Bài viết chuyên sâu

Phường Sài Đồng nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch 150 của UBND quận Long Biên về việc giải tỏa, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, duy trì không để tái vi phạm
Ngày đăng 01/06/2020 | 17:25  | Lượt xem: 323

Kế hoạch số 150/KH - UBND ngày 16/4/2020 của UBND Quận Long Biên về việc giải tỏa, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, duy trì không để tái vi phạm tại các tuyến đường xung quanh chợ, các điểm chợ cóc trên địa bàn Quận

Thực hiện kế hoạch số 150/KH - UBND ngày 16/4/2020 của UBND Quận Long Biên về việc giải tỏa, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, duy trì không để tái vi phạm tại các tuyến đường xung quanh chợ, các điểm chợ cóc trên địa bàn Quận. UBND phường Sài Đồng đã xây dựng kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 21/04/2020 về việc giải tỏa, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, duy trì không để tái vi phạm tại các tuyến đường xung quanh chợ, các điểm chợ cóc trên địa bàn phường. Ban hành quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 21/04/2020 về việc thành lập tổ kiểm tra lưu động giải tỏa, xử lý, tổ duy trì không để tái vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè các tuyến đường xung quanh chợ, các điểm chợ cóc.  Ban hành công văn số 94/UBND-ĐC ngày 21/04/2020 yêu cầu ban quản lý 02 chợ triển khai một số nội dung thực hiện.           

Tổ TTĐT kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè

Ngày 28/4/2020 tại cuộc họp giao ban tổ dân phố, UBND phường đã triển khai kế hoạch tới toàn bộ cán bộ, các tổ chức đoàn thể của phường và tới các tổ dân phố đặc biệt là các tổ dân phố có liên quan tới 02 chợ. Mục đích của kế hoạch 150 là tổ chức giải tỏa các trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại các tuyến đường xung quanh chợ dân sinh, các điểm chợ cóc, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Kế hoạch 150 cũng nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân thu tiền của các đơn vị hộ kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường, các điểm chợ cóc dưới bất kỳ hình thức nào. Việc giải tỏa được thực hiện thường xuyên liên tục đến hết năm 2020 trong đó tháng cao điểm từ 23/4 - 23/5/2020.

Lực lượng TTĐT duy trì tuần tra tại các tuyến đường

Ngay sau khi ban hành kế hoạch 83/KH - UBND lực lượng bảo vệ dân phố và cảnh sát trật tự tiến hành rà soát, thống kê phân loại các đơn vị, hộ gia đình. Qua rà soát trên địa bàn phường cơ bản có các hộ kinh doanh có nhà đất chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. UBND phường yêu cầu các hộ kinh doanh sắp xếp sử dụng đúng phần đất của gia đình không lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Một số ít cá nhân bán hàng rong trên địa bàn, tổ quản lý đã yêu cầu về nơi cư trú kinh doanh không tiếp tục kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời thông báo công khai các địa điểm khu vực cấm bán hàng rong và tiến hành lắp đặt biển cấm họp chợ tại một số điểm cấm, tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường xung quanh chợ 230 và chợ Vũ Xuân Thiều. Lập danh sách thống kê các hộ gia đình có cửa hàng quay ra mặt đường tại các tuyến đường xung quanh chợ 230 và chợ Vũ Xuân Thiều là 55 hộ và yêu cầu các hộ ký cam kết kinh doanh đúng phần diện tích của gia đình và không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng. Kết quả công tác giải tỏa, xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong tháng cao điểm như sau: Đã thu giữ 10 biển hiệu di động, 05 ô dù, 10 ghế, 04 bàn. Xử phạt vi phạm hành chính 06 hộ bán hàng nhỏ lẻ số tiền 900.000 đồng. Lập biên bản xử lý tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm 12 trường hợp. Đã tuyên truyền nhắc nhở và xử lý vi phạm tại chỗ 20 hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè (các hộ chấp hành thu dọn hàng hóa vào đúng phần đất của hộ và cam kết không tái vi phạm). Đã đẩy đuổi 15 trường hợp bán hàng rong.      

 

UBND phường đặt biển cấm tại vỉa hè chợ 230

Sau một tháng triển khai thực hiện kế hoạch 150/KH - UBND, tổ quản lý TTĐT cũng gặp một số khó khăn trong thực thi công vụ. Chợ 230 không có điểm trông giữ xe cho người mua hàng, do vậy việc xử lý dừng đỗ xe gây cản trở giao thông rất khó khăn. Lực lượng duy trì TTĐT còn mỏng, ý thức chấp hành quy định của người dân chưa cao. Nhiều cửa hàng kinh doanh đã tranh thủ khi vắng bóng lực lượng chức năng bày bán hàng ra vỉa hè, một số hàng rong di chuyển liên tục từ địa điểm này sang địa điểm khác gây khó khăn cho công tác quản lý, duy trì trật tự.

Các hàng rong di chuyển địa điểm liên tục gây khó khăn cho lực lượng quản lý

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch giải tỏa, xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, duy trì không để tái vi phạm tại các tuyến đường xung quanh chợ, các điểm chợ cóc từ nay đến hết năm 2020, UBND phường thường xuyên kiểm tra định kỳ việc thực hiện theo kế hoạch của tổ kiểm tra lưu động và tổ duy trì. Thành lập 02 tổ ứng trực tại chợ 230 và chợ Vũ Xuân Thiều, thành phần phải có đồng chí phó trưởng công an phường hoặc công an khu vực làm tổ trưởng, huy động lực lượng TTĐT, tổ trưởng các tổ dân phố có liên quan, đại diện đơn vị quản lý chợ tham gia. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt kế hoạch tới cán bộ, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, các hộ kinh doanh trên địa bàn. Đề xuất UBND Quận sắp xếp, bố trí vị trí kinh doanh cho các hộ kinh doanh bị giải tỏa. Đề nghị UBMTTQ phường cũng tiến hành giám sát và tuyên truyền việc thực hiện kế hoạch 150/KH-UBND. Đề nghị công an phường tham mưu các chế tài nghiêm khắc đối với những trường hợp vố tình vi phạm. Giao bộ phận văn hóa thông tin tuyên truyền, thông báo thời gian địa điểm ra quân xử lý các vi phạm trên hệ thống đài truyền thanh. Yêu cầu ban quản lý các chợ chịu trách nhiệm triển khai nội dung kế hoạch của Quận, phường đến các đơn vị, hộ kinh doanh trong chợ, yêu cầu ký cam kết việc không được lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Phối hợp với UBND phường tổ chức giải tỏa, xử lý các sai phạm tại các tuyến đường xung quanh chợ. Chịu trách nhiệm toàn diện đối với các sai phạm của các hộ kinh doanh thuê mặt bằng với đơn vị quản lý chợ trong việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Xem xét bố trí vị trí kinh doanh trong chợ cho các đơn vị, hộ kinh doanh bị giải tỏa khi các đơn vị có nhu cầu. Tuyệt đối nghiêm cấm việc thu tiền của các hộ kinh doanh bên ngoài chợ.

Kiên quyết xử phạt trường hợp cố tình vi phạm

Vỉa hè chợ 230 được phong quang, sạch đẹp hơn