văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
105/BC-UBND Tự đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 31/05/2021
180/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3, 5/2021 31/05/2021
139/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng tháng 5/2021 26/05/2021
107/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 4 năm 2021 23/04/2021
93/UBND-VP V/v Hiệp y đề nghị khen thưởng 15/04/2021
70/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng cán bộ, công chức tháng 3/2021 25/03/2021
63/UBND-VP V/v Hiệp y đề nghị khen thưởng 18/03/2021
79/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân phường Sài Đồng nhiệm kỳ 2016-2021 16/03/2021
42/UBND-VP Công văn đăng ký danh hiệu thi đua năm 2021 01/03/2021
38/HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 2/2021 24/02/2021
34/QĐ-UBND Quyết định công nhận cá nhân lao động tiên tiến năm 2020 28/01/2021
18/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 1 năm 2021 25/01/2021
32/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 phường Sài Đồng 21/01/2021
11/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân chi Hội Cựu TNXP có thành tích suất sắc trong năm 2020 15/01/2021
7/UBND-VP Về việc bình xét, giới thiệu cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020. 14/01/2021
61/TTr-UBND Giới thiệu tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong hoạt động HĐND phường năm 2020 29/12/2020
302/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 12.2020 28/12/2020
396/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác Mặt trận năm 2020 21/12/2020
394/QĐ-UBND Khen thưởng tập thể cá nhân có hoàn thành xuất sắc trong phong trào và hoạt động Hội LHPN năm 2020 15/12/2020
392/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng công tác dân số năm 2020 04/12/2020