Bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” phường Sài Đồng năm 2018
Ngày đăng 31/10/2018 | 11:55  | Lượt xem: 195

Đảng ủy phường xác định công tác dân vận đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương chính.

Thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền” của Trung ương và Thành phố Hà Nội; Kế hoạch của Ban Dân vận Quận ủy - UBND quận Long Biên; Chương trình số 07 phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy - UBND quận Long Biên về công tác dân vận giai đoạn 2017 – 2021, Đảng ủy phường xác định công tác dân vận đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương chính vì vậy ngay từ đầu năm Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch số 91-KH/ĐU ngày 31/1/2018 về công tác dân vận năm 2018 và quán triệt, triển khai đến toàn thể cấp ủy và các chi bộ. Hàng tháng đều có đánh giá kết quả thực hiện và xác định nhiệm vụ công tác tháng sau. Đảng ủy đã quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy, “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 06-CT/QU  “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; Về nhiệm vụ trọng tâm của phường năm 2018, các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, gắn thực hiện chủ đề năm 2018 của thành phố: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Chủ đề của Quận Long Biên “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”. UBND phường tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan phường về công tác dân vận của cơ quan Nhà nước”; Nghị quyết số 18-19 – NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”….bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường về công tác dân vận khi tiếp xúc, giải quyết các công việc trên mỗi lĩnh vực công tác liên quan.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt phường đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân trọng tâm là xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao; giáo dục rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, thái độ giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận một cửa thực hiện mô hình “thân thiện, gần dân” và các tổ chức, cá nhân trực tiếp tiếp xúc với công dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, chuyên môn có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ”. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Trực tiếp đồng chí chủ tịch UBND phường phụ trách công tác dân vận chính quyền. Việc chỉ đạo công tác dân vận chính quyền được phối hợp chặt chẽ với các thành viên của khối dân vận và triển khai thực hiện trên các lĩnh vực nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 100% các chi bộ tổ dân phố đã tổ chức phổ biến quán triệt đến đảng viên và các chi hội đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường; các tổ dân vận đã xây dựng kế hoạch thực hiện dân vận khéo, kế hoạch hoạt động tổ dân vận năm 2018.

Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội an ninh quốc phòng, trật tự ATXH. UBND triển khai đạt được một số kết quả của năm Dân vận chính quyền với sự vào cuộc của các Tổ dân vận tập trung tuyên truyền, vận động thu các loại thuế, thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 9 tháng  đạt: 14 tỷ 710 triệu đồng, bằng 94% kế hoạch giao; Tăng cường duy trì công tác quản lý trật tự xây dựng, chỉ đạo tổ quản lý trật tự xây dựng kiểm tra, theo dõi tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, tổ chức họp giao ban định kỳ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong quản lý trật tự xây dựng, công khai danh sách các trường hợp khởi công và 100% các hộ xây dựng đều thực hiện niêm yết giấy phép tại công trình. Trong 9 tháng, số công trình khởi công trình là 70 công trình, có phép 70 công trình, tỷ lệ 100 %, không có công trình không phép, sai phép. Tổng số hộ nộp thuế là 63/70 trường hợp nộp thuế với tổng số tiền là 378.061.740 đồng. Tổng số vi phạm về trật tự đô thị đã được xử lý trong 9 tháng là 190 trường hợp. Trong đó lập biên bản xử lý 190 trường hợp, thu giữ phương tiện và nhiều tang vật vi phạm như phá dỡ 21 vi phạm về bục bệ cầu dẫn tại phố cầu Bây, …. xử phạt vi phạm về an toàn giao thông, trật tự đô thị là 56 trường hợp, xử phạt vi phạm về đổ rác không đúng nơi quy định là 05 trường hợp, số tiền xử phạt là 1.500.000 đồng. Công tác an sinh xã hội đã triển khai tới các tổ dân phố rà soát các hộ gia đình người có công hoặc thân nhân chủ yếu của liệt sỹ có điều kiện khó khăn về nhà ở để thực hiện việc hỗ trợ xây và sửa nhà. Kết quả có 01 gia đình người có công là cán bộ Tiền khởi nghĩa được hỗ trợ sửa nhà năm 2018 với số tiền 35 triệu đồng. Phối hợp với bệnh viện Trung ương quân đội 108 và Ban chỉ huy quân  sự quận Long Biên tổ chức khám sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho người có 227 người công và thân nhân người có công; tặng sổ tiết kiệm cho người có công và thân nhân liệt sỹ. Trong 9 tháng đã phát cho 3 hộ gia đình nghèo tiền trợ giúp từ tháng 1 đến tháng 9 với tổng số tiền là 27 triệu đồng.. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng ủy đã quán triệt và triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 “ nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, tiếp tục thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử do thành phố ban hành; triển khai mô hình giải quyết TTHC “ thân thiện, gần dân” và thực hiện tốt dịch vụ công mức độ 3. Đã tiếp nhận  và giải quyết  10.049 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Các ngành, đoàn thể tặng hoa chúc nừng ngày truyền thống dân vận

Triển khai nhiệm vụ năm 2018 về đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên cơ sở 5 rõ “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả”; “Một việc - một đầu mối xuyên suốt”,  nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, thái độ giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức. Việc tuyên truyền giáo dục nâng cao đạo đức công vụ được chi bộ đưa ra thảo luận hàng tháng và các khối đánh giá kết quả thực hiện theo lịch, kế hoạch, xếp loại hàng tháng. Thực hiện Quyết định số 522 và quyết định 1665 của UBND thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, không có đồng chí cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua lấy phiếu của công dân 87 phiếu có 86% được đánh giá tốt và rất tốt, không có phiếu đánh giá không hài lòng. Phòng tiếp dân đã được trang bị cơ sở vật chất cơ bản đầy đủ như: hệ thống máy tính, sổ sách, tài liệu, điện thoại...và phân công lịch tếp công dân theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm đã tiếp nhận 2 đơn thư các loại đã giải quyết 2 đơn, hòa giải thành 11/12 vụ việc ở cơ sở.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt thực hiện Quyết định 217, 218 cho cán bộ, đảng viên từ phường tới các Chi bộ tổ dân phố, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo, ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện trong hệ thống tổ chức mình. Đồng thời, lựa chọn những nội dung, lĩnh vực thiết thực, liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu dân cử; quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Triển khai có hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở trọng tâm 6 QCDC trên các lĩnh vực do quận ban hành. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở cơ bản mọi người dân đều được biết, và thực hiện.

Việc thực hiện năm “Dân vận chính quyền” 2018 đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các ngành, cơ quan, đơn vị thuộc phường, tập trung củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền thật sự là chính quyền “Của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. /.