Thông báo

Về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hành chính
Ngày đăng 16/01/2023 | 14:50  | Lượt xem: 35

Về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành hành chính. Xem chi tiết tại đây: