Chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của UBND phường tháng 01 năm 2021 05/01/2021
1/KH-UBND Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường năm 2021 05/01/2021
144/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2020 Phường Sài Đồng 23/11/2020
135/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020 Phường Sài Đồng 22/10/2020
127/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020 Phường Sài Đồng 24/09/2020
238/BC-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020 Phường Sài Đồng 23/09/2020
117/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020 Phường Sài Đồng 21/08/2020
109/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 08/2020 Phường Sài Đồng 21/07/2020
105/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 07/2020 Phường Sài Đồng 24/06/2020
95/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 06/2020 Phường Sài Đồng 21/05/2020
84/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2020 23/04/2020
71/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2020 Phường Sài Đồng 23/03/2020
59/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2020 Phường Sài Đồng 24/02/2020
20/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020 20/01/2020
164/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm 2020 24/12/2019
152/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019 phường Sài Đồng 25/11/2019
146/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019 phường Sài Đồng 28/10/2019
142/KH-UBND KẾ HOẠCH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2019 phường Sài Đồng 24/09/2019
133/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019 phường Sài Đồng 26/08/2019
124/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 phường Sài Đồng 26/07/2019