Thông báo

Tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình ÉPS trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp
Ngày đăng 01/11/2021 | 15:02  | Lượt xem: 180

Tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2021 theo Chương trình ÉPS  trong ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp. Xem chi tiết tại đây: