Thông báo

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện ngày 31 tháng 3 năm 2021
Ngày đăng 30/03/2021 | 08:19  | Lượt xem: 97

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện ngày 31 tháng 3 năm 2021. Xem chi tiết tại đây: