văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
11/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân chi Hội Cựu TNXP có thành tích suất sắc trong năm 2020 15/01/2021
7/UBND-VP Về việc bình xét, giới thiệu cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020. 14/01/2021
61/TTr-UBND Giới thiệu tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong hoạt động HĐND phường năm 2020 29/12/2020
302/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 12.2020 28/12/2020
396/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác Mặt trận năm 2020 21/12/2020
394/QĐ-UBND Khen thưởng tập thể cá nhân có hoàn thành xuất sắc trong phong trào và hoạt động Hội LHPN năm 2020 15/12/2020
392/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng công tác dân số năm 2020 04/12/2020
390/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân chi Hội Cựu Chiến binh có thành tích suất sắc trong năm 2020 02/12/2020
389/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân chi Hội Người cao tuổi có thành tích suất sắc trong năm 2020 02/12/2020
52/TTr-UBND Tờ trình đề nghị khen thưởng TDP văn hóa tiêu biểu năm 2020 01/12/2020
282/UBND-VP V/v Hiệp y đề nghị khen thưởng 26/11/2020
280/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 11/2020 26/11/2020
382/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng Gia đình văn hóa tiêu biểu, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - văn minh” năm 2020 05/11/2020
381/QĐ-UBND Quyết định công nhận Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020 04/11/2020
380/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học năm 2020 28/10/2020
44/TTr-UBND V/v đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chuyên đề “Phát động toàn dân tham gia tự phòng, tự quản phòng chống trộm cắp tài sản” 29/09/2020
241/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 9/2020 25/09/2020
220/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng 04/09/2020
209/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 8/2020 24/08/2020
339/QĐ-UBND Về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 07/2020 11/08/2020