Thông báo

Phường Sài Đồng triển khai tổng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn phường
Ngày đăng 28/11/2022 | 20:56  | Lượt xem: 70

UBND phường Sài Đồng về tổng rà soát, kiểm tra điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở trên địa bàn phường Sài Đồng năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 347/KH-CALB-PCCC ngày 14/10/2022 của Công an quận Long Biên về tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với địa bàn, cơ sở trên địa bàn quận Long Biên;

        Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND phường Sài Đồng về kiểm tra công tác  PCCC & CNCH đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV- Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ trên địa bàn phường Sài Đồng năm 2022.

        Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND, ngày 24/10/2022 của UBND phường Sài Đồng về tổng rà soát, kiểm tra điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở trên địa bàn phường Sài Đồng năm 2022.

UBND phường thông báo lịch kiểm tra, làm việc với các chủ cơ sở trong diện quản lý về PCCC và CNCH theo phụ lục IV- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

(Có danh sách cơ sở và thời gian kiểm tra đính kèm)

  1. Thành phần đoàn kiểm tra PCCC&CNCH

  • Đại diện lãnh đạo UBND phường;
  • Cán bộ phụ trách công tác PCCC&CNCH phường;
  • Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn có cơ sở kiểm tra;
  • Tổ trưởng tổ dân phố;
  • Đại diện Đội PCCC tình nguyện;
  1. Đối tượng kiểm tra:

        Các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC&CNCH, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường …….

  1. Nội dung kiểm tra

        Kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH và việc chấp hành quy định của pháp luật nhà nước về PCCC&CNCH.

        - Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm PCCC của người đứng đầu cơ sở/ chủ hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh;

       - Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh  quy định tại các Điều 5, 6, 7 và Điều 8 136;

      - Kiểm tra các điều kiện thực tế khác liên quan đến công tác PCCC&CNCH tại cơ sở.

   - Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của tổ kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại biên bản kiểm tra lần trước;

        4. Thời gian: dự kiến từ 29/11/2022 đến 10/12/2022.

       5. Địa điểm: Tại địa điểm kinh doanh của các cơ sở, hộ gia đình kết hợp kinh doanh, dịch vụ ........................................................................................

     UBND phường Sài Đồng thông báo đề nghị các đ/c trong thành phần Tổkiểm tra sắp xếp, bố trí thời gian tham gia đầy đủ.

       Yêu cầu người đứng đầu cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình có mặt và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ giấy tờ có liên quan phục vụ công tác kiểm tra.

LỊCH KIỂM TRA

CÁC CƠ SỞ/ HỘ GIA ĐÌNH NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH

(Theo Thông báo số ........../TB-UBND ngày  .....   / 11/2022 của UBND phường Sài Đồng)

STT

Tên cơ sở/ hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh

Địa chỉ

Thời gian kiểm tra

1

Nhà may Hạnh Đào

19/765/1 Nguyễn Văn Linh, tổ 5, phường Sài Đồng

8h30 ngày 30/11/2022

2

Nhà may tư nhân

3/765/24/36ª Nguyễn Văn Linh, tổ 5, phường Sài Đồng

9h30 ngày 30/11/2022

3

Công ty TNHH May Thái Dương

6 ngõ 767 Nguyễn Văn Linh, tổ 2, phường Sài Đồng

10h30 ngày 30/11/2022

4

Công ty TNHH TGM Việt Nam

77 Cầu Bây, tổ 2 phường Sài Đồng

14h30 ngày 30/11/2022

5

Công ty CP TM và XNK Sinh Lợi

8 ngách 95/35 Tổ 20 phường Sài Đồng

15h00 ngày 30/11/2022

6

Nhà may Thanh Hùng

101 ngõ 765 Nguyễn Văn Linh, tổ 7, phường Sài Đồng

15h30 ngày 30/11/2022