Bài viết chuyên sâu

UBMTTQ phường Sài Đồng giao ban công tác tháng 1/2022 và triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân cấp phường và TDP năm 2022.
Ngày đăng 27/01/2022 | 06:17  | Lượt xem: 147

Chiều ngày 26/01/2021 UBMTTQ phường đã tổ chức giao ban công tác tháng 01/2022 và triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – ĐUV – Phó Chủ tịch UBMTTQ phường cùng sự tham dự của các đồng chí trong Thường trực UBMTTQ, các Ban CTMT của 16 TDP trên địa bàn phường.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hải khẳng định, tháng 01/2022 là tháng quan trọng, vì đánh giá kết quả công tác năm 2021 và bắt đầu triển khai nhiệm vụ năm 2022, có một số nội dung công việc cần tập trung triển khai ngay từ tháng 1 này. Do đó, các Ban CTMT cần tập trung cao độ để rà soát hoàn tất các nhiệm vụ của năm 2021, khẩn trương xin ý kiến cấp ủy lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của năm 2022 một cách hiệu quả, đảm bảo tiến độ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường.

Theo kế hoạch, hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022 tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2022. Trong đó, tập trung bàn bạc thống nhất  các nội dung:

- Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân ở tổ dân phố năm 2021:

+ Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ so với mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 đề ra; nêu rõ những mặt được và những việc chưa làm được, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân; Những kiến nghị đề xuất chưa được các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết… Đặc biệt các chỉ tiêu liên quan đến bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh và các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

+ Đánh giá kết quả thực hiện bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng phải nêu rõ việc triển khai tuyên truyền, kết quả thực hiện, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân, những phản ánh, kiến nghị, đề xuất đối với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan.

+ Đánh giá việc thực hiện tự quản; tham gia, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo vệ môi trường và tiếp tục thực hiện kế hoạch 211 của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, các tầng lớp nhân dân năm 2021.

- Phương hướng nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2022:

+ Bàn giải pháp thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU ngày 15/10/2020 của Quận ủy về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025”; chủ đề năm của quận Long Biên “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” gắn với  xây dựng tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh và phường văn minh đô thị, trong đó tập trung nội dung nhân dân bàn, cam kết thực hiện giữ gìn cảnh quan môi trường, tham gia quản lý đô thị;  nâng cao chất lượng thực hiện các danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố  văn hóa, các nội dung bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn dân cư.

+ Triển khai Kế hoạch số 532/KH-SVHTT ngày 10/12/2021 của Sở Văn hóa Thông tin về xây dựng, phát huy hiệu quả hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

+ Phát động phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh, phong cách giao tiếp lịch sự, chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, kết hợp với tuyên truyền, vận động thực hiện tốt hai Quy tắc ứng xử nơi công cộng, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

+ Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

+ Các giải pháp thực hiện 6 quy chế dân chủ ở cơ sở trên các lĩnh vực: “quản lý trật tự xây dựng”, “bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, GPMB, thu hồi đất”, “cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, “thu thuế đối với hộ kinh doanh”, “quản lý trật tự đô thị”, “ bảo vệ môi trường”.

- Công bố danh sách đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, mục tiêu biện pháp phấn đấu xây dựng tổ dân phố văn hóa năm 2022.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập phường Sài Đồng (13/10/1982-13/10/2022) hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận (2003-2023).

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến của dịch COVID-19 tại địa bàn, các Ban CTMT sẽ linh hoạt lựa chọn các hình thức tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2022 phù hợp và báo cáo cụ thể về Thường trực UBMTTQ phường theo 2 phương án như sau:

- Phương án 1: Trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát ổn định thì tổ chức hội nghị nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

- Phương án 2: Trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì tổ chức tuyên truyền về nội dung của Hội nghị trên hệ thống đài truyền thanh, qua các bảng thông tin tại TDP,…

+ Xin ý kiến Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở bằng phiếu (có mẫu phiếu kèm theo).

          + Tại TDP: phải có ít nhất 70% số hộ gia đình được xin ý kiến

          + Tại phường: Tất cả các đại biểu dự hội nghị được xin ý kiến gồm các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội và đại diện hộ gia đình…

Hội nghị tại các tổ dân phố sẽ được tổ chức xong trước ngày 20/3/2022; tại phường xong trước ngày 31/3/2021.

Tại Hội nghị đã có 5 ý kiến tham gia phát biểu. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp từ đại diện các Ban CTMT, kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hải đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, Thường trực UBMTTQ phường sẽ tổng hợp hoàn thiện báo cáo, đồng thời yêu cầu các đơn vị dựa trên đặc thù của tháng và năm 2022, tập trung thực hiện 12 nội dung trọng tâm. Trong đó, đề nghị các Ban CTMT quan tâm chăm lo Tết cho các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp đặc biệt báo cáo với phường để hỗ trợ .

UBMTTQ phường sẽ phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị ĐBND trong toàn phường và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện kế hoạch; các ngành với chức năng, nhiệm vụ tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các TDP thực hiện tốt nội dung kế hoạch; yêu cầu các Ban CTMT báo cáo cấp ủy, phối hợp với TDP xây dựng báo cáo cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và lộ trình hội nghị…