Thông báo

Thông báo về việc đảm bảo vận hành lưới điện cao áp 110kV. 220kV phục vụ kỉ niệm ngày 30/4 & 01/5 và trong mùa mưa bão năm 2018
Ngày đăng 27/04/2018 | 14:35  | Lượt xem: 241

Thông báo về việc đảm bảo vận hành lưới điện cao áp 110kV. 220kV phục vụ kỉ niệm ngày 30/4 & 01/5 và trong mùa mưa bão năm 2018. Xem chi tiết tại đây.