Bài viết chuyên sâu

Chi bộ 15 phường Sài Đồng - học tập và làm theo Bác
Ngày đăng 10/10/2018 | 16:42  | Lượt xem: 264

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh, chi bộ 15 phường Sài Đồng đã biết phát huy sức mạnh tổng hợp, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ phường Sài Đồng thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra, xây dựng Đảng bộ ngày càng phát triển, vững mạnh.

Tổ 15 phường Sài Đồng hiện có 270 hộ với 945 nhân khẩu, chi bộ có 45 Đảng viên, chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác hoặc đã nghỉ hưu. Ngay sau khi tiếp thu tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên, chi bộ đã kịp thời quán triệt cho đảng viên, xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung lãnh đạo nhân dân trong tổ làm theo lời Bác, noi gương Bác và hình thành ý thức chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có ý thức vì cộng đồng. Nhờ đó, nhận thức về ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác trong cuộc sống hàng ngày của đảng viên trong chi bộ và nhân dân trong tổ ngày càng được nâng cao.

Thực hiện lời dạy của Bác, đảng viên là người lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của nhân dân, đảng viên trong chi bộ luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào thi đua. Để tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động làm theo có hiệu quả, chi bộ 15 đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng để người dân tin tưởng và ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo theo đúng Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên. Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, ngoài việc cung cấp thông tin tình hình thời sự, các chủ trương mới của Đảng, chính sách của Nhà nước đến đảng viên, sau khi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, triển khai, bàn bạc nhiệm vụ tháng tới, chi bộ đã kết luận và xây dựng lập thành một cuốn sổ nghị quyết riêng, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, trong quá trình triển khai thực hiện đều chú trọng việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ; đặc biệt chi bộ thường xuyên đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo Bác của đảng viên, xây dựng sổ đăng ký làm theo Bác, yêu cầu tất cả các đảng viên đều phải đăng ký nội dung làm theo Bác cụ thể gắn với nhiệm vụ của mình, hàng tháng, quý đều nhận xét, đánh giá việc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá, phân loại cuối năm.

Với cách làm đó, chi bộ tổ 15 phường Sài Đồng đã lãnh đạo các chi hội đoàn thể tổ dân phố, đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra, nhiều năm liền đạt trong Chi bộ sạch vững mạnh; tạo được nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định và phát triển. Hiện nay, tổ dân phố 15 là tổ dân phố duy nhất trên địa bàn phường Sài Đồng không có hộ nghèo, hộ khó khăn đặc biệt. Việc vận động đóng nộp các loại quỹ hàng năm đều vượt chỉ tiêu trên giao; hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, tổ đã vận động được 45 triệu đồng để mua sắm, trang bị đồng nhất các thiết chế văn hóa, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa hàng năm đều trên 90; tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền. 

Đáng chú ý và nổi bật nhất của tổ 15 đó là việc xây dựng hệ thống các chuyên đề học tập và làm theo phong cách của Bác.  Từ khâu vận động đến triển khai thực hiện đều được chi bộ tập trung lãnh đạo và giám sát thực hiện rất tốt. Chỉ trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay, Chi bộ đã xây dựng 4 chuyên đề học tập phong cách của Bác, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nếu như trước đây, tổ dân phố 15 hình thành 2 khối dân cư rõ rệt, có sự cạnh tranh, không hòa thuận giữa 2 khu dân cư trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như sử dụng các thiết chế văn hóa. Đến nay, dưới sự lãnh đạo tập trung của Chi bộ, mỗi Đảng viên trong tổ đều tự ý thức được trách nhiệm và vai trò lãnh đạo của người Đảng viên  đã vận động nhân dân, cùng chung tay xây dựng tổ dân phố thành một cộng đồng thống nhất, đoàn kết một lòng, tạo một tập thể vững mạnh. Mỗi Đảng viên lại cũng chính là những người góp phần tuyên truyền, vận động người dân hiểu và ủng hộ mọi hoạt của tổ, của phường. Đồng thời, chi bộ cũng lãnh đạo Ban công tác Mặt trận các chi hội đoàn thể trong tổ, tổ chức các hoạt động theo chuyên đề phù hợp với nội dung công tác của từng ngành, đoàn thể. Chi hội phụ nữ triển khai thêm một đoạn đường xanh, sạch, đẹp, đồng thời là đơn vị làm điểm của hội LHPN phường về triển khai mô hình vườn rau sạch. Qua 1 năm thực hiện, đến nay mô hình rau sạch đã được chị em triển khai đồng bộ, vườn rau sạch của chi hội 15 được hội LHPN đánh giá cao. Bên cạnh đó, hội Người cao tuổi, hội Cựu chiến binh cũng phát huy vai trò, nêu gương sáng cho con, cháu trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, các quy định của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thức, Bí thư chi bộ 15 cho biết: “Những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ 15  đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả, có được kết quả đó là do trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đặc biệt lưu ý đến vai trò và trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên. Từ lời nói, đến việc làm và từng hành động cụ thể đều luôn thực hiện trước, nên đã tạo được sự tin tưởng, đồng thuận để nhân dân hưởng ứng làm theo”. 

Ông Lương Hồng Lân – Bí thư Đảng ủy phường Sài Đồng khẳng định: “Chi bộ 15  trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có nhiều sáng tạo, nhất là trong việc phát huy vai trò người Đảng viên, khơi dậy và tập hợp sức mạnh đoàn kết từ nhân dân. Là một chi bộ nói và làm theo Nghị quyết phù hợp với nguyện vọng của nhân dân nên nhân dân tin tưởng, ủng hộ”.

Có thể nói, học tập và làm theo gương Bác phù hợp với điều kiện của địa phương đã nhân lên các phong trào thi đua yêu nước ở tổ dân phố 15 phường Sài Đồng, vai trò chủ thể của người dân được đề cao. Người cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm và biết phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, nói dân nghe và biết nghe dân nói... Đó chính là những nét nổi bật, sự vận dụng linh hoạt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CTTW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiết nghĩ cần được nhân rộng trên địa bàn của phường Sài Đồng nói riêng và quận Long Biên nói chung./.

Đoạn đường xanh, sạch, đẹp của tổ 15

Sân bóng chuyền hơi tổ dân phố 15 

Tiết mục văn nghệ trong buổi tọa đàm thực hiện Quy tắc ứng xử