văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
256/UBND-VP Công văn V/v hiệp y khen thưởng đối với kho 205 tổng cục hậu cần 08/09/2021
48/TTr-UBND TỜ TRÌNH V/v đề nghị khen thưởng thành tích trong khám phá, bắt giữ vụ “Mua bán trái phép chất ma túy” ngày 26/8/2021 08/09/2021
251/UBND-VP đề nghị khen thưởng bổ sung đối với CBCC, NLĐ HTXSNV và HTTNV tháng 8/2021 02/09/2021
243/HĐTĐKT Công văn Về việc khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 29/08/2021
242/UBND-VP Đăng kí thi đua mô hình phòng chống dịch 28/08/2021
239/UBND-VP Công văn V/v đề nghị khen thưởng đối với CBCC, NLĐ HTXSNV và HTTNV tháng 8/2021 27/08/2021
231/UBND-TĐKT Công văn đề xuất khen thưởng đột xuất 18/08/2021
44/TTr-UBND TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng cá nhân có thành tích trong phòng, chống Covid – 19 17/08/2021
41/TTr-UBND Về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 17/08/2021
226/HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng đột xuất trong công tác phòng chống dịch covid 19 12/08/2021
224/UBND-HĐTĐKT V/v đề nghị khen thưởng cá nhân HTTNV, HTSXNV tháng 6,7/2021 11/08/2021
305/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6,7/2021 07/08/2021
225/UBND-HĐTĐKT Công văn về việc khen thương đột xuất các các nhân, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid -19 05/08/2021
199/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 7/2021 22/07/2021
213/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2021 25/06/2021
173/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng tháng 6 năm 2021 23/06/2021
190/QĐ-UBND Quyết định Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 08/06/2021
105/BC-UBND Tự đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 31/05/2021
180/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 3, 5/2021 31/05/2021
139/UBND-VP Công văn đề nghị khen thưởng tháng 5/2021 26/05/2021