văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
121/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng đối với CBCC, HĐLĐ HTXSNV và HTTNV tháng 5/2022 25/05/2022
87/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng đối với CBCC, HĐLĐ HTXSNV và HTTNV tháng 4/2022 25/04/2022
78/UBND-VP V/v xác nhận chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật tại địa phương của ông Thân Đức Việt 18/04/2022
77/UBND-VP V/v xác nhận việc chấp hành chủ trương, chính sách của Công ty May 10 18/04/2022
229/QĐ-UBND Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2017-2022 18/04/2022
208/QĐ-UBND Quyết định V/v: Khen thưởng cá nhân có thành tích Giải chạy báo Hà Nội Mới vì hòa bình phường Sài Đồng năm 2022 06/04/2022
7/TTr-HĐTĐKT Tờ trình Về việc Đề nghị Tặng giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội 04/04/2022
60/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng đối với CBCC, HĐLĐ HTXSNV và HTTNV tháng 03/2022 25/03/2022
5/TTr-HĐTĐKT TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét khen thưởng Tập thể và cá nhân có thành tích trong phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an tham gia đảm bảo ANTT trong đợt cao điểm , trước trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 03/03/2022
37/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng đối với CBCC, HĐLĐ HTXSNV và HTTNV tháng 02/2022 25/02/2022
123/QĐ-UBND Về việc xét Khen thưởng đột xuất các Tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn phường 24/02/2022
35/UBND-VP V/v xác nhận việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương 23/02/2022
3/TTr-HĐTĐKT Tờ trình Về việc đề nghị xét khen thưởng Tập thể năm 2022 18/02/2022
16/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng đối với CBCC, HĐLĐ HTXSNV và HTTNV tháng 01/2022 26/01/2022
61/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc Khen thưởng Tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm 2021 25/01/2022
47/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận lao động tiên tiến năm 2021 21/01/2022
2/TTr-HĐTĐKT Về việc đề nghị khen thưởng tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cấp thành phố 11/01/2022
3/KH-UBND KẾ HOẠCH Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập thị trấn Sài Đồng, nay là phường Sài Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (13/10/1982-13/10/2022) 07/01/2022
8/BC-UBND BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐÊ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC CẤP THÀNH PHỐ 07/01/2022
375/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng đối với CBCC, HĐLĐ HTXSNV và HTTNV tháng 12/2021 27/12/2021