Bài viết chuyên sâu

Kết quả 5 năm phong trào thi đua “CCB gương mẫu phường Sài Đồng”
Ngày đăng 13/05/2019 | 09:59  | Lượt xem: 216

5 năm qua với mục tiêu phương hướng nhiệm vụ, của Đại hội CCB lần thứ,V,VI là "Đoàn kết, vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới". Hội đã bám sát vào các tiêu chí thi đua của Hội CCB Quận và phong trào thi đua của Hội CCB phường, 05 năm qua Hội đã không ngừng phấn đấu đạt được kết quả đáng kích lệ trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu giai đoạn 2014 - 2019”.

Hội CCB Phường Sài Đồng có số đông hội viên nguyên là các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã trải qua chỉ huy, chiến đấu đủ các binh chủng  trên các chiến trường, có nhiều đồng chí nguyên là sỹ quan cao cấp trong quân độ, một số đồng chí bị thương tật, nhiễm các chất độc hóa học, xong cán bộ hội viên luôn  tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của Hội. Hội đã bám sát vào chương trình, kế hoạch, quy định về công tác thi đua khen thưởng đã xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trên cơ sở  các nhiệm vụ công tác của hội trong từng thời điểm cụ thể, trong đó luôn lấy việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua CCB gương mẫu làm trọng tâm để phát huy vai trò CCB trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn phường: Cụ thể Hội vận động CCB giữ vững và phát huy truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “ tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng,Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc; đã tham gia đóng góp tích cực với tinh thần trách nhiệm chính trị cao vào thành công Đại hội Đảng các cấp, trực tiếp là Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ X. Hội có 07 đồng chí tham gia BCH Đảng bộ,  có 51 hội viên được bầu vào cấp ủy, bí thư, phó bí Chi bộ: 28 đồng chí tổ trưởng, tổ phó dân phố: 24 đồng chí, ủy viên thường trực mặt trận Tổ quốc: 03 đồng chí, trưởng ban công tác mặt trận: 12 đồng chí,  tham gia HĐND: 12 đồng chí; tham gia các ban ngành đoàn thể khác là:76 đồng chí, các đồng chí CCB phụ trách đảm nhiệm các mặt công tác đã hoàn tốt nhiệm vụ, được nhân dân tín nhiệm, đánh giá cao, điều này thể hiện sự tín nhiệm của Đảng, của nhân dân đối với CCB. Hội đã phát huy vai trò của mình trong tham gia xây dựng Chính quyền như bám sát các nội dung của Quyết định 217- 218 của Bộ Chính trị thực hiện giám sát phản biện xã hội, thực hiện kế hoạch giám sát phản biện xã, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của UBMTTQ. Ủng hộ những cải cách có tính tích cực, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, góp phần xây dựng chính quyền nhân dân vững mạnh. Toàn hội hiện có 930 hội viên, trong giai đoạn 2014-2019 có 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có trên 70 % chi hội đạt TSVMTB, nhiều chi hội đã  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội viên gương mẫu đạt 99,2%,  gia đình hội viên văn hóa đạt 99,%; 05 Chi hội được đề nghị UBND tặng gấy khen; 24 đồng chí CCB được Hội CCB phường khen thưởng; 02 đồng chí được Hội CCB phường đề nghị Quận hội khen thưởng.

  

Hội CCB thăm lại chiến trường Quảng Trị

Phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa Hội CCB là cầu nối giữa Ngân hàng chính sách xã hội với hội viên để vay vốn, nhiều hội viên vay vốn hoạt động có hiệu quả, nâng cao đời sống gia đình. Từ năm 2014 đến nay có 285 hộ gia đình được hỗ trợ vay vốn với tổng số tiền là 38,5 tỷ đồng đã giúp cho nhiều hộ thoát nghèo, tạo việc làm, qua đó nâng đời sông của cán bộ hội viên.  Thường trực Hội CCB phường đã thường xuyên kết hợp với BCH Quân sự xem xét và đề nghị cho hội viên đủ điều kiện hưởng chế độ 142, chế độ 62,43 được hưởng theo qui định. Các chi hội thăm hỏi, tặng quà, mừng thọ là trên 1000 lượt với tổng số trên 94 triệu đồng; trợ cấp khó khăn: 65 lượt trên 19 triệu đồng. Tặng 07 sổ tiết kiệm trị giá 7 triệu đồng nhân dịp 27/7. Ủng hộ gia đình liệt sỹ xây nhà 02 triệu đồng. Hội CCB phường đã kết hợp với Hội CCB Quận, xây mới 01 căn nhà cho đồng chí  Nguyễn Văn Nhu hội viên CCB chi hội 01. Bên cạnh đó Hội đã tuyên truyền 10 buổi với khoảng hơn 20.000 lượt Thầy cô giáo, học sinh các trường giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng , ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ, với các nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú.

Hội viên CCB tham gia giữ gìn TTDT trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh

CCB Chi hội 20 xóa quảng cáo rao vặt

Phong trào thi đua đã kết hợp chặt chẽ với MTTQ, các Đoàn thể chính trị xã hội và các ban ngành ở địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị xã hội trên địa bàn.  Vận động nhân dân hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Trước hết là Hội viên CCB gương mẫu có văn hóa trong giao tiếp, ứng sử, kỷ cương văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường thực hiện việc cưới, việc tang; Lễ hội lành mạnh tiết kiệm, tiêu biểu cho người thủ đô nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử văn minh. Trong các phong trào thi đua giai đoạn 5 năm vừa qua tập thể Hội CCB Phường  đã được Cấp trên khen tặng: Năm 2012  được Hội CCB Thành phố tặng bằng khen. Năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 liên tục được, UBND quận Long Biên, Hội CCB quận Long Biên , UBND phường Sài Đồng tặng, giấy khen. Có nhiều cá nhân là CCB hoạt động trên các lĩnh vực được UBND Quận tặng bằng khen, UBND phường tặng giấy khen.

Phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, BCH Hội đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019 - 2024. Tuyên truyền vận động hội viên tích cực "Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tập trung xây dựng Hội vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Nhân dân, nhất là ở các Tổ dân phố trong toàn phường. Phong trào thi đua giai đoạn 2019- 2024 của Hội phải bao quát được cả 7 nhiệm vụ của hội và 5 mục tiêu thi đua, cụ thể là: Phát huy truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ nhân dân giữ vững ổn đinh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đoàn kết tập hợp các thế hệ CCB, phát triển hội viên xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa. Góp phần tích cực và hiệu quả vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ. Phối hợp chặt chẽ giữa Hội CCB với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và các ban ngành ở  địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị xã hội trên địa bàn. 

Đ/C Nguyễn Văn Lực - Phó chủ tịch Hội CCB tặng giấy khen các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua CCB gương mẫu