Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
42/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 42/2017 16/10/2017
41/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 41/2017 09/10/2017
40/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 40/2017 02/10/2017
40/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 40/2017 02/10/2017
39/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 39/2017 25/09/2017
38/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 38/2017 18/09/2017
37/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 37/2017 11/09/2017
36/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 36/2017 06/09/2017
35/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 35/2017 29/08/2017
34/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 34/2017 21/08/2017
33/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 33/2017 14/08/2017
32/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 32/2017 08/08/2017
31/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 31/2017 31/07/2017
30/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 30/2017 24/07/2017
29/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 29/2017 17/07/2017
28/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 28/2017 10/07/2017
27/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 27/2017 03/07/2017
26/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 26/2017 26/06/2017
25/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 25/2017 19/06/2017
24/LCT-UBND Lịch công tác phường Sài Đồng tuần 24/2017 12/06/2017