Bài viết chuyên sâu

Phường sài Đồng - Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị
Ngày đăng 04/10/2018 | 11:29  | Lượt xem: 193

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, năm 2018, phường Sài Đồng tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng tuyến phố Sài Đồng là một trong những tuyến phố văn minh đô thị của quận Long Biên.

Trong những năm qua, quá trình đô thị hóa của phường Sài Đồng diễn ra mạnh mẽ, các khu dân cư đã và đang được đầu tư xây dựng. Hệ thống giao thông đô thị không ngừng được mở rộng, toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn phường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% các tuyến đường, phố chính được đầu tư đèn chiếu sáng, cây xanh đô thị, cấp điện, thông tin liên lạc, kiên cố hóa hệ thống thoát nước. Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, phường Sài Đồng cũng có những bước phát triển ổn định, các ngành dịch vụ- thương mại- công nghiệp, xây dựng lần lượt đều có sự tăng trưởng. Kết cấu hạ tầng thương mại không ngừng mở rộng cả về số lượng và chất lượng đáp ứng được nhu cầu và tốc độ phát triển chung của toàn Quận. Tính đến hết năm 2018, toàn phường có 1.596 hộ gia đình và 298 doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh, trung bình cứ 60 hộ dân có 1 doanh nghiệp, 11 người dân có 1 người kinh doanh.Quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, cùng với sự tăng trưởng kinh tế trên địa bàn phường cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự, đặc biệt là sự gia tăng các vi phạm trật tự đô thị, từ đó đặt ra các yêu cầu ngày càng cao cho chính quyền địa phương phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị; đồng thời đòi hỏi mỗi người dân sống trong đô thị phải nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện nếp sống văn minh để đô thị phát triển bền vững.

Căn cứ vào các văn bản của Quận và Thành phố, UBND phường Sài Đồng đã ban hành nhiều văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Riêng lĩnh vực quản lý đô thị, hàng năm, UBND phường đều xây dựng và ban hành Kế hoạch quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường để tổ chức triển khai thực hiện. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được phường chú trọng. Theo đó, UBND phường tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cấp cơ sở, nâng cao ý thức người dân. Riêng trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, phường đã phối hợp với các tổ dân phố, các hội đoàn thể tổ chức trên 200 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ động mời tuyên truyền viên các cấp triển khai nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, giao thông tại địa phương. Việc tuyên truyền, phổ biến còn được triển khai thường xuyên, rộng khắp bằng pano áp phích, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mặt khác, tích cực phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng đô thị xanh- sạch- đẹp”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”…; xây dựng và duy trì tốt một số mô hình như: “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Đoạn đường tự quản”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Phụ nữ và nhân dân không vứt, đổ rác ra đường và nơi công cộng”… để huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và nhân dân.

Hội CCB tham gia giữ gìn TTĐT

Để tăng cường lực lượng trực tiếp quản lý trật tự đô thị, đảm bảo việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường ngay từ khi mới phát sinh, năm 2016, phường đã ban hành quyết định thành lập các Tổ tự quản về quản lý trật tự đô thị, xây dựng phương án khoán quản, đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của Đội tự quản trật tự xây dựng và giao thông. Sau hơn 2 năm các tổ thành lập và đi vào hoạt động, đến nay công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ vi phạm bị xử lý tăng, số vi phạm ngày càng giảm. Trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị đã cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi lớn đó, hoạt động quản lý đô thị phường Sài Đồng cũng còn gặp một số khó khăn. Tình trạng vi phạm các quy định về khai thác, sử dụng vỉa hè, lòng đường, đầu tư xây dựng công trình còn diễn ra ở một số khu vực nhưng chưa được xử lý triệt để. Các doanh nghiệp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật (như điện lực, viễn thông…) còn để tình trạng các tuyến dây điện, cáp thông tin căng treo mất mỹ quan, không đảm bảo an toàn. Một vài tuyến đường, phố mặc dù đã được quan tâm đầu tư mới, nâng cấp cải tạo, duy tu thường xuyên tuy nhiên vẫn chưa đồng bộ, hoàn chỉnh và chưa đảm bảo theo quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật quy định (không đảm bảo mặt cắt ngang theo quy hoạch, thiếu vỉa hè, cây xanh, thoát nước, điểm đỗ xe…)Trước thực tế trên, được sự chỉ đạo của UBND quận Long Biên, phường đã mạnh dạn đăng ký xây dựng tuyến phố Sài Đồng là tuyến phố văn minh đô thị. Đây là tuyến phố chính trên địa bàn phường, tiếp nối với khu đô thị Vincom, khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn. Đồng thời, ban hành kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Tuyến phố văn minh trên địa bàn phường. Mục tiêu của đề án là: đăng ký và xây dựng tuyến phố Sài Đồng là tuyến phố văn minh đô thị, được UBND Quận phê duyệt. Đồng thời, triển khai các bện pháp tuyên truyền, lấy ý kiến của nhân dân về việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. 

Tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị được xác định là: Không sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định; không xâm phạm, làm hư hỏng hoặc thay đổi kết cấu giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị; không in, viết, vẽ, dán lên tường, cột điện, cột biển báo và các khu vực công cộng; không vi phạm các quy định về trật tự xây dựng, không lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích; giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện đúng các quy định về rác thải và vệ sinh môi trường; đồng thời có 80% trở lên gia đình, cơ quan, đơn vị dọc tuyến phố được công nhận là Gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa; Chấp hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của thành phố, của quận và phường, các quy ước của địa phương; Hệ thống đường dây (thông tin liên lạc và viễn thông, điện chiếu sáng, cấp điện sinh hoạt) được xây dựng ngầm. Các tiêu chí trên đều được tuyên truyền đến từng hộ dân, từng hộ kinh doanh trên tuyến phố bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân hiểu và tự nguyện thực hiện. Đồng thời, phường duy trì biện pháp xử lý nghiêm với các trường hợp thiếu ý thức hoặc cố tình vi phạm các quy định về trật tự đô thị, biển hiệu biển quảng cáo.

UBND phường tăng cường xử lý các vi phạm TTĐT

Qua 2 năm thực hiện, đến nay, bộ mặt đô thị Sài Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu, hàng hóa đã hoàn toàn chấm dứt, vỉa hè được trả lại cho người đi bộ. Tình trạng vi phạm biển hiệu, biển quảng cáo hầu như không còn tồn tại. Theo ông Vũ Tiến Hưng-Chủ tịch UBND phường: Thực hiện đề án Xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phát huy tinh thần tự giác, tham gia tích cực, chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc đảm bảo trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông trên tuyến đường phố; Người dân thực sự hiểu rằng, kinh doanh, buôn bán hoặc tham gia giao thông trên tuyến phố Sài Đồng hiện nay, thực sự văn minh, chất lượng và an toàn hơn so với trước đây”.

Trong thời gian tới, phường Sài Đồng tiếp tục tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ dân phố, các hội đoàn thể, các trường học tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền vận động kết hợp với xử lý kiên quyết các vi phạm, duy trì bền vững các tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị, góp phần xây dựng phường Sài Đồng, quận Long Biên văn minh, hiện đại, thiết thực kỉ niệm 15 năm thành lập Quận./.