Bài viết chuyên sâu

Bài học kinh nghiệm từ việc tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn phường Sài Đồng
Ngày đăng 30/10/2018 | 17:39  | Lượt xem: 198

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức ở khu dân cư vào dịp kỉ niệm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống chính trị, xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, tăng cường, củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm nay, thiết thực chào mừng 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), đặc biệt, kỉ niệm 15 năm thành lập Quận Long Biên (06/11/2003 – 06/11/2018), Ủy ban MTTQVN Quận Long Biên đã chỉ đạo và hướng dẫn đến UB MTTQ các phường tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQVN và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với tinh thần đó, trong 3 ngày 26, 27, 28 tháng 10 năm 2018, tại 3 cụm dân cư của phường Sài Đồng đã tổ chức thành công “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân. Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố đã tập trung phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của MTTQVN trong lịch sử dân tộc; vai trò của MTTQVN trong giai đoạn hiện nay. 

Trước khi diễn ra Ngày hội, MTTQ phường đã tập trung tổ chức một số hoạt động công tác như: Tổ chức các diễn đàn lắng nghe ý kiến Nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đánh giá kết quả công tác Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” năm 2018; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động và các mặt công tác khác của Mặt trận. Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện như: Thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư diễn ra trang trọng, đúng nội dung bao gồm phần lễ và phần hội. Các khu dân cư tổ chức phần lễ trước phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ  thu hút được cán bộ, Nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, làm cho Ngày hội thật sự có ý nghĩa thiết thực. Ở từng khu dân cư, các đồng chí lãnh đạo đã cùng với nhân dân ôn lại lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những năm qua; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; đánh giá việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; đánh giá việc thực hiện các mô hình đã ký kết từ đầu năm và bàn, thống nhất kế hoạch, ký kết giao ước thi đua cho năm tới; công bố và trao quyết định công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện các phong trào Vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp. Đặc biệt, các đại biểu thảo luận, tìm giải pháp đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc; nhiệm vụ, nội dung cụ thể và xây dựng đô thị văn minh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Đảng ủy–HĐND-UBND–UB MTTQ phường cũng đã trao những suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn làm gắn thêm tình đoàn kết, chia sẽ lẫn nhau giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và cộng đồng dân cư. Đến nay, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành sinh hoạt xã hội rộng rãi ở từng cộng đồng dân cư và thật sự đi vào lòng dân. Phường Sài Đồng luôn được đánh giá cao về kết quả, hiệu quả tổ chức Ngày hội, 100%  các tổ dân phố, khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội.

Từ những kết quả đạt được, chúng ta cùng nhìn nhận và  rút ra một số bài học kinh nghiệm về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm tại các tổ dân phố, khu dân cư.

Thứ nhất, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên, chủ động xây dựng hướng dẫn về nội dung và hình thức tổ chức Ngày hội, các hoạt động cụ thể ở từng khu dân cư và chọn 01 khu dân cư làm điểm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau đó tổ chức rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt trong phường.

Thứ hai, tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường ban hành công văn chỉ đạo tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và đề nghị các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan Đảng, chính quyền về tham dự Ngày hội ở khu dân cư nơi gia đình cư trú, để có điều kiện giao lưu, tiếp cận với Nhân dân, với các thế hệ cán bộ, vừa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của Nhân dân, vừa tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thứ ba, sự quan tâm chỉ đạo của các ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các tổ chức thành viên và sự hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành là yếu tố quan trọng và mang lại hiệu quả cao trong tổ chức các hoạt động lễ, hội, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của mỗi cộng đồng dân cư để đồng lòng, chung sức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của Mặt trận các cấp.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mỗi cán bộ, công chức và toàn thể Nhân dân hiểu được ý nghĩa sâu sắc của việc tổ chức Ngày hội Đại hội đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, làm cho Nhân dân càng đoàn kết, gắn bó nhau hơn, tình làng nghĩa xóm được củng cố, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân ngày được nâng cao, tạo nên sức mạnh trong khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức chung lòng xây dựng phường Sài Đồng thành một đô thị văn minh, hiện đại.

Thứ năm, thực tiễn cho thấy nơi nào có sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, của chính quyền với sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; có sự đầu tư, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng tổ dân phố, khu dân cư, có sự phân công trách nhiệm rõ tàng, có kiểm tra, đôn đốc, biết khai thác tiềm năng, thế mạnh thì nơi đó Ngày hội sẽ được tổ chức thành công, chu đáo, ý nghĩa, để lại những ấn tượng tốt đẹp cho những người đến tham dự.

Với những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng ủy-HĐND–UBND–UB MTTQ phường, nhất là với những kinh nghiệm trong việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” của Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQVN và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở 3 cụm dân cư phường Sài Đồng đã diễn ra sôi nổi, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và thực sự là ngày hội của toàn dân, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi người dân về dịp kỉ niệm 15 năm quận Long Biên xây dựng và trưởng thành.

Một số hình ảnh: