Bài viết chuyên sâu

Cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Sài Đồng tích cực hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam
Ngày đăng 11/11/2019 | 16:55  | Lượt xem: 217

Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Tại Điều 8 của Luật quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày pháp luật; trong nhiều năm qua, UBND phường đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến về vai trò của ngày pháp luật trong đời sống nhân dân. Bám sát yêu cầu của thành phố và quận về việc tổ chức ngày pháp luật hàng năm, UBND phường đã xây dựng các kế hoạch triển khai đến cán bộ, công chức và các tổ dân phố để đảm bảo tính hiệu quả, tích cực của công tác tuyên truyền.

Với đặc điểm phường Sài Đồng dân cư sống tập trung, trình độ dân trí tương đối đồng đều, điều kiện kinh tế - xã hội phát triển khá, công dân có khả năng tiếp cận tốt với phương tiện thông tin truyền thông đại chúng và mạng internet nên có sự hiểu biết về pháp luật do đó tuyên truyền pháp luật cần có sự lựa chọn nội dung và cách thức phù hợp để đạt hiệu quả cao, thu hút sự chú ý của nhân dân. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống như tổ chức hội nghị, phát tờ rơi đến hộ gia đình, tuyên truyền trên đài truyền thanh phường, UBND phường đã chú trọng trang bị kiến thức cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật thông qua hòa giải tranh chấp tại cơ sở.

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, UBND phường đã tăng cường hình thức tuyên truyền trực quan, căng treo khẩu hiệu, pano tại trụ sở UBND và các tuyến phố chính với nội dung cô đọng dễ nhớ theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên như: “Học tập nghiên cứu và áp dụng pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”; “ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động thủ đô Kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện”... vừa mang tính giáo dục vừa mang tính cổ động cao.

Đài truyền thanh phường cũng đã tăng thời lượng phát sóng chương trình pháp luật gấp 2 so với ngày thường, nội dung tập trung các văn bản pháp luật ảnh hưởng trực tiếp tới người dân như Luật dân sự, Luật hình sự, Luật vệ sinh an toàn thực phẩm...

Lãnh đạo UBND phường đã bố trí thường trực tiếp dân trong tháng hành động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, công dân có kiến nghị, phản ánh sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay.

Trong 6 năm thực hiện ngày pháp luật, ý thức và tình hình chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực thể hiện qua các con số biết nói. Số vụ tranh chấp, mâu thuẫn tại cơ sở giảm mạnh. Năm 2013, các tổ hòa giải tiếp nhận, giải quyết 25 vụ việc, hòa giải thành 23 vụ việc. Năm 2014 tiếp nhận 21 vụ việc hòa giải thành 20 vụ. Năm 2015, số vụ hòa giải thành là 15/17 vụ việc, đặc biệt từ 2016 đến 2019, mỗi năm chỉ có 3 đến 7 tranh chấp tại cơ sở, các vụ tranh chấp được hòa giải thành công lên đến 97%. Nhiều tổ hòa giải không phát sinh tranh chấp trong nhiều năm như tổ dân phố 2,3, 5, 8, 10, 15,20... Nhiều tổ hòa giải đã hòa giải thành công 100% vụ việc phát sinh như tổ 14, 16, 17, 19. Từ 2013-2018 đã có 30 lượt tổ hòa giải được khen thưởng tổ hòa giải 5 tốt cấp quận.

Số vụ tranh chấp dẫn tới đơn thư UBND phường phải thụ lý giải quyết giảm theo hàng năm. Năm 2014 có 16 đơn thư, năm 2015 có 12 đơn thư, năm 2016 có 6 đơn thư; 2017: 4 đơn thư; 2019 chỉ có 01 đơn. Toàn bộ đơn thư đều được giải quyết 1 lần tại phường không phát sinh khiếu nại, tố cáo, không có đơn thư vượt cấp, kéo dài. Chủ tịch UBND phường duy trì ngày tiếp dân thứ hai hàng tuần; trong sáu năm, chỉ có 31 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, năm 2019 chỉ có 2 lượt công dân gặp chủ tịch để đề xuất việc liên quan cá nhân.

Đội ngũ cán bộ, công chức phường đã nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật trong khi thi hành công vụ, nhất là tại bộ phận 1 cửa và bộ phận tiếp dân, đảm bảo phục vụ yêu cầu hành chính của công dân nhanh chóng và thuận tiện. 100% hồ sơ hành chính được tiếp nhận và thụ lý giải quyết đúng hạn, 95% hồ sơ có hẹn được giải quyết trước hạn, không có khiếu nại, tố cáo về hành vi của cán bộ, công chức khi tiếp dân. Năm 2019, thực hiện 2 quy tắc ứng xử do UBND thành phố ban  hành, cán bộ, công chức phường đã niêm yết tại nơi làm việc và tuân thủ đúng quy tắc, đảm bảo cách hành xử.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình vi phạm pháp luật vẫn diễn ra trong các lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Hầu hết các vi phạm xảy ra trên địa bàn không phải công dân của phường mà là người lao động tạm trú để kinh doanh hoặc làm việc tại các công ty đóng tại địa phương. Việc tuyên truyền cho các đối tượng này gặp khó khăn do giờ làm việc của họ không ổn định, nơi cư trú thường xuyên thay đổi, để nâng cao nhận thức pháp luật cho họ cần có sự vào cuộc của cấp ủy chi bộ, tổ dân phố là những người sát với họ nhất. Trong những năm tiếp theo, UBND phường sẽ tiếp tục nghiên cứu những hình thức tuyên truyền phù hợp để ngày pháp luật có ảnh hưởng sâu rộng hơn đến tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần tích cực giảm vi phạm pháp luật, giữ gìn ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.