văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
375/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng đối với CBCC, HĐLĐ HTXSNV và HTTNV tháng 12/2021 27/12/2021
69/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng tổ dân phố văn hóa tiêu biểu năm 2021 24/12/2021
67/TTr-HĐTĐKT TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét khen thưởng Tập thể và cá nhân tiêu biểu trong hoạt động của Ban chỉ đạo 138 và 197 năm 2021 22/12/2021
363/HĐTĐKT Về việc tổng hợp thành tích khen thưởng 16/12/2021
62/TTr-HĐTĐKT TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét khen thưởng Tập thể và cá nhân tiêu biểu năm 2021 15/12/2021
584/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hanh Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn phường Sài Đồng 15/12/2021
545/QĐ-UBND Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội LHTN phường Sài Đồng năm 2021 02/12/2021
543/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng công tác DS năm 2021 30/11/2021
544/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng công tác Hiến máu tình nguyện năm 2021 30/11/2021
540/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v: Khen thưởng tập thể cá nhân có hoàn thành xuất sắc trong phong trào công tác Hội phụ nữ năm 2021 30/11/2021
516/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội Cựu TNXP năm 2021 24/11/2021
331/UBND-DS CV khen thưởng 60 năm ngày truyền thống DS 22/11/2021
483/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Sài Đồng năm 2021 10/11/2021
56/TTr-HĐTĐKT Tờ trình Về việc đề xuất biểu dương khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong ủng hộ Quỹ Vắcxin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 01/11/2021
307/UBND-VP Công văn V/v đề nghị khen thưởng đối với CBCC, HĐLĐ HTXSNV và HTTNV tháng 10/2021 26/10/2021
291/CV/UBND-DS Công văn biểu dương gia đình có hai con em gái 04/10/2021
284/UBND-DS Công văn biểu dương gia đình có con gái học giỏi 29/09/2021
281/UBND-VP Công văn V/v đề nghị khen thưởng đối với CBCC, HĐLĐ HTXSNV và HTTNV tháng 9/2021 27/09/2021
336/BC-UBND BÁO CÁO Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2021; tổng kết Cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận LongBiên năm 2021” và Sơ kết đợt thi đua cao điểm thiết lập và bảo vệ các khu vực không có dịch Covid-19 “vùng xanh” 24/09/2021
51/TTr-HĐTĐKT TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét khen thưởng Người tốt việc tốt năm 2021 24/09/2021