Bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật trong công tác Dân số phường Sài Đồng năm 2019
Ngày đăng 12/12/2019 | 15:21  | Lượt xem: 312

Nhằm hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam  năm 2019, ban dân số phường đã chỉ đạo tổ chức, triển khai các hoạt động truyền thông trọng điểm với mục đích Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác Dân số-KHHGĐ trong giai đoạn mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác Dân số-KHHGĐ đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề Đồng hành cùng sự nghiệp dân số và phát triển vì sự phồn vinh của đất nước, bằng những kinh nghiệm phong phú và những bài học quý giá trong 58 năm qua, chương trình dân số của Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung quyết tâm vươn lên những tầm cao mới, thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất là cùng với cả nước bảo đảm duy trì được mức sinh thay thế để ổn định quy mô dân số vào giữa thế kỷ 21, tiến tới nâng cao chất lượng dân số tạo điều kiện để mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.Tăng cường các giải pháp đồng bộ, đảm bảo duy trì vững chắc mức sinh thay thế, tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con để quy mô dân số đạt 104 triệu người vào năm 2030.

Đổi mới toàn diện và đa dạng hóa các hình thức, phương pháp truyền thông; phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ, các loại hình cung cấp dịch vụ phục vụ việc ổn định quy mô và nâng cao chất lượng dân số.

Nâng cao chất lượng tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, đa dạng các loại hình cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở vùng sâu, vùng xa vùng khó khăn và nhất là trong địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Với nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chương trình DS-KHHGĐ trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống, toàn bộ hệ thống làm công tác DS-KHHGĐ đã đoàn kết phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, vận dụng những điều kiện thuận lợi, xác định những nhiệm vụ và biện pháp thích hợp trong tình hình mới, chủ động sáng tạo trong mọi hoạt động, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ DS-KHHGĐ. Chính vì vậy, năm 2019 công tác dân số - KHHGĐ của phường Sài Đồng đã hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó chủ tịch UBND phường phát biểu ý kiến chỉ đạo phải tổ chức các hoạt động truyền thông tại các cấp, tập trung phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày Dân số VN 26/12, kết quả công tác Dân số-KHHGĐ trong thời gian qua, nhiệm vụ trong thời gian tới; tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, giải pháp, chính sách của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác Dân số-KHHGĐ; Tích cực tuyên truyền thực hiện công tác xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về Dân số-KHHGĐ cho các ban ngành, đơn vị liên quan, hội thảo chuyên đề, tọa đàm, cổ động, treo băng rôn tuyên truyền với các nội dung. Đẩy mạnh công tác truyền thông trực tiếp, tư vấn tại hộ gia đình của đội ngũ cán bộ dân số, cộng tác viên dân số tại cộng đồng. Tăng cường hoạt động lồng ghép tuyên truyền, tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ thường xuyên tại Trạm Y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng có nhu cầu.

Cũng trong hội nghị, ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu và DS-KHHGĐ phường đã tổ chức ký hợp đồng trách nhiệm với các đoàn thể, tổ dân phố trên địa bàn phường. Đây cũng là một phần quan trọng trong công tác phối kết hợp các cấp chính quyền và cơ sở về việc thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng dân số với mục tiêu vì sự nghiệp dân số và phát triển bền vững.

Được sự quan tâm của lãnh đạo TTYT quận Long Biên và lãnh đạo HĐND, UBND phường Sài Đồng, hội nghị tổ chức kỉ niệm 58 năm ngày DSVN 26/12 gắn với tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và ký hợp đồng trách nhiệm với các đoàn thể, tổ dân phố đã thành công tốt đẹp.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn