Thông báo

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện

Ngày đăng 26/11/2021 | 02:01  | Lượt xem: 89
Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện

Ngày đăng 15/11/2021 | 04:07  | Lượt xem: 92
Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện . Xem chi tiết tại đây:

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện

Ngày đăng 11/11/2021 | 08:31  | Lượt xem: 88
Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện. Xem chi tiết tại đây:

Tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình ÉPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp

Ngày đăng 01/11/2021 | 03:02  | Lượt xem: 115
Tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình ÉPS  trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2021 trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp

Ngày đăng 01/11/2021 | 02:53  | Lượt xem: 94
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2021 trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp. Xem  chi tiết tại đây:

Xác nhận kết quả góp ý của cộng đồng dân cư đối với chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 VXT đến đường VXT, phường Sài Đồng

Ngày đăng 31/10/2021 | 01:35  | Lượt xem: 209
Xác nhận kết quả góp ý  của cộng đồng dân cư  đối với chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 VXT đến đường VXT, phường Sài Đồng. Xem...

Báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về chỉ giới đường đỏ dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 VXT đến đường VXT, phường Sài Đồng

Ngày đăng 31/10/2021 | 01:33  | Lượt xem: 130
Báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về chỉ giới đường đỏ dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 VXT đến đường VXT, phường...

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện

Ngày đăng 11/10/2021 | 09:46  | Lượt xem: 49
Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo Treo cờ tổ quốc chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm trong năm 2021

Ngày đăng 29/08/2021 | 08:57  | Lượt xem: 102
Thông báo Treo cờ tổ quốc chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm trong năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện

Ngày đăng 29/06/2021 | 05:08  | Lượt xem: 124
Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện. Xem chi tiết tại đây:

Quyết đinh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 Vũ Xuân Thiều đến đường Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, Quận Long Biên

Ngày đăng 08/06/2021 | 02:32  | Lượt xem: 456
Quyết đinh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 Vũ Xuân Thiều đến đường Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, Quận...

Quyết định phê duyệt Chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 Vũ Xuân Thiều đến đường Vũ Xuân Thiều. Địa điểm Phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Ngày đăng 08/06/2021 | 02:28  | Lượt xem: 283
Quyết định phê duyệt Chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 Vũ Xuân Thiều đến đường Vũ Xuân Thiều. Địa điểm Phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà...

Về việc chấp thuận Bản vẽ ranh giới tỷ lệ 1/500 thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng

Ngày đăng 08/06/2021 | 02:23  | Lượt xem: 219
Về việc chấp thuận Bản vẽ ranh giới tỷ lệ 1/500 thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng. Xem chi tiết tại đây:

Công văn về việc chấp thuận Bản vẽ ranh giới tỷ lệ 1/500 thực hiện Dự án: Xây dựng tuyến đường 13,0m theo quy hoạch

Ngày đăng 12/05/2021 | 10:08  | Lượt xem: 205
Công văn về việc chấp thuận Bản vẽ ranh giới tỷ lệ 1/500 thực hiện Dự án: Xây dựng tuyến đường 13,0m theo quy hoạch dọc mương thoát nước (giáp khu công nghiệp Đài Tư), phường Phúc Lợi, Sài Đồng,...

Quyết định phê duyệt Chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch dọc mương thoát nước

Ngày đăng 12/05/2021 | 10:04  | Lượt xem: 133
Quyết định phê duyệt Chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch dọc mương thoát nước (Giáp khu công nghiệp Đài Tư) thuộc phường Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn...

Thông báo tiếp tục tổ chức tiếp công dân tại trụ sở Ban CHQS quận Long Biên

Ngày đăng 31/03/2021 | 02:52  | Lượt xem: 113
Thông báo tiếp tục tổ chức tiếp công dân tại trụ sở Ban CHQS quận Long Biên. Xem chi tiết tại đây:

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

Ngày đăng 31/03/2021 | 02:18  | Lượt xem: 97
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện ngày 31 tháng 3 năm 2021

Ngày đăng 30/03/2021 | 08:19  | Lượt xem: 98
Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện ngày 31 tháng 3 năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện ngày 26 tháng 03 năm 2021

Ngày đăng 19/03/2021 | 04:57  | Lượt xem: 105
Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện ngày 26 tháng 03 năm 2021. Xem chi tiết tại đây:

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngạch Kế toán viên

Ngày đăng 11/03/2021 | 03:41  | Lượt xem: 170
Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngạch Kế toán viên. Xem chi tiết tại đây: