Bài viết chuyên sâu

Tập trung thực hiện cải cách hành chính - lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu
Ngày đăng 17/08/2020 | 10:42  | Lượt xem: 279

6 tháng đầu năm 2020, dù tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biễn phức tạp, nhưng UBND phường Sài Đồng vẫn tập trung chỉ đạo cán bộ công chức, chuyên môn chấp hành nghiêm túc Quyết định của Thành phố, Quận, Phường trong công tác cải cách hành chính (CCHC) với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.

Ngoài việc ban hành các kế hoạch và thực hiện nghiêm túc các quyết định của UBND Thành phố, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công dân đến làm các thủ tục hành chính tại trụ sở UBND phường. Cán bộ làm việc tại các bộ phận tiếp dân cũng đã nhiệt tình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) thông qua dịch vụ công trực tuyến, đài truyền thanh phường biên tập phát thanh những lợi ích khi thực hiện các TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để người dân hiểu rõ hơn các quy trình cũng như những thủ tục được thực hiện qua mạng Internet. Hàng tháng, UBND phường thường xuyên thực hiện rà soát các quyết định ban hành thủ tục hành chính kịp thời báo cáo UBND Quận về các TTHC ban hành mới, hoặc sửa đổi bổ sung để xây dựng quy trình thực hiện TTHC theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2020, không có thủ tục hành chính mới cũng như TTHC cần sửa đổi bổ sung.

Công khai thủ tục hành chính: Thực hiện việc niêm yết Quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Sài Đồng (163 thủ tục hành chính đang thực hiện tại phường) gồm: Lĩnh vực Nội vụ:15 thủ tục; Lĩnh vực Tư Pháp 37 thủ tục; Lĩnh vực  Giáo dục và đào tạo 06 thủ tục; Lĩnh vực Thanh tra 05 thủ tục; Lĩnh vực Địa chính đô thị môi trường 21 thủ tục; Lĩnh vực Lao động TBXH 52 thủ tục; Lĩnh vực Văn hóa thông tin 05 thủ tục; Lĩnh vực Nông nghiệp 08 thủ tục; Lĩnh vực Tài chính: 02 thủ tục; Lĩnh vực công thương 01 thủ tục; lĩnh vực y tế 01; Đường thủy nội địa: 10 thủ tục. 100% Thủ tục, biểu mẫu hành chính được niêm yết rõ ràng, đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định và công khai tại bộ phận Một cửa phường, tại trụ sở các NVH TDP giúp cho tổ chức và cá nhân dễ dàng thực hiện khi có yêu cầu.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Không chỉ thực hiện tốt CCHC để phục vụ Nhân dân tốt hơn, lãnh đạo UBND phân công nhiệm vụ công chức, viên chức, LĐHĐ, cán bộ không chuyên trách thuộc UBND phường Sài Đồng, tổ chức quán triệt, triển khai đến đội  ngũ cán bộ công chức đảm bảo theo phương châm  “03 theo”: “Điều hành theo quy chế thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình”. “5 rõ”: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Cán bộ, công chức được rèn luyện về thái độ, tác phong giao tiếp chuẩn mực, không có tình trạng hách dịch, cửa quyền.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC: UBND phường đã ban hành biểu phân công cán bộ, công chức chuyên môn làm đầu mối các quy trình tiến  hành  rà soát, cải tiến, điều chỉnh bổ sung các quy trình nội bộ. 100% Cán bộ, công chức trong chỉ tiêu biên chế đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ.  Hàng năm CBCC được cử đi học, đào tạo, tập huấn từng vị trí công tác nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc đánh giá, xếp loại, khen thưởng cán bộ, công chức theo đúng quy định của Quận đúng tiến độ về thời gian và biểu mẫu đánh giá; Kết quả đánh giá, xếp loại CB, CC, VC, LĐHĐ 6 tháng đầu năm 2020 đã biểu dương khen thưởng 12 lượt CBCVC, LĐHĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng; đề xuất quận khen thưởng 04 lượt CBCC bộ phận một cửa và công chức tiếp dân hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức để nâng cao hoạt động công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan.

Bộ phận tiếp nhận và trả KQ TTHC luôn đảm bảo các điều kiện, phục vụ nhân dân chu đáo, tận tình

Hiện đại hoá nền hành chính: UBND Phường đã khai thác có hiệu quả mạng chuyên dùng phục vụ việc vận hành các hệ thống phần mềm phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin trong điều hành, giải quyết các công việc của phường đạt kết quả. Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin phục vụ cho người dân và tổ chức trên cổng thông tin điện tử của phường, 100% cán bộ công chức phường sử dụng hộp thư điện tử thường xuyên; Trao đổi văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan thông qua thư điện tử; phần mềm quản lý văn bản và điều hành duy trì ở tỷ lệ: 100%; Trao đổi văn bản điện tử với các đơn vị khác đạt tỷ lệ 90%. Duy trì thực hiện có hiệu quả  dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 do Thành phố triển khai thuộc nhóm thủ tục thuộc lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch; Lao động thương binh xã hội. Trang thông tin điện tử của phường thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo điều hành, các thông báo của phường; nội dung giới thiệu về tổ chức bộ máy của HĐND và UBND, các bộ phận chuyên môn thuộc phường; Lịch và quy chế tiếp công dân; một số văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, các tin, bài phản ánh các hoạt động trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các nội dung tin bài đầy đủ của thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của phường và được sắp xếp thuận tiện để truy cập, khai thác các thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: UBND phường bố chí Phó chủ tịch UBND phụ trách khối văn hóa xã hội làm Trưởng bộ phận, 2 công chức chuyên môn trực tiếp làm việc tại bộ phận “Một cửa” phường. Bảo đảm đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng tốt hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong 6 tháng đầu năm tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1251  hồ sơ; Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn 1226  hồ sơ; số hồ sơ trong thời gian hẹn đang giải quyết là: 25 hồ sơ; Số hồ sơ giải quyết trước hạn 4h 913/1251 hồ sơ đạt 73 % ;  không có hồ sơ quá hạn. Tổng số lệ phí thu được:  39.616.000 đồng. 100% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đều được giải quyết trước thời hạn và đúng hạn; không có hồ sơ chậm muộn.

Với những nỗ lực đó, công tác CCHC ở phường Sài Đồng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, làm nền tảng cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, mô hình điểm bộ phận một cửa “Văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp” tại phường đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho hoạt động của phường đạt hiệu quả hơn, tính công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân trong các quan hệ giao dịch hành chính; từ đó giảm được thời gian giải quyết hồ sơ so với trước đây, tạo được sự hài lòng của tổ chức, công dân. Đặc biệt là từ khi triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của phường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Một cửa trong việc hướng dẫn công dân thực hiện giao dịch giải quyết TTHC giảm thời gian, giảm chi phí cho người dân.

Bộ phận văn phòng cập nhật các văn bản lên trang TTĐT để phục vụ nhu cầu người dân có thể truy cập