Bài viết chuyên sâu

Các chi bộ tổ dân phố cụm liên cơ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023
Ngày đăng 25/02/2020 | 09:29  | Lượt xem: 393

Cùng với các chi bộ ở cụm Trung tâm, cụm May 10, các chi bộ tại các tổ dân phố cụm Liên cơ đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo đúng kế hoạch và tiến độ Đảng ủy phường chỉ đạo.

Thực hiện Kế hoạch số 142-KH/ĐU ngày 30/7/2019 của Đảng ủy phường Sài Đồng về tổ chức Đại hội chi bộ thuộc Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025;cùng với các chi bộ ở cụm Trung tâm, cụm May 10, các chi bộ tại các tổ dân phố cụm Liên cơ đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo đúng kế hoạch và tiến độ Đảng ủy phường chỉ đạo.

Ngày 2/2/2020, Chi bộ tổ dân phố 20 được Đảng ủy phường chỉ đạo Đại hội điểm. Các đồng chí Bí thư các chi bộ tổ dân phố trong Phường đã đến dự để rút kinh nghiệm. Ngày 23/2/2020 và ngày 24/2/2020, chi bộ tổ phố 18 và chi bộ 14 đã tổ chức Đại hội. Đại hội của 3 chi bộ đã được tổ chức trọng thể, trang nghiêm và thành công tốt đẹp. Các đồng chí lãnh đạo phường, Đảng ủy phường, Ban chỉ đạo đại hội các chi bộ của phường, khách mời đều đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội  tại các chi bộ này.

Do bám sát chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy phường về tổ chức Đại hội chi bộ, mặt khác với kinh nghiệm của mình, các chi ủy đã thực hiện một cách nghiêm túc, sáng tạo vừa bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, vừa phù hợp với tình hình thực tế tại các chi bộ.

Về thời gian đại hội các chi bộ đều tiến hành trong nửa ngày - một buổi sáng, không có chi bộ nào phải kéo dài thời gian và hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Các báo cáo chính trị trình bày tại các Đại hội đều đã được Đảng ủy duyệt rất kỹ, vừa đầy đủ các nội dung, phản ánh đúng tình hình tại các chi bộ (các báo cáo có tính tổng hợp, khái quát cao, phân tích, đánh giá sâu sắc đảm bảo yêu cầu của Đảng ủy), vừa phù hợp với thực tế của từng chi bộ. Phần thảo luận các báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, các chi bộ đã quán triệt và phân công tham luận từng nội dung cụ thể để làm rõ thêm và bổ sung cho báo cáo. Các đảng viên tham gia tham luận chuẩn bị kỹ lưỡng những nội dung được phân công, trình bày theo đúng thời gian quy định. Các ý kiến tham luận đều được các đồng chí đại biểu chỉ đạo và đảng viên dự đại hội đánh giá cao; phần tóm tắt kết luận của Chủ tịch đoàn cũng ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ.

Phần thảo luận đóng góp ý kiến văn kiện trình đại hội XI của Đảng ủy phường; các chi bộ đều tiến hành tổ chức những cuộc họp trước đó, xin ý kiến tham gia của đảng viên sau đó tổng hợp. Khi thảo luận tại Đại hội, Chủ tịch đoàn đọc phần tổng hợp, sau đó các đảng viên cho thêm ý kiến. Việc làm này cũng thật phù hợp vừa đầy đủ, vừa tiết kiệm thời gian; chủ tịch đoàn cũng nhanh chóng tổng hợp được toàn bộ ý kiến trong chi bộ và trong đại hội.

Phần bầu cử là phần việc quan trọng vả tốn nhiều thời gian nhất. Việc tổ chức đại hội tiến hành nhanh hay chậm chủ yếu ở khâu này. Cả 3 chi bộ, cấp ủy nhiệm kỳ 2017- 2020 đã thực hiện công việc một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng cho từng bước công việc: tham khảo ý kiến của các tổ đảng, tại 2 buổi sinh hoạt thường kỳ (3/1 và 3/2), được sự nhất trí cao của chi bộ trước khi chi ủy xây dựng đề án nhân sự cấp ủy khóa mới cũng như nhân sự Bí thư, phó Bí thư và và nhân sự đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ phường. Một sự thuận lợi ở 3 chi bộ này: số lượng đảng viên đông, việc xác định nguồn tham gia nhân sự cấp ủy khóa mới không quá khó. (có chi bộ tìm danh sách để bầu tròn cũng đã khó), chi bộ nào khi bầu chi ủy và đoàn qại biểu đi dự Đại hội phường đểu có số dư, cả 3 chi ủy khóa mới đều duy trì 5 chi ủy viên. Một sự thuận lợi nữa trong 3 chi bộ, đảng viên nói chung và chi ủy nói riêng đều không mất đoàn kết, không chia bè kéo cánh. Tất cả đều đồng tâm hiệp lực chuẩn bị cho công việc đại hội, đặc biệt là việc chuẩn bị nhân sự. Các đề án nhân sự của các chi bộ đều được Đảng ủy chuẩn thuận để trình Đại hội. Do tuân thủ đúng quy trình, bám sát hướng dẫn của Đảng ủy, với tinh thần trách nhiệm cao lại được toàn thể đảng viên trong chi bộ đồng tình ủng hộ vì thế khi ra Đại hội, công tác giới thiệu nhân sự đều được Đại hội nhất trí 100%. Khi bầu cử tất cả các đợt bầu cử đều suôn sẻ, chỉ bầu một lần. Các đồng chí trúng cử Ban chấp hành, Bí thư, phó Bí thư và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ phường đều rất tập trung với số phiếu cao.

Về điều hành của Đoàn chủ tịch: đều là những người có kinh nghiệm, người chủ trì đều đã qua ít nhất hai lần tham gia Đoàn chủ tịch. Các đồng chí Bí thư chi bộ đã nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn và đề cương kịch bản của Đảng ủy, tùy theo hoàn cảnh mà bố trí, sắp xếp chương trình một cách chủ động và linh hoạt cho phù hợp với từng Đại hội chi bộ. Các thành viên troing đoàn chủ tịch thạo việc, đã phối hợp ăn khớp, nhịp nhàng; không để thời gian chết và đạt hiệu quả cao.

Khi phát biểu chỉ đạo tại các đại hội của 3 chi bộ, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường, các đồng chí trong Ban chỉ đạo đại hội các chi bộ đều ghi nhận và biểu dương những diễn biến và kết quả tại đại hội 3 chi bộ  này; hầu như không phải can thiệp điều gì về nghiệp vụ.

Tất cả những điều trên đều là những nguyên nhân, những yếu tố tạo thành công của Đại hội. Một nhân tố nữa đó là ý thức, tinh thần trách nhiệm cao của các đảng viên đi dự đại hội như đi họp đúng giờ, mặc trang phục theo đúng quy định, mang thẻ đảng đầy đủ sử dụng khi biểu quyết, các đồng chí có huy hiệu đảng đều cài trên áo đi dự Đại hội. Khi ngồi dự đại hội nghiêm túc, không mất trật tự, không nói chuyện và làm việc riêng; chú ý lắng nghe các báo cáo, các bài phát biểu, các tham luận và đóng góp những ý kiến rất cụ thể, rất thiết thực nêu cao tinh thần trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc quy chế đại hội.

Đây là những đại hội chi bộ đầu tiên và chặng đầu theo tiến độ Đại hội các chi bộ trong Phường. Tin chắc rằng từ đại hội các chi bộ này, Ban chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy cũng rút ra được nhiều điều bổ ích để tiếp tục chỉ đạo các chi bộ tiếp theo tổ chức đại hội được thành công và mỹ mãn hơn./.

Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ:

Nguồn: Nguyễn Huy Hoàng