Bài viết chuyên sâu

Đôi điều suy nghĩ từ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 25/05/2021 | 17:41  | Lượt xem: 387

Cùng với cử tri và nhân dân cả nước, trong Ngày hội non sộng, phường Sài Đồng đã tổ chức an toàn, thành công việc bầu cử quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Trong bối cảnh dịch covid bùng phát tại nhiều nơi nhưng đã có tới 99,98% cử tri đi bầu cử. Mọi việc đã diễn ra nhanh chóng, gọn gàng, trật tự, an toàn, suôn sẻ và thành công tốt đẹp theo đúng chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo của Ban bầu cử quận Long Biên và Ban bầu cử phường Sài Đồng.

Có được sự thành công đó là do Quận, Phường đã có kế hoạch, chương trình cụ thể; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và động viên các tổ trong quá trình chuẩn bị và bầu cử; sự quan tâm chỉ đạo sát sao và phối hợp nhịp nhàng của Chi bộ đảng, Tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận các tổ  dân phố . Đối với Tổ bầu cử, các thành viên được tập huấn kỹ càng; làm việc nhiệt tình, công tâm và đầy trách nhiệm cùng sự đồng thuận và trách nhiệm cao của nhân dân và các cử tri thuộc khu vực bầu cử.

Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thể hiện được sự thống nhất cao của ý Đảng lòng dân. Đây thực sự là ngày Hội non sông. Các cử tri vui mừng với kết quả bầu cử và tin tưởng rằng những đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là những người tiêu biểu, ưu tú, có đủ đức, tài sẽ cống hiến cho sự nghiệp bằng cả tâm và tầm, tiếp tục góp phần làm cho đất nước đổi mới và vững vàng tiến lên với mục tiêu nước mạnh dân giầu, xã hội dân chủ, công bằng văn minh!

Qua quá trình bầu cử lần này, từ quy trình giới thiệu các ứng viên, việc tiếp xúc giữa cử tri với các ứng viên; các ứng viên thực hiện vận động bầu cử: nêu chương trình hành động của bản thân và lời hứa trước cử tri; đến việc tiến hành bầu cử. Nhân dân và cử tri có nhận xét: đại đa số ứng viên khi trình bày chương trình hành động đều rõ ràng, cụ thể phần công việc của mình. Có những ứng viên còn nêu cụ thể thời gian triển khai và hoàn thành công việc. Ai cũng hứa sẽ tham gia các buổi tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri để phản ánh với QH/HĐND và đơn vị, cơ quan có liên quan đến lĩnh vực cử tri đề xuất.

Các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng viên đại biểu QH/HĐND đều đã thành công, từ các hội nghị này đã làm cho các ứng viên tự tin hơn, khẳng định được chính mình để dấn thân vào sự nghiệp; với cử tri, họ cũng hiểu rõ và tin tưởng hơn về những ứng viên, với những người trúng cử là đại biểu QH/HĐND - người sẽ thay mặt cho dân, đại diện và bảo vệ những nguyện vọng, quyền lợi chính đáng và hợp pháp của dân.

Sẽ là những người đại diện cho dân nên cử tri hy vọng và kỳ vọng rất nhiều vào những ứng viên này. Vì tin tưởng, hy vọng nên tất cả cử tri đều mong muốn khi trúng cử đại biểu QH/HĐND, họ phải thực sự là những người “công bộc ” đáng tin cậy của Nhân dân.

Điều đầu tiên: đại biểu phải giữ đúng lời hứa (mà không được hứa xuông) với cử tri. Muốn vậy, đại biểu không chỉ dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri mà còn phải thường xuyên gần gũi cử tri, tìm hiểu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri. Khi tiếp nhận ý kiến của cử tri, với nhãn quan của một đại biểu QH/HĐND, đại biểu cần tổng hợp, phân tích và đối chiếu với chương trình hành động của mình để có chính kiến rõ ràng - việc nào thuộc phạm vi, thẩm quyền của mình thì trực tiếp xử lý để thông tin lại với cử tri; việc nào thuộc thẩm quyền cấp trên thì báo cáo QH/HĐND để QH/HĐND  nghiên cứu, bàn thảo và có những giải pháp thật trúng, thật kịp thời, đưa ra đáp án của bài toán mà cử tri nêu ra. Để có thể giữ đúng lời hứa với dân, điều quan trọng là trước khi làm việc gì người đại biểu cũng phải nghĩ đến dân, đặt lợi ích của dân lên trên hết!

Điều thứ hai: trước khi là đại biểu, các ứng viên đều là những người làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nhận được sự tín nhiệm của mọi người. Nói tóm lại là người làm việc có tâm nhưng khi là đại biểu thì làm việc không chỉ có tâm mà phải có tầm! Phải khẳng định vị trí mới của mình đảm nhiệm thể hiện qua cách xử lý công việc, duy trì các mối quan hệ, công tác, kết hợp nhuần nhuyễn chương trình hành động. Những hoạt động của bản thân phải góp phần thúc đẩy tích cực đến các lĩnh vực công tác mình tham gia và phụ trách đồng thời góp phần thúc đẩy các phong trào phát triển. Khi tham gia các kỳ họp QH/HĐND phải thực sự là người đại diện cho dân, vì dân; tích cực tham gia ý kiến xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của QH/HĐND; biết lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp mọi ý kiến và có chính kiến rõ ràng. Khắc phục và chấm dứt tình trạng đóng vai “nghị gật”, khi đi họp chỉ ngồi mà không có ý kiến phát biểu gì. Cần có năng lực để tiếp thu đầy đủ những nội dung, nghị quyết kỳ họp QH/HĐND để triển khai thực hiện. Mỗi kỳ họp QH/HĐND, mỗi kỳ họp tiếp xúc cử tri phải báo cáo được công việc mình làm trong thời gian giữa 2 kỳ họp, nhấn mạnh những việc làm tiêu biểu và những việc chưa thực hiện được, nguyên nhân vì sao? Có như vậy thì mới thể hiện được cái tầm của người đại biểu mà cử tri đã lựa chọn và trông cậy! Đặc biệt mỗi đại biểu QH/HĐND phải tìm hiểu và nắm kỹ những vấn đề nóng, vấn đề còn tồn tại của nhiệm kỳ trước để có ý kiến, đề xuất tham mưu cho QH/HĐND nhiệm kỳ này khắc phục. Vấn đề bức xúc và nóng nhất đó là vấn đề đất đai. Phải trả lời cho được nguyên nhân vì sao trong các nhiệm kỳ vừa qua đất đai luôn là vấn đề bức xúc và nóng; tại sao người dân chưa đồng tình với kết quả trả lời của các cơ quan quyền lực. Một vấn đề còn tồn đọng khá phổ biến đó là có nhiều chung cư tại Hà Nội xây dựng đã nhiều chục năm, nay xuống cấp nghiêm trọng; người dân kêu cứu đã bao lâu nay nhưng vẫn không biết ai sẽ là người có trách nhiệm? Vậy nhiệm kỳ này QH/HĐND các cấp có quyết tâm giải quyết được hay không? Điều mong muốn của cử tri: đừng để những vấn đề nóng và bức xúc đi suốt thời gian 5 năm nhiệm kỳ.

Một điều kỳ vọng nữa không chỉ từ các đại biểu mà còn chính cả tổ chức bộ máy, hoạt động của QH/HĐND. Trong quá trình đổi mới và phát triển của đất nước các cơ quan quyền lực cũng luôn phải đổi mới cho phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước và trình độ dân trí của người dân. Do vậy việc đổi mới hoạt động của  QH/HĐND là rất cần thiết, nó là yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn và cũng là nguyện vọng của nhân dân. Việc đổi mới sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của QH/HĐND để ngày càng đáp ứng sự trông đợi của cử tri. Ngoài sự vận hành, đổi mới của các cơ quan quyền lực của Nhân dân thì cần có sự tác động tích cực của các đại biểu QH/HĐND. Các đại biểu cũng phải tự làm mới mình để thực sự là những chủ thể tích cực trong bộ máy công quyền này, tạo được sự kết nối chặt chẽ giữa các đại hiểu và thể chế của các cơ quan quyền lực.

Để đổi mới các hoạt động của QH/HĐND, trước hết mỗi đại hiểu phải hiểu rõ về tổ chức này, phải nhìn nhận được những tồn tại, những yếu kém của của cơ quan quyền lực nhiệm kỳ qua để có biện pháp khắc phục. Sự khắc phục những tồn tại, yếu kém cũng là sự đổi mới, đồng thời tích cực tiếp cận và đưa những điểm mới từ Luật, từ thực tiễn để làm mới hình ảnh của tổ chức QH/HĐND. Một khi các cơ quan quyền lực của Nhân dân mang hình ảnh mới hơn, với đội ngũ những đại biểu ưu tú hơn, làm việc có tâm, có tầm hơn, chắc chắn nó sẽ hoạt động hiệu quả và chất lượng hơn. Sự đổi mới tác động qua lại giữa đại biểu và bộ máy, cơ chế hoạt động của QH/HĐND sẽ tạo nên những sự khác biệt và tiến bộ hơn với chính thể chế ấy trước đó. Nó sẽ đưa ra những quyết sách, những chủ trương, những quyết định đúng đắn, kịp thời và hiệu quả hơn; thúc đẩy sự hoạt động của cơ quan hành pháp và các đoàn thể ban ngành và của cả hệ thống chính trị; tác động tích cực đến các phong trào toàn dân quyết tâm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc  lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Một số hình ảnh minh họa:

Nguồn:Nguyễn Huy Hoàng - BTCB 14