Bài viết chuyên sâu

Mặt trận tổ quốc phường Sài Đồng sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 02/07/2019 | 15:45  | Lượt xem: 253

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UB MTTQ Việt Nam phường Sài Đồng tiếp tục phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, thực hiện tốt vai trò tập hợp, mở rộng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Sài Đồng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019.

Thực hiện chương trình công tác của Ủy ban MTTQ phường. Được sự nhất trí của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Long Biên, Thường trực Đảng uỷ phường Sài Đồng. ngày 01/7/2019, Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường Sài Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2019 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để ra các giải pháp, biện pháp để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Chủ trì hội nghị là đồng chí Phạm Tiến Vinh – UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường. Các đồng chí trong ban Thường trực Ủy Ban MTTQ phường.

Về dự hội nghị, có đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó CT UB MTTQ quận Long Biên. Đại biểu phường có đồng chí Lê Thị Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo UBND, Ủy viên Ủy ban MTTQ, Trưởng các ban ngành đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân - Giám sát đầu tư của cộng đồng, Trưởng Ban công tác mặt trận 22 tổ dân phố.

Hội nghị sơ kết công tác MTTQ 6 tháng đầu năm 2019

Sáu tháng đầu năm 2019 với vai trò, trách nhiệm hệ thống MTTQ phường Sài Đồng đã thực hiện hiệu quả công tác trên 8 nội dung.

1. Thực hiện tốt công tác tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động bằng việc chỉ đạo hướng dẫn cụ thể, sâu sát rõ người rõ việc hơn, lồng ghép công tác tuyên truyền, vận động, giám sát các nội dụng mà hội nghị Đại biểu nhân dân ở tổ dân phố đầu năm 2019 đã đề ra. Chủ động xây dựng các kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban Thường trực theo 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ). Duy trì lịch trực tiếp công dân theo hướng dẫn của Ủy ban MTQ thành phố, quận vào ngày thứ hai hàng tuần.

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024. Tại Đại hội đã hiệp thương cử 39 ông, bà ủy viên Ủy ban MTTQ phường và tại kỳ họp thứ nhất Ủy ban MTTQ phường đã bầu ra Ban thường trực, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ mới. Ngay sau khi Đại hội, Ban thường trực đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ phường; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường và các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024.

UB MTTQ phường tổ chức thành công Đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024

2. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, truyên truyền các Nghị quyết, Kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của Đảng ủy, HĐND, UBND; các cuộc vận động, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; phòng chống cháy nổ.

3. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. Tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện NQ TW4, Chỉ thị 05-CT/TW gắn với chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.

Phối hợp với UBND phường tổ chức thành công hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2019 bàn nội dung trọng tâm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện xây dựng tổ dân phố xanh-sạch-đẹp-văn minh.

Ủy ban MTTQ phường phối hợp với UBND tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đã thu và nộp về quận gần 95.000.000 đồng; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 118.635.000 đồng.

Tiếp tục thực hiện Chỉ Thị 11 của Thành Ủy về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, quy ước của tổ dân phố, cưới trang trọng, tiết kiệm, tang văn minh tiến bộ, trong 6 tháng đầu năm có 36/36 người qua đời đều được gia đình đưa đi hỏa táng đạt tỷ lệ đạt 100%.

Thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước, mọi người, mọi nhà đều có tết, MTTQ phối hợp với chính quyền, các tổ chức, cá nhân chăm lo tết cho các đối tượng chinhsachs, người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các cháu tàn tật trên địa bàn phường với tổng số tiền trên 700 triệu đồng.

Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới các Ban CTMT, Chi hội trưởng - Chi hội phó Hội Phụ nữ - Cựu chiến binh với tổng số trên 500 người tham dự. Phối hợp với UBMTTQ phường Thạch Bàn, Phúc Đồng tuyên truyền về biển đảo, biên giới đất liền năm 2019.

Hội nghị tuyên truyền cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

4. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Phối hợp với TT HĐND - UBND phường tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII, VIII; sau kỳ họp thứ VII- HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021; đôn đốc, rà soát việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư của nhân dân. UBND–UBMTTQ phối hợp tổ chức thành công Hội nghị ĐBND cấp phường. Hội nghị đã đánh giá kết quả NQ Hội nghị ĐBND năm 2018 và bàn nội dung “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” năm 2019 với 177 đại biểu tham dự.

5. Ủy ban MTTQ phường đã chủ động xây dựng kết hoạch tổ chức giám sát, phản biện xã hội  theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, 6 tháng đầu năm MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội đã giám sát thường xuyên được 36 buổi trên các lĩnh vực TTĐT, TTXD, VSMT, công tác GPMB, công tác thuế, công tác CCHC, giám sát thực hiện NQ TW4, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và bộ quy tắc ứng xử là 48 lượt. Tổ chức hội nghị phản biện vào báo cáo và dự thảo nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND phường.

6. Ban Thanh tra nhân dân đã bám sát nhiệm vụ nắm bắt tình hình trong nhân dân, giám sát các hoạt động thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương tập chung là giám sát các loại quỹ do nhân dân đóng góp, hoạt động thăm hỏi tặng quà các đối tượng nhân dịp lễ tết hàng năm; giám sát thực hiện các quy chế dân chủ, cải cách hành chính của phường không phát hiện có sai phạm.

6 tháng đầu năm, Ban thanh tra nhân dân đã giám 68 công trình nhà ở tư nhân, 100% đều có giấy phép xây dựng, tuy nhiên có 05 trường hợp không niêm yết tại chân công trình và 03 trường hợp không che chắn, Ban đã lập biên bản và báo cáo với UBND yêu cầu xử lý.

Thực hiện hướng dẫn của quận, UBMTTQ phối hợp với UBND chỉ đạo tổ chức thành công các hội nghị liên tổ dân phố bầu thành viên ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021, các cụm tổ dân phố đã bầu được 09 thành viên và tổ chức tổng kết hoạt động Ban TTND nhiệm kỳ 2017-2019, bầu Trưởng, Phó Ban TTND của nhiệm kỳ mới.

7. Thường trực MTTQ đã thực hiện tốt công tác trực tiếp dân và phối hợp trực giải quyết đơn thư với HĐND, UBND phường.  Phối hợp với chính quyền tiếp nhận đơn thư, kiến nghị của nhân dân, giải quyết đảm bảo đúng trình tự quy định của pháp luật. Tổng số đơn thư 6 tháng đầu năm có 02 đơn kiến nghị và đã được giải quyết .

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dân chủ pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân theo đề án 02 – 212 thông qua nhóm “Nòng cốt”  22 cuộc với tổng số 1.100 người tham dự và thông qua hệ thống truyền thanh của phường là 21 cuộc.

MTTQ phường vận động nhân dân thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh"

Tại hội nghị Đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó CT UBMTTQ quận, đồng chí Lê Thị Hiền – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của UBMTTQ phường trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời yêu cầu Ủy ban MTTQ phường tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

Tiếp tục vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị Đại biểu nhân dân với chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh”.

Tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt NQ TW4, Chỉ thị 05, giám sát đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76, tổ chức đối thoại định kỳ theo Quyết định 2200. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và 6 quy chế dân chủ do quận ban hành.

Phối hợp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, HĐND thành phố, quận, phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nghiệp vụ do Ủy ban MTTQ thành phố, quận tổ chức. Tổng kết đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020.