Thông báo

Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2021 trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp
Ngày đăng 01/11/2021 | 14:53  | Lượt xem: 158

Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2021 trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp. Xem  chi tiết tại đây: