Bài viết chuyên sâu

Sài Đồng – trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9, long trọng và tự hào
Ngày đăng 27/08/2020 | 11:45  | Lượt xem: 244

Sáng nay 27/8/2020, Đảng ủy phường Sài Đồng đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng đợt 2-9 do cho các Đảng viên trên địa bàn phường.

Trong đợt này, Đảng bộ Sài Đồng có 35 đảng viên được nhận Huy hiệu từ 30 năm đến 60 năm tuổi Đảng, trong đó có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 18 đồng chí nhận huy hiệu 30,40 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Liêm – UV BTV, phó chủ tịch HĐND Quận đã về dự và trao Huy hiệu cho các Đảng viên.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Đặng Đức Cường - Bí thư Đảng ủy phường Sài Đồng đã khẳng định, Huy hiệu Đảng là sự trân trọng, ghi nhận, đánh giá rất cao đối với công lao, đóng góp của các đồng chí đảng viên cao niên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân các đồng chí Đảng viên được nhận Huy hiệu, mà còn là niềm tự hào của tổ chức Đảng, địa phương và gia đình. Đây là những Đảng viên đã sớm giác ngộ cách mạng, đi theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ; trưởng thành trong chiến đấu bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trong hoàn cảnh nào, cũng luôn giữ vững phẩm chất của người cộng sản, bản lĩnh chính trị, gương mẫu đi đầu, hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Bài phát biểu có đoạn:

“ Hơn lúc nào hết và trước hết, Đảng ta phải tiên phong tự xây dựng và chỉnh đốn như Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Muốn có được sức mạnh và uy tín thì Đảng phải tự rèn luyện, tự củng cố, đổi mới, chỉnh đốn; không ai có thể làm thay được. Từng tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác làm. Từng cán bộ, đảng viên từ cấp cao đến cơ sở cùng làm. Nếu mỗi người chỉnh đốn bản thân mình trước thì cả tổ chức sẽ chuyển động”, (phát biểu Bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XI).

Đảng ủy phường Sài Đồng xin gửi gắm vài lời đến các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, đợt 2/9/2020 này:

Một là, tiếp tục phát huy và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người đảng viên, có lập trường quan điểm vững vàng, tuyệt đối tin tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phản bác mạnh mẽ trước các luận điệu xuyên tạc, những âm mưu thủ đoạn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tìm cách chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương và các quy định, chỉ thị của Đảng các cấp.

Ba là, tích cực tham gia công tác quần chúng, vận động nhân dân và gia đình, giúp đỡ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nêu gương trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội để mọi người, nhất là thế hệ trẻ noi theo; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Cùng với Đảng bộ, chính quyền chung tay xây dựng  đô thị văn minh một cách hiệu quả, thiệt thực.

Bốn là, luôn có tinh thần trách nhiệm cao việc quản lý, giữ gìn, bảo vệ danh dự cao quý và sử dụng Huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng, của quê hương, đất nước, trong đại hội, hội nghị của Đảng và kỷ niệm ngày vào Đảng của bản thân.

Năm là, các cấp uỷ đảng tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các đồng chí thực hiện tốt nhiệm vụ của mình ở tổ dân phố, cộng đồng đang sinh sống.

Không thể khác được, chúng ta phải nâng cao ý chí và hành động, tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Bác Hồ, Đảng ta và nhân dân ta đã vạch ra; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tại buổi lễ, đồng chí Lương Tường Vĩnh, chi bộ 19 -  đảng viên 45 năm tuổi Đảng, khẳng định, suốt một đời phấn đấu theo Đảng vì lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, bản thân luôn tự hào về Đảng, về Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Và mong muốn cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thế hệ trẻ để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển đi lên.

Kết thúc buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy chúc các đồng chí đảng viên dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, trường thọ, tiếp tục phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; làm gương cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần xây dựng phường Sài Đồng – quận Long Biên và Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Đặng Đức Cường - Bí thư Đảng ủy, trao Huy hiệu cho Đảng viên 45 năm tuổi Đảng