Bài viết chuyên sâu

Vững tin vào sự thành công Đại hội Đảng bộ phường
Ngày đăng 12/05/2020 | 10:26  | Lượt xem: 361

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến giờ phút này, mọi công việc chuẩn bị đã được hoàn tất. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường đều đặt niềm tin, hy vọng và mong muốn đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp.

Là một đại biểu đi dự đại hội, cầm trong tay và nghiên cứu các văn kiện đại hội; khi đã đọc kỹ báo cáo chính trị, tôi có cảm nhận ở đây thật sự đã có một sự đổi mới. Là một trong những việc quan trọng nhất quyết định cho sự thành công của mỗi đại hội; Báo cáo chính trị đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng của Ban chấp hành (BCH) khóa X. Đây thực sự là một báo cáo mang tính đảng cao; là bức tranh sinh động; phản ánh một cách trung thực và toàn diện nhất các lĩnh vực trong đảng bộ và nhân dân phường.

Báo cáo nêu rõ, 5 năm qua, với tinh thần và quyết tâm chính trị cao nhất, đánh giá đúng tình hình, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất phù hợp với từng thời điểm, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và đạt được nhiều kết quả rõ nét trên các lĩnh vực công tác.

Kinh tế tiếp tục phát triển và đúng hướng, Thương mại, dịch vụ trên đà phát triển. Hệ thống chợ dân sinh cơ bản đã đi vào hoạt động ổn định; hình thành mô hình siêu thị mini, cửa hàng tiện ích, khu vực tập trung kinh doanh ăn uống, may mặc…tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động trên địa bàn.

Kinh tế hộ gia đình được quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Trong đó, duy trì phát triển nghề may truyền thống, nhiều hộ đã phát triển thành xưởng, công ty thu hút lực lượng lao động lớn trên địa bàn.

Thu ngân sách của phường năm sau tăng hơn so với năm trước. Hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch giao từ 10% đến 20%.

Quản lý chặt chẽ lĩnh vực xây dựng, đô thị, đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản đã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện nhiều dự án trên địa bàn; hoàn thành dự án cải tạo 19 tuyến ngõ, ngách xuống cấp giai đoạn 3; Quận đầu tư dự án xây dựng mới các nhà văn hóa và Trung tâm Văn hóa phường; nâng cấp, cải tạo sửa chữa, bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường (Tổng kinh phí trên 50,4 t đồng).

Trung tâm văn hóa phường Sài Đồng nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ phường

Công tác quản lý đô thị được tăng cường với sự tham gia của cả hệ thống chính trị: Trên cơ sở đề án, kế hoạch do quận, phường đã ban hành, các lực lượng chức năng thường xuyên bám sát địa bàn được phụ trách, thông qua đó đề xuất những biện pháp giải quyết cụ thể cho từng trường hợp. Đã tổ chức nhiều đợt ra quân lập lại trật tự giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố

Ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị được quan tâm triển khai và thực hiện có hiệu quả. Kết quả: phố Sài Đồng và phố Hoàng Thế Thiện được công nhận là “tuyến phố văm minh đô thị”.

Quản lý trật tự xây dựng chặt chẽ; Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã từng bước đi vào nền nếp; ý thức trong việc chấp hành các quy định về xây dựng của người dân được nâng lên

Tuyến phố Sài Đồng được UBND Quận công nhận tuyến phố văn minh đô thị

Công tác giải phóng mặt bằng - thực hiện dự án được thực hiện đúng quy trình, giải quyết dứt điểm những vướng mắc hoặc phát sinh. Thành lập Tổ công tác GPMB, thiết lập hồ sơ làm căn cứ xác nhận nguồn gốc đất của Công ty cổ phần X22, Kho 205, Tổng công ty may 10 và các và các hộ gia đình cá nhân tại tổ 5, 7, 8, 22 đang sử dụng đất trong phạm vi GPMB dự án tuyến đường 13,5m từ đường Nguyễn Văn Linh đến ngã ba sông Cầu Bây.

Công tác GPMB được công khai, dân chủ

Các hoạt động văn hoá xã hội tiếp tục phát triển; chú trọng khai thác phát huy các thiết chế văn hoá góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững và ổn định, không để xảy ra tình huống bất ngờ. Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm. Đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai có chiều sâu, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhiều mô hình, chuyên đề, phong trào hực hiện có hiệu quả. Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đạt được kết quả tích cực, tỷ lệ điều tra khám phá án cao, nhiều vụ hình sự, ma túy được phát hiện xử lý. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững

Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Lực lượng dân quân và dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ máy chính quyền thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hiệu quả hoạt động được nâng lên. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô hình Cơ quan điện tử quận, phường giai đoạn 2015-2020”.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm củng cố tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho các tổ dân phố, gắn bó với đoàn viên, hội viên, nhân dân khắc phục “hành chính hóa” trong hoạt động. Tăng cường xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực, hiệu quả. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân; phối hợp tốt trong công tác hoà giải các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay từ tổ dân phố, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt việc đối thoại và chức năng giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ đảng viên, nhân dân về vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng.

MTTQ phường giám sát công tác quản lý TTĐT

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ có nhiều đổi mới, tập trung khắc phục tồn tại theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác chính trị, tư tưởng được triển khai hiệu quả. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện chặt chẽ; chất lượng tổ chức, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được triển khai bài bản, góp phần giữ vững kỷ luật kỷ cương trong toàn đảng bộ. Công tác dân vận bám sát nhiệm vụ chính trị của phường, ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Với tinh thần nhìn thẳng vào tình hình hình thực tế tại đảng bộ và địa bàn phường, báo cáo đã chỉ ra những khuyết điểm, những thiếu sót, những tồn tại, những nguyên nhân cụ thể và đã đề ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Với tinh thần đó, quyết tâm tạo nên một sự đổi mới, một sự đột phá cả về tư duy và hành động đưa phường Sài Đồng từng bước vững chắc đi lên, khắc phục việc xếp loại khiêm tốn của công tác thi đua trong nhiều năm qua.

Trong phần phương hướng nhiệm kỳ tới, báo cáo đã nêu những mục tiêu chung, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Nhìn vào các biểu mẫu đánh giá kết quả của nhiệm kỳ ta thấy về cơ bản Đảng bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, trong đó có những chỉ tiêu đạt mức khá, vượt kế hoạch đề ra như việc thu ngân sách (bình quân năm sau cao hơn năm trước 11,8%), tỷ lệ giảm hộ nghèo (còn 0,016% so với kế hoạch là 0,1%); tỷ lệ gia đình văn hóa (đạt 92,7% so với kế hoạch 88%) và tổ văn hóa (86,3% so với kế hoạch 70%), tỷ lệ phát triển đảng viên mới (kết nạp 57 đảng viên so với kế hoạch 45 -  50).

Có một số chỉ tiêu chưa đạt chẳng hạn tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên: kế hoạch 0,76%, thực hiện 0,79%; về thành tích phấn đấu, kế hoạch hằng năm đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh”, thực hiện đạt danh hiệu này trong 2 năm 2015, 2016, ba năm còn lại mới đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI đã được hoàn tất

Đánh giá khách quan đây chưa phải là một thành tích xuất sắc và toàn diện cho một nhiệm kỳ phấn đấu của một Đảng bộ; là một trong những đảng bộ lớn trong quận nhưng thành tích trên các bảng điểm thi đua chúng ta còn khiêm tốn. Vấn đề ở đây, Ban chấp hành Đảng bộ khóa X đã có một cách nhìn nhận thật sự nghiêm túc, thật sự cầu thị. Tiểu ban Văn kiện nói riêng và BCH nói chung đã chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung báo cáo; huy động tối đa công sức, trí tuệ và lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chi bộ, cán bộ, đảng viên, các đoàn thể và nhân dân trong phường. Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng mức tình hình, kết quả đạt được; chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, tồn tại, những nguyên nhân chủ quan, khách quan; tìm ra những nút thắt cần tháo gỡ. Điều đó thể hiện một sự tư duy mới, mang tính đổi mới và sáng tạo. Xác định chính xác vị trí hiện tại để phấn đấu đạt được mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới; đưa ra những giải pháp, những biện pháp cụ thể để phát huy những thành tích, những cái hay, cái tốt, khắc phục hoặc triệt tiêu những gì cản trở quá trình phát triển. Với chủ đề của Đại hội “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân xây dựng phường Sài Đồng trở thành phường văn minh đô thị”. Đây thực sự thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, tạo nên một bước chuyển biến mới cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phải giữ vững sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và đổi mới thì chúng ta mới thực sự tạo nên những đột phá, những dấu mốc mới cho thời kỳ mới. Đó chính là khẩu hiệu hành động của toàn thể Đảng bộ chúng ta.

Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức người lao động cơ quan đang tập chung cho công tác chuẩn bị Đại hội

Để đạt được các mục tiêu, kế hoạch Đại hội lần này, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi chi bộ và toàn Đảng bộ cần sớm triển khai thực hiện chương trình hành động đã được thông qua tại Đại hội. Nếu thực hiện nghiêm túc chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng trong nhiệm kỳ mới này chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội, xứng đáng với sự hy vọng và trông đợi của nhân dân trong phường./.

 

Nguyễn Huy Hoàng, Đàm Thị Nga