Bài viết chuyên sâu

Góp thêm các giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết 67-NQ/ĐU của Đảng ủy phường Sài Đồng
Ngày đăng 21/03/2022 | 09:47  | Lượt xem: 184

Ngày 07 tháng 03 năm 2022, Đảng ủy phường Sài Đồng ban hành nghị quyết số 67-NQ/ĐU “Lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở tổ dân phố có khu chung cư trên địa bàn phường Sài Đồng”; Nghị quyết đã được ban hành, tại các tổ dân phố có chung cư đang triển khai thực hiện.

Để có thêm các giải pháp cụ thể và thực hiện thắng lợi nghị quyết, chúng tôi xin có thêm một số ý kiến nhằm tìm kiếm những giải pháp cụ thể, vừa mang tính thực tiễn vừa có tính khả thi khi thực hiện. Đây cũng có thể được xem như là một hình thức phản biện xã hội, góp phần nâng cao tính hiệu quả của công tác xây dựng đảng cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại các tổ dân phố có khu chung cư trên địa bàn  phường Sài Đồng.

Trước hết nói về căn cứ xây dựng và ban hành nghị quyết, cần căn cứ thêm Thông tri 05 - TT/QU ngày 30/9/2021 của Quận ủy (trực tiếp liên quan đến các khu chung cư) vì nếu chỉ căn cứ vào Chương trình 01 của Quận ủy quận Long Biên khóa IV thì nó chưa thực sự tập trung vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị như chủ đề của Nghị quyết; chưa tập trung vào nguyên tắc lãnh đạo hệ thống chính trị trong tổ dân phố có chung cư: một chi bộ lãnh đạo một tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội.

 Về phân loại chung cư: ở phường Sài Đồng có 2 loại chung cư; chung cư cũ gồm chung cư may 10 và Sài Đồng. Hai khu này về tổ chức hoạt động đã ổn định trong hệ thống chính trị; đã, đang sinh hoạt bình thường tại tổ dân phố do đó không thuộc đối tượng thực hiện Nghị quyết (có chăng chỉ liên quan đến lĩnh vực quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư) nên không cần phải bàn về việc kiện toàn hệ thống chính trị nữa. Chung cư mới chỉ có ở  tổ 14 và tổ 15. Đây mới là đối tượng chính để bàn, tìm giải pháp thực hiện theo NQ 67.

Để thực hiện nghị quyết của Đảng ủy cần có khảo sát và nắm kỹ lưỡng tình hình, đặc điểm trên tất cả mọi lĩnh vực tại các khu chung cư/dân cư này cũng như thực trạng hệ thống chính trị tại các tổ dân phố và các khu chung cư/dân cư này. Cần có đầy đủ các thông tin về các đối tượng, các thực thể có liên quan. Nên tham khảo ý kiến các bí thư chi bộ tổ dân phố có khu chung cư/dân cư đặc biệt là chi bộ 14 và chi bộ 15.

Trước khi triển khai thực hiện phải có cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo phường, lãnh đạo tổ dân phố và ban Quản trị các khu chung cư/dân cư. Nếu chỉ ra nghị quyết yêu cầu các chi bộ và các bộ phận trong tổ, trong phường thì vẫn chỉ là đơn phương, có thể dẫn đến tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Thế còn các khu chung cư/dân cư, ai giao nhiệm vụ cho họ thực hiện? Rất khó cho các tổ đến với họ.

 Việc thực hiện vừa qua tại các tổ dân phố và khu chung cư: Các khu chung cư/dân cư ở hai tổ 14 và 15 về cơ bản giống nhau về mô hình nhưng cũng có điểm khác nhau. Tại tổ 15 các chung cư ở gọn trong khuôn viên của tổ, có chung cư đã có Ban Quản trị, có chung cư thì chưa. Tại tổ 14, chung cư 9 tầng giáp gianh 2 tổ;  Khu dân cư FLC giáp danh 4 tổ (các đơn vị dân cư này đều đã có Quy chế hoạt động). Vì có giáp gianh nhiều tổ, Phường quyết định giao cho một tổ hay nhiều tổ quản lý cũng phải xác định rõ lý do, có cơ sở khoa học; chứ không giao theo cảm tính được.

Khi chưa có nghị quyết 67 các tổ 14 và tổ 15 đều đã chủ động liên hệ với khu chung cư/dân cư và có những sự phối hợp với mức độ khác nhau. Ở tổ 15 thì có lẽ các chung cư hòa nhập dễ hơn, mỗi tòa nhà là một liên gia và thực tế,  tổ đang triển khai bước đầu việc quản lý đối với các chung cư này. Ở tổ 14 thì có khác; trong trạng thái chờ Phường giao, tổ cũng đã phối hợp với hai khu dân cư để họ tham gia bước đầu vào một số cuộc vận động chứ chưa có sự hòa nhập được. Có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn. Ban đầu đến chung cư 9 tầng, họ còn nói: chúng tôi không có liên quan gì đến chi bộ. Việc phối hợp cũng không hề đơn giản.  Kiên trì và cố gắng tiếp cận, nay về cơ bản đã khắc phục được việc đó.

          Trong số các khu chung cư/dân cư ở tổ dân phố thì khu dân cư FLC có lẽ là một điển hình. Chúng tôi muốn đi sâu vào  phân tích đặc điểm tình hình tại đây để có cái nhìn tổng thể. Thực ra khu FLC không phải là một chung cư mà là tổ hợp của những căn nhà liền kề, kết nối thành một quần thể cộng đồng dân cư. Nếu gọi theo đúng tên của nó - Khu dân cư FLC Sài Đồng. Khu dân cư này nằm trên địa bàn tổ 14, thực tế lại giáp ranh với 3 tổ dân phố khác. Trong khuôn viên khu dân cư hiện có 84 hộ gia đình sinh sống với khoảng 400 nhân khẩu. Về công tác hộ tịch: một số có hộ khẩu thường trú tại tổ 14 (những trường hợp này đa số từ tỉnh, thành phố khác khi chuyển về đây được công an phường hướng dẫn làm thủ tục chuyển hộ khẩu về tổ 14); một số có hộ khẩu tại những nơi khác - trong hoặc ngoài phường.

Về hệ thống chính trị: Tại khu dân cư mới chỉ có ban Điều hành tổ chức mọi hoạt động của khu; hoạt động theo chế độ tự quản (Không rõ cấp quản lý trực tiếp).

- Về tổ chức đảng: Không có chi bộ đảng; số lượng đảng viên ở đây cũng tương đối lớn, khoảng 40 đồng chí, trong đó có 10 đồng chí được giới thiệu về sinh hoạt trực tiếp và 18 đồng chí  được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú tại chi bộ tổ dân phố 14; số đảng viên còn lại là những người đang công tác, việc sinh hoạt nơi cư trú với các đảng viên này lại thực hiện tại các chi bộ khác trong và ngoài phường.

- Về chính quyền, các hoạt động, khu dân cư chưa có tổ dân phố nào có trách nhiệm quản lý về hành chính. Tất cả các thủ tục về hành chính, khu dân cư do Ban Điều hành và người dân tự lo. Khu dân cư đã tiến hành bầu Ban Điều hành nhiệm kỳ 2021 - 2024 (Nhiệm kỳ trước đó Ban này gọi là Ban Quản trị). Khu đã ban hành 2 quy chế: Quy chế về Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản lý Tài chính đồng thời ban hành Nội quy bảo đảm an toàn tại khu dân cư (kèm theo Quy chế Tổ chức và hoạt động). Trong quy chế hoạt động xác định Khu dân cư hoạt động theo chế độ tự quản.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội: Duy nhất, hiện nay mới chỉ  hình thành một tổ phụ nữ do Hội Liên hiệp phụ nữ phường thành lập và quản lý.

Về các mối quan hệ, Khu dân cư có quan hệ với Phường trên một số lĩnh vực về thủ tục hành chính, đặc biệt là với Công an phường trong việc quản lý dân cư, hộ khẩu, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn PCCC.  Đối với Tổ dân phố hiện đang ở mức phối hợp trong việc thực hiện một số phong trào, cuộc vận động có tính đột xuất; việc phòng chống dịch covid; việc thực hiện nghĩa vụ công dân trong dịp bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; trong lĩnh vực từ thiện v.v….

Có thể nói trong những năm qua đối với chi bộ, tổ dân phố, Mặt trận chưa được cấp nào giao nhiệm vụ; tuy nhiên Tổ và  khu dân cư đã chủ động đến với nhau, cùng nhau phối hợp trên một số lĩnh vực cụ thể như trên.

 Cách tiếp cận và phối hợp: Để từng bước tiến tới kiện toàn hệ thống chính trị tại tổ (bao gồm cả khu chung cư/dân cư); trong khi chờ việc tổng kết của Quận đang làm điểm tại phường Giang Biên; thực hiện NQ 67 của Đảng ủy phường; chúng tôi đề nghị phường Sài Đồng:

+ Sớm có thủ tục xác nhận khu dân cư là một thực thể đang tồn tại trên địa bàn tổ, phường;

 + Có chỉ đạo bằng văn bản, giao nhiệm vụ  đối với chi bộ, tổ dân phố, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể. (bước cụ thể hóa, triển khai thực hiện NQ 67).

Trong khi chờ các văn bản thủ tục pháp lý thì tăng cường sự phối, kết hợp chặt chẽ. Để bảo đảm thuận tiện trong công việc và giảm bớt thời gian gặp gỡ trao đổi hội ý, Ban lãnh đạo tổ 14 và khu dân cư thống nhất lập một nhóm làm việc trên trang Zalo bao gồm các thành viên Ban Điều hành và Lãnh đạo tổ dân phố (gồm Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và Trưởng Ban CTMT).

 

Theo Thông tri 05 của Quận ủy chỉ đạo: Đối với các tổ có chung cư: một chi bộ lãnh đạo một tổ dân phố, ban CTMT và chi hội các đoàn thể chính trị xã hội. Đây chính là mô hình, là cơ chế để xây dựng, củng cố, hoàn thiện đồng thời tăng cường chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại các tổ dân phố có khu chung cư.

Trong quy chế hoạt động của FLC cũng đã xác định chịu sự lãnh đạo của chi bộ tổ dân phố, sự quản lý hành chính của tổ dân phố…. Tuy nhiên giữa tổ dân phố và  khu dân cư vẫn chưa có sự kết nối thật sự bởi các lý do: các quy chế của FLC cần phải được xác nhận của cấp quản lý trực tiếp hoặc Phường; Đảng ủy phường chưa giao nhiệm vụ cho chi bộ 14 (mới giới thiệu đảng viên về sinh hoạt chi bộ); UBND phường chưa giao Tổ dân phố có nhiệm vụ (bằng văn bản) quản lý về hành chính đối với khu dân cư; MTTQ phường cũng chưa giao nhiệm vụ cho Ban CTMT thực hiện nhiệm vụ theo chức năng với các khu dân cư; các đoàn thể khác cũng tương tự.

Để có thể kết nối được và sự phối hợp thực hiện hiệu quả hơn tiến tới thực hiện theo cơ chế quản lý theo quy định của Quận thì trách nhiệm của Phường phải xác định thực thể khu dân cưgiao nhiệm vụ cho chi bộ, Tổ dân phố, Ban CTMT và các đoàn thể tại tổ.

Trước mắt khi chưa có cơ chế quản lý chính thức của Quận:

Các Tổ thực hiện các quyết định của Phường (kèm theo Nghị quyết 67). Để thực hiện NQ này, cần phải cụ thể hóa thêm; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể; phải đồng bộ và nhất quán và có văn bản; bất luận dù giao nhiệm vụ chính thức hay tạm thời đều phải có văn bản trực tiếp;  không giao nhiệm vụ miệng!

Phường cần thống nhất chỉ đạo, thực hiện tránh tình trạng Đảng ủy chỉ đạo một kiểu, UBND làm một kiểu, MTTQ làm một kiểu và các Đoàn thể làm một kiểu. Chúng tôi xin đề nghị:

Về công tác đảng: Đảng ủy phải có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ về thực hiện công tác đảng từ việc lãnh đạo đến đảng vụ. Đảng ủy cần khắc phục việc giới thiệu đảng viên sinh hoạt 2 chiều: người về chi bộ 14, người về chi bộ 12, người về chi bộ khác. (Khắc phục những trường hợp này, Đảng ủy có hướng giải quyết thế nào? Nếu không khắc phục sẽ rất khó, chi bộ không nắm được đảng viên và khó thực hiện việc quản lý, lãnh đạo được).

Việc giao quản lý hành chính, về phương pháp quản lý: Hiện khu dân cư có quy chế hoạt động tự quản. Vậy Tổ dân phố quản lý theo cách nào? Liên hệ trực tiếp với các Liên gia trưởng hay với ban Quản trị; cái này cũng cần làm rõ. Chắc hiện nay chưa thể giao chính thức;  nếu giao tạm thời thì thực hiện triển khai ở mức nào? Có yêu cầu các hộ dân ở đây đăng ký gia đình văn hóa không? Có tham gia đóng góp, ủng hộ các quỹ (ổn định hằng năm) như người dân của tổ dân phố không hay chỉ vận động các quỹ đột xuất?; Việc khai báo chứng sinh, chứng tử, tổ chức đám hiếu; việc xảy ra cháy nổ, việc mất trật tự an ninh tại các khu này v.v.. do Tổ trưởng hay Ban Quản trị thực hiện?  Và còn nhiều vấn đề cụ thể khác.

Tất cả những việc này cần bàn bạc, thảo luận kỹ và thống nhất (giưa Phường, Tổ và khu chung cư) trước khi giao ban hành văn bản.

Đối với Ban Công tác Mặt trận cũng phải được MTTQ phường giao nhiệm vụ cụ thể như chính quyền chứ không thể đứng ngoài cuộc; không giao việc bằng miệng (chẳng hạn mới đây nhất khi triển khai các tổ thu quỹ biển đảo, MTTQ phường nói miệng: tổ dân phố vận động cả hai khu dân cư. Việc này có thể các khu dân cư họ vẫn thực hiện nhưng họ cũng có thể có quyền từ chối. Nếu từ chối thì sẽ tạo nên một tiền lệ không suôn sẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ khác.

Đối với các đoàn thể: tiến hành khảo sát để nắm được cụ thể trên cơ sở vận động người dân tham gia. Các tổ dân phố, mỗi tổ chỉ có một chi hội đoàn thể, nếu người dân chung cư tham gia cũng vẫn trong chi hội của tổ dân phố. Hiện tại khu FLC, Liên hiệp phụ nữ phường đã thành lập một tổ phụ nữ trực thuộc phường, như vậy không đồng bộ, không đúng nguyên tắc Thông tri 05; nay cần phải điều chỉnh cho thống nhất.

Việc thực hiện NQ 67 của Đảng ủy phường, theo chúng tôi cũng là việc trước mắt khi triển khai thực hiện Thông tri 05 của Quận ủy.

Khi hoàn thiện về các thủ tục pháp lý, được các cấp giao nhiệm vụ, chi bộ tổ dân phố có trách nhiệm lãnh đạo hệ thống chính trị trên toàn địa bàn tổ bao gồm cả các khu chung cư/ dân cư. Tổ dân phố có trách nhiệm quản lý hành chính trên toàn địa bàn tổ (bao gồm cả các khu chung cư/dân cư). Ban CTMT có trách nhiệm hoạt động theo chức năng trên toàn địa bàn tổ bao gồm cả các khu chung cư/dân cư. Các đoàn thể chính trị - xã hội cũng tương tự.

Khi có các văn bản thủ tục pháp lý sẽ xây dựng và hoàn chỉnh Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổ dân phố và Khu chung cư/dân cư; Trước mắt Tổ dân phố và các khu chung cư/dân cư vẫn hoạt động như hiện tại đồng thời tăng cường sự trao đổi phối hợp cùng nhau linh hoạt hơn, cụ thể hơn trên cơ sở thực hiện NQ 67 của Đảng ủy phường và các quyết định của UBND, MTTQ cùng các đoàn thể chính trị đạt hiệu quả hơn ./.

Một số hình ảnh:

Khu dân cư FLC

Khu chung cư 9 tầng nhà A, ngõ 64

Nguồn: Nguyễn Huy Hoàng Bí thư chi bộ 14

và Đinh Văn Thức Bí thư chi bộ 15