Bài viết chuyên sâu

Hội CCB phường Sài Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ngày đăng 15/06/2020 | 08:47  | Lượt xem: 311

Ngày 11/6/2020, hội Cựu chiến binh (CCB) phường Sài Đồng tổ chức hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2017 -2022.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Lực, phó Chủ tịch Hội CCB quận Long Biên; đồng chí Đặng Đức Cường, Bí thư Đảng ủy phường Sài Đồng; các ông bà đại diện MTTQ phường cùng các đoàn thể chính trị - xã hội phường. Tới dự có các đồng chí trong Ban chấp hành hội, các Chi hội trưởng 16 chi hội CCB trong phường.

Đồng chí Trần Xuân Rật, Hội trưởng đọc báo cáo sơ kết công tác thực hiện nghị quyết đại hội nửa nhiệm kỳ 2017 - 2022. Báo cáo đã đề cập, đánh giá từng lĩnh vực hoạt động của hội. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình đọc báo cáo về công tác Kiểm tra, giám sát trong cùng thời gian nhiệm kỳ.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Hội đã tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân gắn với Chương trình số 02/CTr-CCB, ngày 31/8/2017 của Hội CCB Quận và Chương trình toàn khóa của Hội CCB phường nhiệm kỳ 2017-2022. Vận động hội viên đẩy mạnh giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng và làm tốt hoạt động tình nghĩa cho hội viên gắn với Chương trình 03/CTr-CCB và đề án 03 của Thành hội và chương trình toàn khóa của Hội CCB phường nhiệm kỳ 2017 - 2022. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể CT-XH vận động hội viên và nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng: Hội đã chủ động mời cán bộ tuyên giáo của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về nói chuyện thời sự đồng thời làm tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại trong tình hình mới; trọng tâm là nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% các chi hội trưởng, Ban chấp hành Hội CCB phường xây dựng kế hoạch rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo chủ đề hàng năm. Trong 3 năm, Hội duy trì đều đặn chế độ thông tin thời sự, đã tổ chức  12  buổi cho 1045 lượt hội viên tham gia. Nội dung tập trung vào các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của hội viên và nhân dân, tình hình trong nước, quốc tế và khu vực nhất là tình hình Biển Đông. Cung cấp báo CCB Thủ đô, Thông tin nội bộ CCB Việt Nam đến các chi hội Để CBHV đồng tình với các quan điểm lãnh đạo của Đảng.

Về Xây dựng Hội về tổ chức: Phát huy kết quả và kinh nghiệm trong công tác xây dựng nhiệm kỳ trước, nắm vững tư tưởng chỉ đạo “Xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng tổ chức Hội là khâu then chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên”. Hội đã thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả ở  chi hội.

 Tích cực tuyên truyền vận động các thế hệ Cựu chiến binh tự nguyện xin vào Hội, Hội đã kết nạp mới 93 hội viên đạt  200 % chỉ tiêu, đưa tổng số hội viên toàn phường là: 928 đồng chí; đã củng cố, bổ sung kiện toàn, cán bộ Chi hội trưởng,      chi hội phó, của tổ 1,2,4,6,8,11 khi sát nhập tổ dân phố, công tác kiện toàn được tiến hành thường xuyên đúng quy định, đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu mới.

Hàng năm tham gia tập huấn cán bộ do Quận hội tổ chức với những nội dung sát yêu cầu nhiệm vụ của Hội, tổng số 3 lớp 64 chi hội trưởng trở lên. Ngoài ra phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội quận, các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn các chuyên đề về giáo dục pháp luật, 10 buổi với 454 lượt hội viên tham gia, tuyên truyền về công tác phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy 07 buổi với 381 lượt hội viên.

 Tuyên truyền vận động Cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các Câu lạc bộ,  tổng số: 5 CLB với 122 thành viên, chuẩn bị ra mắt: 01 Câu lạc bộ CQN tại tổ dân phố 16 với 20 hội viên. Đưa tổng số thành viên câu lạc bộ lên 142 thành viên.

Tổ chức và duy trì các hội nghị sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các chuyên đề, các Chỉ thị, kế hoạch theo chỉ đạo của trên và của Hội đầy đủ nghiêm túc đúng tiến độ thời gian như: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Sơ kết 5 năm vận động và thành lập Câu lạc bộ cựu quân nhân. Tổng kết 5 năm phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019. Trong các đợt sơ kết, tổng kết đã khen thưởng nhiều cá nhân và tập thể xuất sắc. Đề Quận khen thưởng cá nhân xuất sắc ba năm 15 đ/c trong đó 5 đồng được Hội CCB Quận đề Thành phố khen thưởng.

Báo cáo cũng phân tích rõ những ưu, khuyết điểm, tồn tại; nguyên nhân và rút  ra những bài học kinh nghiệm. Trong nửa nhiệm kỳ qua Hội CCB phường đã được Đảng ủy, chính quyền ghi nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại, báo cáo nêu rõ: Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.  Đẩy mạnh giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, làm giầu chính đáng và hoạt động tình nghĩa nội bộ hội: Chăm lo giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế; Hoạt động tình nghĩa: Phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vận động hội viên và nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt coongtacs kiểm tra, giám sá.

Có 5 ý kiến tham gia phát biểu thảo luận, các ý kiến đều nhất trí tán thành với các nội dung của báo cáo, đồng thời có nêu rõ thêm về tình hình thực hiện nhiệm vụ hội ở các chi hội. Đầu năm 2020, thực hiện quyết định 886 của UBND thành phố Hà Nội về việc sáp nhập các tổ dân phố, theo đó tại các đơn vị tổ được sáp nhập cũng tiến hành thành lập các chi hội CCB mới. Tại các chi hội này, đã sớm ổn định tổ chức, về công tác tư tưởng, các chi hội bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm và đạt kết quả tốt; các ý kiến cũng nêu cần phát huy vai trò của Chi hội trưởng, nhất là trong những thời điểm hiện nay; có ý kiến đề cập đến việc các hội viên tích cực thực hiện chiến dịch thi đua đột kích chào mừng Đại hội Đảng bộ phường. Đặc biệt ý kiến của đồng chí Chi hội trưởng chi hội 16 đã đề xuất một ý tưởng rất mới, rất táo bạo đó là thành lập CLB cựu quân nhân, việc này đã được các cấp đồng ý và chờ quyết định của UBND phường. Ngoài ra còn đề xuất để lực lượng Cựu quân nhân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. Nếu được thông qua sẽ đề nghị lớp tập huấn nghiệp vụ cùng công an phường.

Phát biểu chỉ đạo với hội nghị, đồng chí phó Chủ tịch hội CCB quận và đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đều rất vui mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, những thành tích Hội đã đạt được trong 3 năm qua. Các đồng chí cho rằng hội CCB Sài Đồng đã chủ động hoạt động theo đúng Điều lệ hội và chỉ đạo của các cấp, có nhiều sáng tạo, xứng đáng là lực lượng đáng tin cậy trong việc xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Các đồng chí rất hoan nghênh ý tưởng của Chi hội 16, nếu việc này trở thành hiện thực chắc chắn đó sẽ là một điểm nhấn, điểm sáng của phong trào CCB quận. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng mong muốn Hội sẽ thực hiện hiệu quả nhiều hơn nữa góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng tại hội nghị này, BCH hội đã biểu dương, tặng quà lưu niệm cho các đồng chí Chi hội trưởng không tiếp tục tham gia Chi hội trưởng do sáp nhập tổ dân phố.

Hy vọng sau hội nghị sơ kết công tác nửa nhiệm kỳ, Hội CCB phường Sài Đồng như thêm một động lực mới, niềm tin mới vững bước đi lên, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội hội CCB Sài Đồng nhiệm kỳ 2017 - 2020 đề ra ./.  

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Nguồn: Nguyễn Huy Hoàng - Bí thư chi bộ TDP 14