Bài viết chuyên sâu

Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật- Biện pháp hiệu quả nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế các vi phạm trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội
Ngày đăng 22/05/2020 | 22:54  | Lượt xem: 282

Trong nhiều năm qua, UBND phường Sài Đồng đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đời sống nhân dân. Bám sát yêu cầu của thành phố và quận về việc phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm, UBND phường đã xây dựng các kế hoạch triển khai đến cán bộ, công chức và các tổ dân phố để đảm bảo tính hiệu quả, tích cực của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

 Trong quá trình đổi mới, nhận thấy rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)  Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Đặc biệt là những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được thực hiện theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 05/7/2019 của UBND Thành phố về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 8/8/2019 triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 23/7/2019 triển khai, thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, pháp luật qua các chuyên trang, chuyên mục pháp luật của các báo và Đài phát thanh, truyền hình theo những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố; Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành năm 2019 và năm 2020, các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp. Trong nhiều năm qua, UBND phường Sài Đồng đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đời sống nhân dân. Bám sát yêu cầu của thành phố và quận về việc phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm, UBND phường đã xây dựng các kế hoạch triển khai đến cán bộ, công chức và các tổ dân phố để đảm bảo tính hiệu quả, tích cực của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Với đặc điểm phường Sài Đồng dân cư sống tập trung, trình độ dân trí tương đối đồng đều, điều kiện kinh tế - xã hội phát triển khá, công dân có khả năng tiếp cận tốt với phương tiện thông tin truyền thông đại chúng và mạng internet nên có sự hiểu biết về pháp luật do đó tuyên truyền pháp luật cần có sự lựa chọn nội dung và cách thức phù hợp để đạt hiệu quả cao, thu hút sự chú ý của nhân dân. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống như tổ chức hội nghị, phát tờ rơi đến hộ gia đình, tuyên truyền trên đài truyền thanh phường, UBND phường đã chú trọng trang bị kiến thức cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật thông qua hòa giải tranh chấp tại cơ sở.

UBND phường đã tăng cường hình thức tuyên truyền trực quan, căng treo khẩu hiệu, pano tại trụ sở UBND và các tuyến phố chính. Đài truyền thanh phường liên tục thường xuyên tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nội dung tập trung các văn bản pháp luật ảnh hưởng trực tiếp tới người dân như Luật dân sự, Luật hình sự, Luật vệ sinh an toàn thực phẩm...

Trong những năm vừa qua, phường Sài Đồng thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nên ý thức và tình hình chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực. UBND phường đã nâng cao chất lượng hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở. Đây là hình thức có tác dụng giáo dục cao vì nó không chỉ giải quyết tranh chấp thông qua cách hướng dẫn, thuyết phục các bên tự thương lượng với nhau mà còn xuất phát từ đạo lý dân tộc Việt Nam, hòa thuận, đoàn kết, “chín bỏ làm mười”. Hòa giải ở cơ sở vừa có tác dụng giáo dục hiệu quả vừa có khả năng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Khi tiến hành hòa giải cần phân tích thấu đáo mọi khía cạnh, kiên nhẫn và mềm mỏng, vừa căn cứ vào quy định pháp luật, vừa dùng tình cảm để thuyết phục. Phải xác định hòa giải có thể không thành, nhưng nhất định buổi hòa giải đó sẽ là bài học giáo dục pháp luật cho mọi người.  Do vậy số vụ tranh chấp, mâu thuẫn tại cơ sở giảm mạnh. Năm 2013, các tổ hòa giải tiếp nhận, giải quyết 25 vụ việc, hòa giải thành 23 vụ việc. Năm 2014 tiếp nhận 21 vụ việc hòa giải thành 20 vụ. Năm 2015, số vụ hòa giải thành là 15/17 vụ việc, đặc biệt từ 2016 đến 2019, mỗi năm chỉ có 3 đến 7 tranh chấp tại cơ sở, các vụ tranh chấp được hòa giải thành công lên đến 97%. Nhiều tổ hòa giải không phát sinh tranh chấp trong nhiều năm như tổ dân phố 2,3, 5, 8, 10, 15,20... Nhiều tổ hòa giải đã hòa giải thành công 100% vụ việc phát sinh như tổ 14, 16, 17, 19. Từ 2013-2018 đã có 30 lượt tổ hòa giải được khen thưởng tổ hòa giải 5 tốt cấp quận. Số vụ tranh chấp dẫn tới đơn thư UBND phường phải thụ lý giải quyết giảm theo hàng năm. Năm 2014 có 16 đơn thư, năm 2015 có 12 đơn thư, năm 2016 có 6 đơn thư; 2017: 4 đơn thư; 2019 chỉ có 01 đơn. Toàn bộ đơn thư đều được giải quyết 1 lần tại phường không phát sinh khiếu nại, tố cáo, không có đơn thư vượt cấp, kéo dài. Chủ tịch UBND phường duy trì ngày tiếp dân thứ hai hàng tuần; trong sáu năm, chỉ có 31 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, năm 2019 chỉ có 2 lượt công dân gặp chủ tịch để đề xuất việc liên quan cá nhân.

Đội ngũ cán bộ, công chức phường đã nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật trong khi thi hành công vụ, nhất là tại bộ phận 1 cửa và bộ phận tiếp dân, đảm bảo phục vụ yêu cầu hành chính của công dân nhanh chóng và thuận tiện. 100% hồ sơ hành chính được tiếp nhận và thụ lý giải quyết đúng hạn, 95% hồ sơ có hẹn được giải quyết trước hạn, không có khiếu nại, tố cáo về hành vi của cán bộ, công chức khi tiếp dân. Năm 2020, thực hiện 2 quy tắc ứng xử do UBND thành phố ban  hành, cán bộ, công chức phường đã niêm yết tại nơi làm việc và tuân thủ đúng quy tắc, đảm bảo cách hành xử.

Đầu năm 2020 trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 UBND phường đã nhận thức rõ tầm quan trọng của tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong việc phòng chống dịch bệnh. Đài truyền thanh đã xây dựng 195 chương trình phát thanh với thời lượng trên 4500’ trong đó 04 chuyên đề xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; 28 chuyên đề khoa giáo, 06 chuyên đề quản lý đô thị, 04 chuyên đề xây dựng đời sống văn hóa, 28 chuyên mục phòng chống dịch bệnh Covid19; Duy trì phát thanh ngày 3 lần, cả thứ 7, chủ nhật.  Căng treo 50 lượt banner, khẩu hiệu, phát trên 1000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19. Ngoài ra UBND phường đã đề ra nhiều phương pháp tuyên truyền hiệu quả đến toàn thể nhân dân nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch một cách triệt để. Trong đó, việc tuyên truyền bằng loa di động đến từng người dân là mô hình, bảo đảm công tác phòng, chống dịch được sâu rộng, thông suốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đang bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm chủ yếu đó là: Nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự phối hợp về công tác PBGDPL chưa thực sự đầy đủ và chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác này; việc huy động nguồn lực cho công tác PBGDPL chưa được tiến hành một cách đồng bộ và rộng khắp. Kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện dành cho công tác này còn rất hạn hẹp do vậy hình thức PBGDPL còn đơn điệu, không hấp dẫn, thu hút người nghe cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng PBGDPL. Hiện nay, hình thức chủ yếu vẫn là tuyên truyền qua hội nghị, phát tờ rơi. tuyên truyền trực quan. Việc duy trì tủ sách pháp luật truyền thống không còn hiệu quả trong thời kỳ mạng internet phát triển như vũ bão hiện nay

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật, trong thời gian tới UBND phường tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức làm công tác quản lý và tuyên truyền pháp luật về vai trò, ý nghĩa của tuyên truyền pháp luật trong quản lý điều hành nhà nước tại địa phương.

Hai là, chú trọng xây dựng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - vai trò quyết định chất lượng tuyên truyền, PBGDPL. Hàng năm, cần rà soát, kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật tại tổ dân phố, tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ và cung cấp tài liệu cho tuyên truyền viên để họ cập nhật các văn bản pháp luật mới, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục người nghe

Ba là, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp PBGDPL. Cần đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyền truyền, PBGDPL, không chỉ thông qua các hội nghị, hệ thống truyền thanh, công tác hòa giải ở cơ sở, cần phối hợp với mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức các chương trình thi sân khấu về tuyên truyền pháp luật hoặc lồng ghép tuyên truyền pháp luật với các hoạt động văn hóa, văn nghệ do các đoàn thể tổ chức. Ngoài ra,  tại các buổi sinh hoạt cộng đồng cần có phải đưa nội dung pháp luật vào để tuyên truyền. Xây dựng và phát huy phương châm mỗi người dân là một tuyên truyền viên trong cộng đồng. Chú trọng việc tuyên truyền pháp luật tại các buổi hòa giải, tư vấn pháp luật do chi hội luật gia thực hiện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối truyền tải pháp luật với nhân dân. Chỉ khi người dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật thì mới xây dựng được nhà nước pháp quyền, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật./.

Một số hình ảnh tuyên truyền pháp luật: