Thông báo

Thông báo về việc ngừng, giảm mức cung cấp điện
Ngày đăng 02/05/2018 | 10:38  | Lượt xem: 217

Thời gian tạm ngừng cấp điện 9h00 ngày 09/05/2018. Địa điểm ngừng cấp điện, TDP 11, 21 phường Sài Đồng. Xem chi tiết tại đây.