Thông báo

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2019 cho người lao động đăng ký ngành sản xuất chế tạo và xây dựng
Ngày đăng 27/06/2019 | 14:56  | Lượt xem: 109

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2019 cho người lao động đăng ký ngành sản xuất chế tạo và xây dựng. Xem cho tiết tại đây.