Bài viết chuyên sâu

Xây dựng gia đình văn hóa ở phường Sài Đồng và những vấn đề đang đặt ra hiện nay
Ngày đăng 21/09/2018 | 15:58  | Lượt xem: 193

Phường Sài Đồng với trên 4000 hộ dân và gần 18.000 nhân khẩu. Trong những năm qua, công tác gia đình và xây dựng gia đình văn hóa đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội và gìn giữ những giá trị truyền thống của địa phương.

Xây dựng gia đình văn hóa luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể phường Sài Đồng xem là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng; phong trào thi đua yêu nước của cơ sở; là tiêu chí để Mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp xét và đề nghị công nhận danh hiệu “gia đình văn hoá”, “tổ dân phố văn hóa” hàng năm.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo tinh thần Nghị quyết TW 5 (khoá VIII), Nghị quyết Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở phường Sài Đồng đã đi vào chiều sâu, thiết thực và đạt hiệu quả cao, 100% các tổ dân phố trên địa bàn đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa, 97% gia đình trên địa bàn đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa. Qua bình xét hàng năm, số tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa chiếm 72% đến 86% Số gia đình đạt danh hiệu văn hóa hàng năm đều đạt 90% trở lên. Số hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm từ 27 hộ năm 2015 xuống 18 hộ năm 2017 ; Hầu hết nam nữ thanh niên được tuyên truyền hiểu biết kiến thức về tiền hôn nhân, hôn nhân và gia đình. Trên 95% hộ gia đình được tuyên truyền giáo dục về Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. 100% gia đình thuộc diện chính sách, xã hội được quan tâm chăm sóc giúp đỡ. Tình trạng bạo lực gia đình, bất bình đẳng giới trong gia đình được ngăn chặn, đẩy lùi, những mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết từ khu dân cư. Những kết quả đạt được từ việc xây dựng gia đình văn hóa đã tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kinh tế gia đình được tạo điều kiện phát triển, tạo công ăn việc làm chính đáng cho người lao động trên địa bàn và các phường lân cận. Các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” “uống nước nhớ nguồn”, “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “gia đình hiếu học”...được nhân rộng. Phong trào thực sự đi vào chiều sâu, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đặc biệt, phường Sài Đồng đã thành lập được Câu lạc bộ (CLB) phòng chống tội phạm, bạo lực gia đình dưới các hình thức như: CLB mẹ chồng nàng dâu, CLB Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế…. Tính đến nay 22/22 tổ dân phố đều có câu lạc bộ và cộng tác viên phòng chống tội phạm, bạo lực gia đình, tạo được sự chuyển biến tốt trong cuộc sống, tạo sự hoà thuận, êm ấm hạnh phúc trong gia đình. Hiệu quả rõ nét nhất của các CLB là đã kịp thời có những biện pháp xử lý, hòa giải và đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi nhiều vụ việc tiêu cực, tránh được sự rạn nứt dẫn đến đổ vỡ của nhiều gia đình, chăm lo, bảo vệ phụ nữ và trẻ em - nạn nhân chủ yếu của các vụ bạo lực gia đình, giảm đáng kể các vụ bạo lực gia đình, củng cố mối quan hệ, đoàn kết cộng đồng trong các khu dân cư.

Ngoài ra, các tổ dân phố còn duy trì và mở rộng các hình thức bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em như CLB “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”; củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong xây dựng Gia đình văn hóa, Gia đình hiếu học, Gia đình văn minh, hạnh phúc…

Bên cạnh đó, các đoàn thể, chính quyền địa phương đã thực sự quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của xã hội nói chung và của các gia đình nói riêng. Việc giáo dục nền nếp, truyền thống gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chăm sóc phụng dưỡng ông bà, cha mẹ được quan tâm; Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường xanh – sạch - đẹp, môi trường xã hội có nhiều tiến bộ. Các hoạt động văn hóa, thể thao đã thu hút, động viên đông đảo nhân dân tham gia, củng cố và phát huy tình làng nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng  đoàn kết văn hóa, các mâu thuẫn trong dân được Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phát hiện và hoà giải kịp thời, nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu kiện được giải quyết ngay từ cơ sở…Đây là những nhân tố củng cố và tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, làm cơ sở để giữ vững ổn định tình hình chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vấn đề xây dựng gia đình văn hóa ở phường Sài Đồng hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Đó là tình trạng một số hộ gia đình trẻ còn mải mê làm kinh tế, con cái thiếu sự chăm sóc của bố mẹ, những giá trị đạo đức và văn hóa gia đình truyền thống đang ngày ngày bị xói mòn; mâu thuẫn vợ chồng, tư tưởng trọng nam khinh nữ, tình trạng bạo lực gia đình còn tồn tại ... cũng là nguyên nhân dẫn đến những rạn nứt trong tình cảm gia đình. Những nguyên nhân trên đã đe dọa đến sự phát triển bền vững của xã hội, giá trị văn hóa bền vững vốn có của gia đình và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các gia đình, nhất là của trẻ em. Một số gia đình chưa thực sự quan tâm chú ý đến việc học tập, tu dưỡng của con cái, vì vậy có nhiều trẻ em mắc vào các tệ nạn xã hội mà cha mẹ không biết; hiện tượng bạo lực gia đình, tình trạng trẻ em bị đánh đập vẫn còn xảy ra…

Để đạt được mục tiêu: “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội” theo văn kiện Đại hội XII của Đảng, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng phường Sài Đồng, quận Long Biên văn minh, hiện đại, thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Sài Đồng cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò quan trọng của gia đình và xây dựng gia đình văn hoá; xác định xây dựng gia đình văn hoá là một trong những nội dung cốt lõi của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hoá” ở cơ sở, là nhiệm vụ của cả hệ thống thống chính trị.

Thứ hai, giữ gìn, phát huy các giá trị tốt đẹp của truyền thống gia đình, dân tộc đi liền với việc tiếp thu những giá trị tiến bộ của gia đình hiện đại, cao hơn nữa là để vun đắp tình yêu quê hương, Tổ quốc trong mỗi thành viên gia đình. Tình yêu này được thể hiện hằng ngày ở việc chấp hành pháp luật một cách nghiêm túc, ra sức lao động chân chính nhằm nâng cao chất lượng sống và góp phần xây dựng phường Sài Đồng ngày càng  giàu mạnh.

Thứ ba, để xây gia đình văn hóa đạt kết quả tốt, cần thực hiện nghiêm túc công tác dân số, gia đình và trẻ em, đưa các hoạt động đó đi vào nền nếp, vào từng gia đình, có chiều sâu và mang tính bền vững. Tăng cường công tác tuyên truyền đến từng gia đình, nâng cao vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, nhất là hội phụ nữ. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Xây dựng hương ước, quy ước, về xây dựng gia đình ít con, gia đình hiếu học; việc bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá” cần tiến hành một cách nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn.

Thứ tư, xây dựng gia đình văn hóa phải gắn với các phong trào khác, như xây dựng Gia đình bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ, Gia đình hiếu học, Gia đình 2 con gái học giỏi… Đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; xây dựng nếp sống văn hóa trong các gia đình, khu dân cư, tạo điều kiện cho mọi người được tiếp cận với các kiến thức kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, kỹ thuật và phúc lợi xã hội... giúp các gia đình có kỹ năng sống, chủ động phòng, chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Thứ năm, tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm làm băng hoại giá trị trong gia đình; loại trừ các tư tưởng sống ích kỉ, thiếu quan tâm đến nhau trong đời sống xã hội và các tệ nạn đang diễn ra trong đời sống gia đình.

Khắc phục những tồn tại, phát huy những thành tích, kết quả đạt được, Đảng bộ và nhân dân phường Sài Đồng đã và đang vững bước đi lên, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, huy động mọi nguồn lực và sức mạnh của toàn dân, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020, củng cố và xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần quan trọng xây dựng phường Sài Đồng, quận Long Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Một số hình ảnh: