Thông báo

Thông báo

Ngày đăng 20/04/2022 | 03:09  | Lượt xem: 40
Công khai Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Đợt 1.

Thông báo

Ngày đăng 20/04/2022 | 03:07  | Lượt xem: 23
Công khai Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Thông báo niêm yết công khai

Ngày đăng 20/04/2022 | 03:06  | Lượt xem: 27
Công khai Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội v/v triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư...

Thông báo niêm yết công khai

Ngày đăng 20/04/2022 | 03:04  | Lượt xem: 21
Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Thông báo

Ngày đăng 20/04/2022 | 03:02  | Lượt xem: 20
Công khai Quyết định số 5289/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Công tác tuyển sinh vào các trường mầm non. lớp 1, lớp 6, lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023

Ngày đăng 05/04/2022 | 10:06  | Lượt xem: 316
Công tác tuyển sinh vào các trường mầm non. lớp 1, lớp 6, lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo về việc ngừng cung cấp nước

Ngày đăng 01/04/2022 | 09:07  | Lượt xem: 24
Thông báo về việc ngừng cung cấp nước. Xem chi tiết tại đây:

Triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Ngày đăng 22/03/2022 | 02:08  | Lượt xem: 38
Triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Xem chi tiết tại đây:

Tổ chức công bố công khai kế hoạch, quy định của UBND Thành phố về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Ngày đăng 01/03/2022 | 09:32  | Lượt xem: 98
Tổ chức công bố công khai kế hoạch, quy định của UBND Thành phố về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện

Ngày đăng 26/11/2021 | 02:01  | Lượt xem: 145
Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện

Ngày đăng 15/11/2021 | 04:07  | Lượt xem: 145
Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện . Xem chi tiết tại đây:

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện

Ngày đăng 11/11/2021 | 08:31  | Lượt xem: 145
Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện. Xem chi tiết tại đây:

Tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình ÉPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp

Ngày đăng 01/11/2021 | 03:02  | Lượt xem: 157
Tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình ÉPS  trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2021 trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp

Ngày đăng 01/11/2021 | 02:53  | Lượt xem: 132
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2021 trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp. Xem  chi tiết tại đây:

Xác nhận kết quả góp ý của cộng đồng dân cư đối với chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 VXT đến đường VXT, phường Sài Đồng

Ngày đăng 31/10/2021 | 01:35  | Lượt xem: 301
Xác nhận kết quả góp ý  của cộng đồng dân cư  đối với chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 VXT đến đường VXT, phường Sài Đồng. Xem...

Báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về chỉ giới đường đỏ dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 VXT đến đường VXT, phường Sài Đồng

Ngày đăng 31/10/2021 | 01:33  | Lượt xem: 182
Báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về chỉ giới đường đỏ dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 VXT đến đường VXT, phường...

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện

Ngày đăng 11/10/2021 | 09:46  | Lượt xem: 99
Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Treo cờ tổ quốc chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm trong năm 2021

Ngày đăng 29/08/2021 | 08:57  | Lượt xem: 124
Thông báo Treo cờ tổ quốc chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm trong năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện

Ngày đăng 29/06/2021 | 05:08  | Lượt xem: 158
Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện. Xem chi tiết tại đây:

Quyết đinh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 Vũ Xuân Thiều đến đường Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, Quận Long Biên

Ngày đăng 08/06/2021 | 02:32  | Lượt xem: 593
Quyết đinh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 Vũ Xuân Thiều đến đường Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, Quận...