văn bản hướng dẫn về Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
187/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 7 năm 2020 24/07/2020
305/QĐ-UBND Quyết định khen thưởng hiến máu năm 2020 07/07/2020
33/TTr-UBND V/v đề nghị khen thưởng đột xuất trong trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT 06/07/2020
32/TTr-UBND V/v đề nghị khen thưởng đột xuất trong trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT 06/07/2020
158/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 6/2020 26/06/2020
280/QĐ-UBND V/v: Khen thưởng cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội Người cao tuổi phường Sài Đồng giai đoạn 2015 - 2020 16/06/2020
150/UBND-VP V/v Hiệp y đề nghị khen thưởng (Công ty cổ phần may 10) 16/06/2020
259/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 5 26/05/2020
124/UBND-VP Về việc Hiệp y đề nghị khen thưởng 21/05/2020
96/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 4 năm 2020 24/04/2020
14/TTr-UBND V/v đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 22/04/2020
134/QĐ - UBND Về việc thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 03/2020 26/03/2020
b73/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 3 năm 2020 24/03/2020
108/QĐ-UBND Quyết định V/v: Khen thưởng Trạm y tế phường có thành tích trong công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19) 17/03/2020
7/TTr-UBND Công văn đề nghị khen thưởng tổ dân phố có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid 05/03/2020
48/UBND-HĐTĐKT Công văn đề nghị khen thưởng tháng 2/2020 24/02/2020
41/HĐTĐKT Về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 19/02/2020
39//HĐTĐKT V/v đăng ký danh hiệu thi đua năm 2020 17/02/2020
58/QĐ - UBND Về việc kiện toàn Hội đồng TĐ-KT phường Sài Đồng năm 2020 14/02/2020
36/UBND-VP Về việc hiệp y đề nghị khen thưởng 13/02/2020