Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
09-LCT/ĐU Lịch công tác ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – MTTQ và các đoàn thể Phường Sài Đồng tuần 09.2018 26/02/2018
08-LCT/ĐU Lịch công tác ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – MTTQ và các đoàn thể Phường Sài Đồng tuần 08.2018 12/02/2018
07-LCT/ĐU Lịch công tác ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – MTTQ và các đoàn thể Phường Sài Đồng tuần 07.2018 12/02/2018
06-LCT/ĐU Lịch công tác ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – MTTQ và các đoàn thể Phường Sài Đồng 05/02/2018
05-LCT/ĐU Lịch công tác ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – MTTQ và các đoàn thể Phường Sài Đồng 29/01/2018
04-LCT/ĐU Lịch công tác ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Sài Đồng tuần 04.2018 22/01/2018
03-LCT/ĐU Lịch công tác ĐU-HĐND-UBND-UBMTTQ phường Sài Đồng tuần 03.2018 15/01/2018
02-LCT/ĐU Lịch công tác ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Sài Đồng tuần 02.2018 08/01/2018
01-LCT/ĐU Lịch công tác ĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Sài Đồng tuần 01.2018 02/01/2018
Số: 01 - LCT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND phường tuần 01.2018 02/01/2018
LT 52 - LCT/ĐU Lịch công tác tuần 52.2017 của Đảng ủy - HĐND - UBND phường 25/12/2017
LT 51 - LCT/ĐU Lịch Công tác tuần 51. 2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND phường 18/12/2017
LT 50 - LCT/ĐU Lịch công tác tuần 50.2017 của Đảng ủy, HĐND, UBND phường Sài Đồng 11/12/2017
LT 49 - LCT/ĐU Lịch tuần 49 Đảng ủy 04/12/2017
LT 48 - LCT/ĐU Lịch công tác Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ tuần 48.2017 27/11/2017
Số: 47 - LCT/ĐU Lịch công tác tuần 47 của phường Sài Đồng 20/11/2017
Số: 46 - LCT/ĐU Lịch công tác tuần 46 của ĐU - HĐND - UBND 13/11/2017
Số: 45 - LCT/ĐU Lịch tuần 45 của ĐU - HĐND - UBND phường Sài Đồng 06/11/2017
44 - LCT/UBND Lịch công tác tuần Đảng ủy - HĐND- UBND phường Sài Đồng 30/10/2017
43/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 43/2017 23/10/2017