Bài viết chuyên sâu

Phường Sài Đồng thực hiện tốt Công tác quản lý nhà nước về PCCC & CNCH trong 6 tháng đầu năm 2021
Ngày đăng 07/07/2021 | 15:27  | Lượt xem: 173

Phường Sài Đồng thực hiện tốt Công tác quản lý nhà nước về PCCC & CNCH trong 6 tháng đầu năm 2021

Phường Sài Đồng thực hiện tốt Công tác quản lý nhà nước về PCCC & CNCH trong 6 tháng đầu năm 2021

 

Ngày 24/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2021 và áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC, phân cấp rõ các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC đối với Công an quận và UBND cấp phường, Ngày 15/3/2021, UBND quận Long Biên tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH và bàn giao cơ sở cho UBND các phường quản lý về PCCC theo Phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Đồng chí Vũ Tiến Hưng - Chủ tịch UBND phường ký tiếp nhận bàn giao các cơ sở thuộc diện quản lý theo Phụ lục IV, Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Việc triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC của UBND quận và cấp trên, Đảng ủy phường đã ra Nghị quyết về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đối với công tác an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế và PCTT&TKCN, PCCC trên địa bàn năm 2021; UBND phường đã ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCCC&CNCH trên địa bàn phường, cụ thể:  Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 12/5/2021 của UBND phường Sài Đồng về việc Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phường Sài Đồng năm 2021;  Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 16/6/2021của UBND phường Sài Đồng về việc Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư năm 2021; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND phường Sài Đồng về việc Thực hiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021trên địa bàn phường Sài Đồng; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND phường Sài Đồng về việc thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Sài Đồng; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND phường Sài Đồng về việc kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC&CNCH trên địa bàn phường Sài Đồng năm 2021; Quyết định 170/QĐ-UBND ngày 23/5/2021 về thành lập Đoàn kiểm tra, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phường Sài Đồng năm 2021;

Ngày 12/5/2021 UBND phường đã tổ chức hội nghị triển khai công tác PCCC&CNCH năm 2021, công bố quyết định thành lập Đội dân phòng PCCC 16 tổ dân phố.

 

Đồng chí Hồ Việt Phúc PCT. UBND phường công bố Quyết định thành lập đội Dân phòng PCCC  của 16 tổ dân phố

Sau khi tiếp nhận danh sách các cơ sở từ Công an quận bàn giao, phường giao Công an phường tiếp tục tổ chức điều tra cơ bản, kiểm tra rà soát, nắm tình hình các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC hoặc đề xuất giao Công an quận quản lý theo thẩm quyền. Công an Phường đã tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn về PCCC cho các cơ sở quản lý trên địa bàn phường, 1 bản cơ sở lưu giữ, 1 bản lưu tại UBND phường để lập danh mục kiểm tra thường xuyên. Hiện tại, Phường đã tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn về PCCC cho 100% số cơ sở quản lý trên địa bàn phường, 1 bản cơ sở lưu giữ, 1 bản lưu tại UBND phường. Tổng số 169 cơ sở đã ký và chuyển về phường. Bao gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ  và hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh thuộc các tổ dân phố: tổ 1: 10 TH, tổ 2: 9 TH; tổ 7: 30 TH; tổ 11: 15 TH; tổ 13: 21 TH; tổ 14: 14 TH; tổ 16: 20 tH; tổ 19: 40 TH.

          Trong 6 tháng đâu năm 2021, UBND phường và Công an phường đã tổ chức 3 đợt kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn phường. Trong đó:

- Kiểm tra định kỳ: tại các trụ sở tổ dân phố, nhà văn hóa phường, trụ sở UBND phường nhằm đánh giá tình trạng hoạt động của các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được trang bị tại các trụ sở, nhà văn hóa tổ dân phố và của lực lượng dân phòng tại phường.

Trung úy Trần Mạnh Nguyên cùng đoàn kiểm tra phường kiểm tra hệ thống PCCC tại nhà văn hóa tổ dân phố số 1

- Kiểm tra công tác PCCC theo yêu cầu: tại các điểm bầu cử phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Thượng úy Hoàng Thị Ngọc Trâm kiểm tra và hướng dẫn thêm nghiệp vụ về PCCC cho thành viên tổ bầu cử số 2

Tổ công tác phường phối hợp Đội PCCC quận kiểm tra công tác PCCC tại các khu vực bầu cử

 UBND phường thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác thống kê, báo cáo về PCCC định kỳ theo quy định: UBND phường đã thành lập đoàn kiểm tra của phường và tổ chức kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh và nhà ở kết hợp kinh doanh, trong đó: 01 cơ sở  kinh doanh gas; 01 cơ sở gia công cơ khí và 5 cơ sở thu mua phế liệu;

Đoàn kiểm tra phường phối hợp Đội PCCC quận kiểm tra cơ sở gia công may mặc

UBND phường tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp như: Tổ chức mở 01 lớp tuyên truyền với 100 người tham dự.

Phường Sài Đồng tổ chức hội nghị tuyên truyền PCCC&CNCH

Đã phát 24 tin trên hệ thống loa phát thanh của phường; Đăng 3 bài trên CTTĐT phường: Khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC trong mùa nắng nóng; Khuyến cáo các biện pháp an toàn PCCC &CNCH cho trẻ em khi nghỉ hè ở gia đình; Các biện pháp PCCC đối với trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; Tổ chức phát 100 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn PCCC. Các hoạt động về công tác PCCC của phường đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của phường

 Công tác lập và thực tập phương án: Việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong khu dân cư: Phường đã xây dựng kế hoạch, lập phương án diễn tập PCCC và CNCH khu dân cư ngõ nhỏ trình quận phê duyệt và phân bổ kinh phí diễn tập.

Sau 6 tháng thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ phường Sài Đồng đạt được một số kết quả đáng khích lệ, được Thượng tá Nguyễn Quang Trung – phó trưởng công an quận Long Biên ghi nhận tại buổi kiểm tra về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phường Sài Đồng vào sáng ngày 06/7/2021, đánh giá phường Sài đồng là 1 trong những phường có cố gắng và đạt kết quả tốt trong công tác PCCC&CNCH 6 tháng đầu năm.

  Ưu điểm: Công tác PCCC được Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo. Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ phường đến cấp ủy chi bộ TDP xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung của công tác PCCC; UBND phường đã nghiêm túc xây dựng các văn bản, triển khai thực hiện đúng tiến độ các nội dung chỉ đạo của cấp trên. Các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên đều được thống kê, hệ thống thành mục, được lưu trữ rõ ràng, khoa học. Phân công cụ thể các lực lượng tham gia công tác PCCC; Các công việc được triển khai đầy đủ ở các khâu, các bước đến các ngành, các bộ phận, lãnh đạo tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn biết, phối hợp thực hiện. Tiến hành tổ chức tập huấn sớm công tác PCCC đến các lực lượng liên quan của phường để nắm bắt các nội dung mới, xác định rõ trách nhiệm, đồng thời triển khai ngay việc tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh, khu dân cư thuộc phân cấp theo quy định. 

Bên cạnh đó còn một số tồn tại cần khắc phục đồng chí cũng đã chỉ rõ: Cán bộ tham mưu công tác PCCC của UBND phường kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa có chuyên môn đúng chuyên ngành; Công an phường chưa có Cảnh sát chuyên nghành về PCCC (hiện nay công việc PCCC giao cho Cảnh sát khu vực) dẫn đến việc phát hiện các lỗi, sai phạm nguy cơ dẫn đến cháy nổ còn hạn chế; Kinh phí dành cho công tác PCCC&CNCH còn hạn chế. Cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác PCCC &CNCH tại các đội dân phòng còn thiếu.

  Đồng chí Vũ Tiến Hưng- CT.UBND phường cũng đề xuất, kiến nghị với UBND quận, Chỉ huy công an quận có kế hoạch tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng làm công tác PCCC tại địa phương. Thường xuyên cử cán bộ phối hợp với các lực lượng phường trực tiếp tham gia kiểm tra tại địa bàn. Đề nghị UBND quận bổ sung nguồn kinh phí để: tổ chức tập huấn, huấn luyện đội dân phòng PCCC; tổ chức diễn tập PCCC khu dân cư; đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác PCCC&CNCH tại địa phương; hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC; hỗ trợ thành viên đội dân phòng PCCC; bổ sung kinh phí tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân từng khu dân cư bằng các hình thức trực tiếp, phát tờ rơi.

Với sự hỗ trợ của các phòng ban ngành của UBND quận, Công an quận, phường Sài Đồng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH năm 2021.