Bài viết chuyên sâu

Phường Sài Đồng tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Ngày đăng 10/05/2021 | 17:13  | Lượt xem: 250

Cùng với các phường trên địa bàn quận, phường Sài Đồng đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Khi nơi nơi đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại phường Sài Đồng cũng đang diễn ra những hoạt động tích cực, đẩy nhanh công tác thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra. Đảng ủy phường xác định cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên đã dồn sức cho công tác chuẩn bị. Ý nghĩa và tầm quan trọng của bầu cử cũng được UBND phường phối hợp với UB MTTQ tổ chức quán triệt, đồng thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Quận ủy Long Biên về công tác bầu cử đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ.

Ngay khi tiếp thu tinh thần Chỉ thị số 02/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Chỉ thị của UBND Thành phố, Kế hoạch của Ủy ban bầu cử quận Long Biên về công tác tổ chức bầu cử, Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử. Hội nghị triển khai công tác bầu cử được tiến hành khẩn trương với thành phần tham dự là Ủy ban bầu cử phường và cấp ủy chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố. 

Đảng ủy phường thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử phường với 14 thành viên. UBND phường xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho các bộ phận, cá nhân phụ trách công tác  giải quyết đơn thư, hậu cần, an ninh trật tự và tuyên truyền; đề nghị UBND quận phê chuẩn 07 khu vực bỏ phiếu gồm 6 khu vực bỏ phiếu tại tổ dân phố và 01 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị quân đội.

Năm 2021, thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Do đó, tại các phường của thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026. Xác định đây là điểm khác biệt trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 so với các cuộc bầu cử trước đây. Đảng ủy phường đã phổ biến tới các chi bộ, tổ dân phố và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh để nhân dân được biết. Phát tiểu sử và danh sách đại biểu Quốc hội và HĐND cấp thành phố, quận tới từng hộ gia đình để nhân dân nghiên cứu lựa chọn cho mình những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Ban bầu cử của Quận, phường thường xuyên kiểm tra tiến độ chuẩn bị tại các điểm bầu cử, kịp thời sửa, đính chính, bổ sung danh sách cử tri cũng như công tác trang trí đảm bảo trang nghiêm, trang trọng để ngày 23/5/2021 thực sự là ngày hội của nhân dân. Nơi niêm yết tiểu sử các đại biểu phải là nơi dễ thấy để cử tri dễ dàng tra cứu khi cần. Tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ liên quan công tác bầu cử tới 100% thành viên các tổ bầu cử. Tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn phường để các ứng viên đại biểu HĐND quận trình bày chương trình hành động, vận động trước bầu cử. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND phường cùng các khu vực bầu cử tích cực xây dựng phương án, kịch bản cho ngày bầu cử ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Qua tổng hợp nắm tình hình, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đều tiến hành đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch. Để cuộc bầu cử diễn ra đạt hiệu quả cao nhất, công tác đang được tập trung, vận động để mọi người dân, nhất là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, HĐND, nắm vững những nội dung của Luật Bầu cử, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử, nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND. Từ đó, lựa chọn, bầu ra những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Từ nay đến ngày 23/5/2021 ban bầu cử phường công khai niêm yết danh sách đại biểu HĐND tại 07 đơn vị bầu cử tổ dân phố và thực hiện xong công tác trang trí tại các đơn vị bầu cử đảm bảo đúng quy định và yêu cầu tiến độ.

Một số hình ảnh các điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường: