Thông báo

Xác nhận kết quả góp ý của cộng đồng dân cư đối với chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 VXT đến đường VXT, phường Sài Đồng
Ngày đăng 31/10/2021 | 13:35  | Lượt xem: 301

Xác nhận kết quả góp ý  của cộng đồng dân cư  đối với chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ ao ngõ 53 VXT đến đường VXT, phường Sài Đồng. Xem chi tiết tại đây: