Bài viết chuyên sâu

Tọa đàm tại tổ dân phố 15 - Để quy tắc ứng xử thực sự đi vào đời sống
Ngày đăng 21/08/2018 | 10:35  | Lượt xem: 599

Vừa qua, tại tổ dân phố số 15 phường Sài Đồng, quận Long Biên đã diễn ra tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Với tinh thần hướng về cơ sở, để quy tắc ứng xử thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân Thủ đô, tại tổ dân phố 15, phường Sài Đồng đã tổ chức Hội nghị tọa đàm về việc thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Đây đơn vị làm điểm của phường, sau khi phường Sài Đồng đã xây dựng và triển khai kế hoạch tọa đàm đến các tổ dân phố trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bộ Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố.

"Đảng ta luôn xác định: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần". Nghị quyết Trung ương 5 khóa VII, Nghị quyết Trung ương 10 khóa IX đều khẳng định Văn hóa giữ vị trí, vai trò quan trọng trong cuộc sống và trong sự phát triển của kinh tế – xã hội. Và cần phải xây dựng nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đặc biệt, đối với Thủ đô Hà Nội – là trái tim của cả nước – Hà Nội phải là tiêu biểu về phát triển văn hóa như Luật Thủ đô đã khẳng định, Hà Nội là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, về giáo dục đào tạo, về khoa học công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế. Trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Thành phố cũng nhấn mạnh: “Người Hà Nội phải sống thực sự có văn hóa, tiêu biểu cho văn hóa dân tộc. Đó là lối sống Nhân ái – Nghĩa tình – Thủy chung – Trong sáng và Tôn trọng pháp luật". Bởi vậy, tọa đàm về thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội với mong muốn từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng; góp phần gìn giữ và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng trong nhân dân, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa truyền thống và nét đẹp văn hóa ứng xử của người Hà Nội, tạo sự chuyển biến mới trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Về dự và chỉ đạo buổi tọa đàm tại tổ dân phố 15 có bà Lê Thị Hương – phó trưởng phòng Văn hóa & Thông tin quận Long Biên; ông Vũ Tiến Hưng – Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường. Hội nghị có sự tham dự của các ông bà đại biểu các tổ dân phố trên địa bàn phường và đông đảo nhân dân tổ dân phố 15.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến của người dân đã được bày tỏ và chủ yếu tập trung vào các vấn đề cụ thể như: ý thức của người dân khi tham gia giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư; hành vi của người trẻ tại nơi công cộng; sự gương mẫu của người lớn trong việc giáo dục con trẻ, ý thức của người dân tại khu chợ, trung tâm thương mại, việc nói tục chửi thề… đặc biệt còn có ý kiến của ông Trần Ngọc Tăng, công dân tổ 15, về việc cần sử dụng  từ “Không được” thay cho “không nên” bởi có nhiều nội dung trong bộ Quy tắc ứng xử đã được quy định trong Luật; Hoặc ý kiến của ông Trần Quang Nhiếp, đánh giá cao việc lần đầu tiên, các quy định về văn hóa ứng xử được điều chỉnh và tập hợp trong một chỉnh thể, gần gũi với người dân, dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực hiện… các ý kiến còn nêu bật những việc đã làm được và những việc chưa làm được cần được rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Cũng tại buổi tọa đàm, nhiều giải pháp được đưa ra như: Đưa bộ quy tắc ứng xử vào nội dung triển khai Nghị quyết hàng tháng của cấp ủy đảng cơ sở, chi bộ, đảng ủy  phường. Tiếp tục tổ chức hình thức tuyên truyền để Quy tắc thực sự đến với từng người dân, từng hộ gia đình với mục tiêu hiện thực hóa quy tắc vào đời sống của người dân, đồng thời chính người dân sẽ đưa ra những giải pháp có hiệu quả giúp cho các cấp chính quyền, đoàn thể… trong việc thực hiện có hiệu quả quy tắc ứng xử. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là loa phát thanh; có chế tài xử phạt các hành vi vi phạm. Đồng thời, nghiên cứu việc đưa nội dung Quy tắc ứng xử vào quy ước tổ dân phố và đánh giá Gia đình văn hóa hàng năm để có mục tiêu thực hiện.

Bà Lê Thị Hương – phó phòng VH&TT Quận đã phát biểu ý kiến, chỉ đạo, nêu rõ ý nghĩa của việc tổ chức tọa đàm tại các tổ dân phố. Năm 2017, Thành phố đã ban hành 2 bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan hành chính và nơi công cộng. Qua hơn 1 năm thực hiện, quy tắc ứng xử trong cơ quan hành chính đã làm chuyển biến rõ nét về ý thức, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng cũng đã tạo chuyển biến tích cực, người dân cũng đã có ý thức hơn trong việc ứng xử giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và với xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện 2 bộ quy tắc này còn có những hạn chế nhất định. Việc tuyên truyền chưa được rộng khắp, chưa tạo được sức lan tỏa và sự quan tâm thực sự với người dân. Nguyên nhân thứ nhất là do 1 số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai còn mang tính hình thức và một số đơn vị triển khai còn mang tính chất đối phó. Thứ hai, một số ít cán bộ đảng viên và nhân dân có nhận thức nhưng vẫn cố tình vi phạm và có những hình ảnh phản cảm ảnh hưởng đến hình ảnh của Thủ đô Hà Nội. Hội nghị tọa đàm được tổ chức tại tổ dân phố để từng gia đình, từng người dân đã được nghe, được trao đổi, được tự mình nói về những việc làm tốt, những việc chưa làm tốt và đề ra các giải pháp để xây dựng tổ dân phố ngày càng tốt hơn.

Đồng thời cũng đề nghị các tổ dân phố rút kinh nghiệm đối với hình thức tổ chức, sao cho các ý kiến thật sát với thực tế, các giải pháp đề ra cần được chính quyền địa phương, lãnh đạo chi bộ tổ dân phố xem xét, nghiên cứu thực hiện, đồng thời nhân rộng những việc làm hay, cách làm tốt để Quy tắc ứng xử thực sự đi vào đời sống của nhân dân.

Hội nghị tọa đàm tại tổ dân phố 15 là dịp để cán bộ, đảng viên và người dân được nghe, được giao lưu, học hỏi trong việc thực hiện quy tắc ứng xử, đưa quy tắc ứng xử thực sự đi vào đời sống của từng người dân, để xây dựng một Hà Nội - trung tâm văn hóa, trái tim của cả nước; xây dựng người Sài Đồng, Long Biên thanh lịch, văn minh./.

                                                                             Nguồn: Bùi Thị Kim Nhung