Bài viết chuyên sâu

Đoàn giám sát UB MTTQ phường Sài Đồng tổ chức Giám sát Tổ dân phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân
Ngày đăng 12/08/2019 | 17:05  | Lượt xem: 342

Giám sát và phản biện xã hội là một trong những chức năng quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội. MTTQ phường và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai thực hiện hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Kế hoạch số 25/KH-MTTQ ngày 17/7/2019 về việc thực hiện giám sát TDP thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân. Từ ngày 01/8-10/8/2019 đoàn giám sát do ông Phạm Tiến Vinh - UVBTV - Chủ tịch UB MTTQ phường - Trưởng đoàn cùng các ông, bà trong Thường trực MTTQ và lãnh đạo UBND,cán bộ chuyên môn thực hiện giám sát tại 22 tổ dân phố trên địa bàn.

Qua việc giám sát các Tổ dân phố đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu nhân dân các tổ dân phố 6 tháng đầu năm 2019 nhằm đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, rút ra những kinh nghiệm, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết và đề ra các giải pháp, biện pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019.

Cơ bản các TDP chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về thực hiện nếp sống văn minh đô thị và chủ đề của quận “Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp - Văn minh” . Hàng tháng các Chi bộ đều đưa các nội dung của Nghị quyết Hội nghị ĐBND tổ dân phố để thực hiện. Một số TDP đã có những phương pháp và cách làm hay như tổ 2, 6, 9, 13, 15, 16.

Về công tác trật tự xây dựng 100% các hộ xây dựng đều có giấy phép, nhờ sự tuyên truyền tích cực của các Ban CTMT TDP nên ý thức đô thị của người dân ngày càng được nâng cao, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện, bộ mặt đô thị của các TDP ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Đoàn kết khối phố trên tinh thần tương thân tương ái, thể hiện nếp sống văn minh và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, có văn hóa trong mọi mối quan hệ; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Thành phố, quận và các tổ chức phát động. Đã có những tổ dân phố thực hiện tốt chung tay giúp sức giảm nghèo, huy động các nguồn lực và các nhà hảo tâm trên địa bàn hàng tháng hỗ trợ cho các hộ khó khăn như tổ 1, 16, 17.

Duy trì và tổ chức nề nếp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở tổ dân phố gắn với các ngày lễ trong năm do phường, quận tổ chức. Một số TDP đã tích cực và đạt giải cao trong các cuộc thi như tổ 11, 14, 19, 22. Trong đó có một số TDP tuy không có nhà văn hóa nhưng đã khắc phục những khó khăn để hoạt động và đạt nhiều thành tích trong 6 tháng đầu năm như tổ 10, 20.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Một số tổ dân phố đã ban hành quy ước không mời thuốc lá trong việc cưới, việc tang như tổ 15, 17, 21.

Thiết thực Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp bằng những việc làm cụ thể. Các TDP vận động nhân dân trồng cây xanh tại khuôn viên Nhà văn hóa - Tổ dân phố, các sân vui chơi công cộng. Trong 6 tháng đầu năm các tổ dân phố trồng hơn 1000 cây xanh, trong đó có nhiều tổ trồng và chăm sóc cây xanh với số lượng lớn như tổ 15, 16, 20. Vận động các tổ chức, cá nhân gia đình trang trí giỏ hoa và thực hiện chỉnh trang mặt tiền nhà, cắt tỉa cây xanh, chăm sóc các tiểu cảnh ở các gốc cây trước nhà tại các tuyến đường, phố, trang trí làm đẹp khuôn viên tổ dân phố. Một số TDP đã làm tốt như tổ 4, 6, 7, 11, 14, 22.

Các tổ dân phố tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định theo phương án thu gom, vận chuyển rác đã thống nhất và thông báo công khai tại các tổ dân phố. Các hộ kinh doanh, hộ gia đình phải có dụng cụ chứa rác có nắp đậy và để đúng nơi quy định.

Thường xuyên duy trì tổng vệ sinh hàng tuần: Tại khuôn viên Nhà văn hóa - Tổ dân phố, nơi công cộng và các ngõ, ngách, khu dân cư vào sáng Thứ 7 - Chủ nhật hàng tuần.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị ĐBND vẫn còn một số hạn chế. Công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện một số tổ chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; việc phối hợp đôn đốc và giám sát thực hiện Nghị quyết chưa được thực hiện thường xuyên; công tác phối hợp để tổng hợp và theo dõi, giám sát việc thực hiện còn bất cập. Do đó sau khi nghe báo cáo của các TDP và sự tham gia của các thành viên trong đoàn giám sát đồng chí Phạm Tiến Vinh - Trưởng đoàn giám sát đã chỉ ra cho các TDP những tồn tại, hạn chế và phương hướng thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị ĐBND, những khó khăn, vướng mắc của TDP được Đoàn giám sát giải quyết hoặc tiếp thu gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ rút ra một số kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát như sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế số 01 về phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ. Định kỳ hàng năm, các cơ quan phân công chủ trì tổ chức hội nghị liên tịch đánh giá kết quả công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị ĐBND.

Hai là, nội dung giám sát của MTTQ cần tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm được nhân dân quan tâm, đảm bảo phù hợp với năng lực tổ chức thực hiện của Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên và điều kiện thực tế ở mỗi TDP. Trong quá trình tổ chức các hoạt động giám sát, cần phát huy vai trò của các thành viên đoàn giám sát. Khi tổ chức giám sát cần rõ nội dung và yêu cầu  việc giám sát Nghị quyết Hội nghị ĐBND của TDP nhằm nhân rộng các cách làm tốt, rút kinh nghiệm cách làm chưa hiệu quả, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của TDP hiệu quả, thiết thực.

Ba là, Thường trực MTTQ phường tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 403 ngày 15/6/2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Ủy ban TW MTTQVN về quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Trong đó UBND các cần phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Bốn là, các Ban CTMT tiếp tục phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác mặt trận, Tổ hòa giải ở cơ sở, thông qua lực lượng này để tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 Đa dạng hóa các hình thức, cơ chế thích hợp để huy động trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý, bày tỏ chính kiến, nguyện vọng của mình. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, định kỳ phản ánh với cấp ủy, chính quyền, đồng thời theo dõi, giám sát và đôn đốc các cơ quan giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của Nhân dân, giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại tố cáo ngay tại cơ sở, theo đúng thẩm quyền, phân cấp để tạo niềm tin cho Nhân dân.

Một số hình ảnh đoàn giám sát làm việc với các tổ dân phố