Chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
117/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022 Phường Sài Đồng 28/08/2022
103/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 Phường Sài Đồng 28/07/2022
94/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2022 Phường Sài Đồng 24/06/2022
87/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022 Phường Sài Đồng 26/05/2022
79/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022 Phường Sài Đồng 27/04/2022
63/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022 Phường Sài Đồng 22/03/2022
46/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2022 Phường Sài Đồng 24/02/2022
26/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2022 Phường Sài Đồng 25/01/2022
2/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường năm 2022 05/01/2022
143/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2022 Phường Sài Đồng 22/12/2021
140/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021 Phường Sài Đồng 25/11/2021
134/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021 Phường Sài Đồng 22/10/2021
124/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2021 Phường Sài Đồng 24/09/2021
121/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 09 /2021 Phường Sài Đồng 24/08/2021
115/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021 23/07/2021
107/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2021 23/06/2021
98/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 /2021 Phường Sài Đồng 25/05/2021
84/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 05/2021 26/04/2021
72/KH-UBND Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2021 Phường Sài Đồng 24/03/2021
48/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2020 Phường Sài Đồng 24/02/2021