Bài viết chuyên sâu

Phường Sài Đồng: tích cực thực hiện Nếp sống văn minh đô thị
Ngày đăng 18/03/2020 | 15:42  | Lượt xem: 206

Ba tháng đầu năm 2020, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở phường Sài Đồng ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Bộ mặt đô thị các khu phố ngày càng thêm sạch, khang trang và hiện đại hơn. Cùng với đó, nếp sống văn minh của người dân đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận.

Trong những năm vừa qua, Đảng ủy, UBND phường Sài Đồng đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện những chuẩn mực văn hóa, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đạt nhiều kết quả. Các thiết chế được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; phong trào thể dục – thể thao và lễ hội văn hóa truyền thống được phát động thường xuyên; Công tác quản lý trật tự đô thị có những chuyển biến tích cực, hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, từng bước đồng bộ hóa, tạo điều kiện để người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Xác định giữ gìn trật tự văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, phấn đấu trở thành địa phương gương mẫu đi đầu trong công tác này, ngay từ đầu năm, Đảng ủy - UBND phường đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh việc xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện năm Trật tự văn minh đô thị với chủ đề : “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”, Đảng ủy - UBND phường đã tập trung chỉ đạo việc duy trì đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đối với  tuyến phố Sài Đồng và triển khai xây dựng tuyến phố văn minh đô thị đối với  tuyến phố Hoàng Thế Thiện; tổ chức tuyền truyền các quy định về tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị với các tổ dân phố và nhân dân thuộc các tổ 13,14,15,16, 17,18, các hộ kinh doanh trên tuyến phố.

Để đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị, UBND phường đã chú trọng công tác tuyên truyền một cách đồng bộ trong cộng đồng dân cư, các tổ dân phố, các đoàn thể để mọi người nhận thức rõ ý thức và trách nhiệm trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường; đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng, lấn chiếm hành lang vỉa hè, đỗ xe không đúng quy định gây cản trở giao thông... Chính vì vậy, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, quy ước, hương ước của khu phố, cộng đồng dân cư của các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, người lao động được nâng lên rõ rệt. Việc vi phạm pháp luật, tai tệ nạn xã hội, vi phạm về an toàn giao thông giảm đáng kể. Bộ mặt đô thị đã có nhiều thay đổi tích cực, đa số người dân và các hộ kinh doanh đều tự giác trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý trật tự, văn minh đô thị.

Hiện nay, tại các tuyến phố đã và chuẩn bị được công nhận tuyến phố văn minh, ý thức của người dân được nâng cao, các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bảo đảm hành lang an toàn giao thông. Các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố được lắp đèn, trang trí hoa, cây cảnh đẹp mắt. Các pa-nô tuyên truyền, quảng cáo cũ, treo không đúng quy định đều được tháo dỡ, tạo nên vẻ đẹp mỹ quan đô thị… Các khu dân cư trên địa bàn, đặc biệt là các tuyến phố trung tâm như Sài Đồng, Vũ Xuân Thiều... người dân luôn có ý thức trong việc bảo vệ môi trường.

Công tác phối kết hợp trong triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị giữa các ngành, đoàn thể với các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn được nâng lên. Việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị được các cơ quan, đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị đã lồng ghép các hoạt động xây dựng tuyến đường xanh – sạch – đẹp vào các sự kiện hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường; tổ chức tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng ngày môi trường thế giới. Với những cách làm bài bản, cụ thể đã tạo sự chuyển biến rõ nét về mặt nhận thức, nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh ở mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thực trạng xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở  phường Sài Đồng cũng còn những khó khăn, vướng mắc đó là: tiêu chuẩn công nhận phường văn minh, tuyến phố văn minh đô thị khá cao, nhất là nhóm tiêu chí về quản lý kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên đến nay, Sài Đồng cũng đang dừng ở mức từng bước xây dựng các tuyến phố văn minh và đưa các tiêu chí phường văn minh vào công tác tuyên truyền vận động trong nhân dân. Việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, tuyến đường xanh – sạch – đẹp - văn minh còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của một bộ phận nhân dân chưa cao; vẫn còn trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, trật tự, mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường ở nơi công cộng. Việc thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, các phong trào tự nguyện, tự quản đôi lúc còn chưa được duy trì thường xuyên, liên tục nếu thiếu sự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Vì vậy mục tiêu xây dựng nếp sống văn minh đô thị chỉ có thể thành công khi nâng cao được ý thức cho mọi người dân cùng có trách nhiệm tham gia xây dựng, giữ gìn một thành phố văn minh, sạch đẹp. Xây dựng một đô thị văn minh là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên quyết, bền bỉ, vừa làm, vừa học tập rút kinh nghiệm của chính quyền, các đoàn thể xã hội và ý thức của mỗi công dân. Bên cạnh những quy định, những biện pháp triển khai thực hiện Đảng ủy và chính quyền địa phương thì quan trọng hơn cả là ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong việc chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Đến với Sài Đồng những ngày này dễ cảm nhận được những thay đổi tích cực của bộ mặt đô thị và quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân địa phương trong việc gìn giữ đô thị xanh - sạch - đẹp, thân thiện và văn minh. Mặc dù đang tập trung cho công tác chống dịch, mặc dù vẫn còn đó những tồn tại và hạn chế cần được khắc phục, song với tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Sài Đồng, tin rằng nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn minh và trật tự đô thị trong thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt đẹp, tích cực hưởng ứng phong trào “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” góp phần xây dựng phường Sài Đồng, quận Long Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại./.