Bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động Bộ phận TN&TKQ giải quyết TTHC phường Sài Đồng gắn với công tác CCHC quý I năm 2018
Ngày đăng 29/03/2018 | 16:56  | Lượt xem: 302

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm 3 giảm: giảm hồ sơ, thủ tục, các bước trong quy trình thực hiện; giảm thời gian thực hiện; giảm chi phí thực hiện thủ tục và đi lại cho tổ chức, cá nhân. Việc xác định đúng, trúng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, thực sự là “điểm nhấn” đột phá để đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn phường, sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dịch vụ công cũng như việc giải quyết nhanh chóng TTHC cho công dân.

Với quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, chủ động triển khai toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 bằng các biểu kế hoạch cụ thể, tổ chức quán triệt, phân công nhiệm vụ, kiểm soát tiến độ và hiệu quả công việc. Tăng cường kiểm soát công việc bằng hiệu quả cuối cùng đã tạo chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật, phong cách làm việc, hiệu quả công tác của đội ngũ công chức viên chức phường.

Để thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết đơn thư và tiếp nhận xử lý các phản ánh kiến nghị của tổ chức cá nhân về quy định hành chính, tại trụ sở ủy ban nhân dân phường đã bố trí phòng tiếp dân cho đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân và một đồng chí cán bộ Tư pháp trực tiếp tiếp dân vào các ngày thứ hai hàng tuần, các ngày còn lại đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân, các Phó chủ tịch và cán bộ Tư pháp trực tiếp dân tại phòng làm việc. Thực hiện niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ Email. Trong 3 tháng đầu năm, ủy ban nhân dân phường không tiếp nhận được phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

 

Việc tuyên truyền hoạt hỗ trợ kiểm soát TTHC đã được UBND phường chỉ đạo đài truyền thanh tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác CCHC nói chung và công tác kiểm soát TTHC nói riêng. Đồng thời tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân việc thực hiện, Nghị định 48/2013/NĐ-CP, Nghị định 63/2010/NĐ-CP, Thông tư 05/2014/TT-BTP, Thông tư 07/2014/TT-BTP..... nhằm tăng cường sự hiểu biết của người dân về các quy định liên quan đến việc phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính. Ngoài ra còn tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TTHC như Luật Hộ tịch , Nghị định 23/NĐ-CP các văn bản hướng dẫn thi hành...

Cũng chính từ việc đã triển khai việc tuyên truyền, công khai và hướng dẫn cụ thể đến với người dân trên địa bàn nên trong quý I/2018, tổng số hồ sơ Tiếp nhận TTHC là 2737 hồ sơ, đã giải quyết 2732 hồ sơ, chuyển kỳ sau 22 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ chậm muộn, thu và nộp ngân sách nhà nước 28.729.000 đồng. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung, quy trình, quy định của Mô hình hoạt động Bộ phận TN&TKQ, phù hợp, đồng bộ với các nội dung của mô hình cơ quan điện tử và Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Đặc biệt trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành phố và Quận Long Biên, UBND phường Sài Đồng đã tích cực triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 nhằm đem lại sự thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn phường.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến (đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; các mẫu văn bản, lệ phí thực hiện dịch vụ) và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Trên cơ sở Thông báo số 125/TB–UBND ngày 24/03/2016 của UBND quận Long Biên về việc áp dụng chính thức việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, ngày 26/03/2016, UBND phường Sài Đồng triển khai áp dụng chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC 02 nhóm thủ tục thuộc lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch là khai sinh và khai tử cho công dân 

Kết quả đạt được trong công tác CCHC quý I/2018 phường Sài Đồng đã khẳng định sự chủ động trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền, các bộ phận chuyên môn cùng các cán bộ, công chức làm việc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm nhằm đem lại hiệu quả công việc cao nhất.  Đội ngũ công chức viên chức phường có nhiều chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật, phong cách làm việc, hiệu quả công tác. Qua đánh giá sự hài lòng của tổ chức cá nhân đến giao dịch tại bộ phận Một cửa (thông qua hệ thống máy đánh giá) và lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc bằng phiếu đánh giá hàng tháng, kết quả 100% nhân dân đều đánh giá hài lòng và rất hài lòng. Đội ngũ cán bộ công chức ph­ường nói chung và nhất là bộ phận trực tiếp TN&TKQ hồ sơ hành chính nói riêng đã có sự chuyển biến rõ rệt, xác định rõ yêu cầu, tinh thần trách nhiệm, ý thức trước công việc được giao, là cơ quan phục vụ nhân dân và chỉ có phục vụ tốt mới quản lý tốt, mỗi cán bộ công chức phải là ng­ười chịu trách nhiệm trực tiếp trư­ớc nhiệm vụ  được giao, chấm dứt mọi biểu hiện phiền hà sách nhiễu, đùn đẩy né tránh trách nhiệm, thờ ơ với những yêu cầu đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

Công tác điều hành đã đi vào nề nếp, đảm bảo tính khoa học nhịp nhàng, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc ỷ lại giữa các bộ phận, các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cán bộ chuyên môn đ­ược giải quyết kịp thời. Mối quan hệ giữa các bộ phận chặt chẽ rõ ràng, giữa công dân và chính quyền cơ sở đã có sự cải thiện theo chiều h­ướng tốt, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức thể hiện văn minh giao tiếp nơi công sở, nhiệt tình và trách nhiệm. Mọi thủ tục, lệ phí, thời gian giải quyết công việc đều đ­ược công khai, minh bạch; việc giải quyết hồ sơ được rút ngắn bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng cho giai đoạn tiếp theo khi UBND quận, phường đang cùng tiến hành xây dựng một mô hình mới tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính - Mô hình Một cửa Thân thiện, gần dân.