Thông báo

Triển khai nạo vét hệ thống thoát nước tháng 12/2022 trên địa bàn phường Sài Đồng.
Ngày đăng 13/12/2022 | 07:57  | Lượt xem: 77

Căn cứ kế hoạch duy tu, duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn quận Long Biên tháng 12/2022. UBND quận Long Biên đã giao Xí nghiệp thoát nước số 5 và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành thực hiện quản lý, duy trì hệt thống thoát nước trên địa bàn phường Sài Đồng.

Căn cứ Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

            Căn cứ Quyết định số 1241/2021/QĐ-SXD ngày 28/12/2021 của Sở xây dựng Hà Nội phê duyệt danh mục hệ thống thoát nước do Thành phố quản lý theo Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

            Căn cứ kế hoạch duy tu, duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn quận Long Biên tháng 12/2022. UBND quận Long Biên đã giao Xí nghiệp thoát nước số 5 và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành thực hiện quản lý, duy trì hệt thống thoát nước trên địa bàn phường Sài Đồng.

Để đảm bảo công tác thoát nước và phòng chống úng ngập trên địa bàn phường Sài Đồng, trong tháng 12/2022, Xí nghiệp thoát nước số 5 và Công ty cổ phầntư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành sẽ thực hiện công tác nạo vét các tuyến thoát nước để phục vụ thoát nước trên địa bàn Phường Sài Đồng (có phụ lục kèm theo). Cụ thể:

Các tuyến do Xí nghiệp thoát nước số 5 thực hiện duy tu, nạo vét:

-Ngõ 121 Sài Đồng;

-Ngách 765/1 Nguyễn Văn Linh;

-Ngõ 121/38 phố Sài Đồng

-Các ngách ngõ 100 phố Sài Đồng;

-Tuyến thoát nước Nguyễn Văn Linh qua ngõ 557 Nguyễn Văn Linh

Các tuyến do Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành thực hiện duy tu, nạo vét:

-Tuyết thóa nước Sài Đồng chảy qua ngõ 85.

Thời gian thực hiện từ 12/12/2022- 31/12/2022.

UBND Phường Sài Đồng thông báo đề nghị tổ dân phố và cử cán bộ phối hợp với Công ty và  Xí nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện duy tu đảm bảo kế hoạch.