Bài viết chuyên sâu

Sài Đồng với phong trào Khuyến học, Khuyến tài – Xây dựng xã hội học tập
Ngày đăng 05/10/2020 | 16:35  | Lượt xem: 474

Phát huy truyền thống hiếu học của địa phương, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền phường Sài Đồng luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã đạt những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào việc vận động toàn xã hội quan tâm đến công tác khuyên học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Với phương châm mỗi hộ gia đình là một hội viên khuyến học, mỗi tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học là một chi hội khuyến học, nên ngay từ đầu các năm, Ban chấp Đảng bộ phường đã ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài. Chỉ đạo Hội khuyến học đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, gắn với việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm huy động sự vào cuộc tích cực của các ban ngành, đoàn thể, nhà trường và các tầng lớp nhân dân,  từ đó, tập hợp và thu hút được nhiều hội viên tham gia phong trào Khuyến học khuyến tài trên địa bàn phường.

Đến nay, toàn phường Sài Đồng có 27 Chi hội khuyến học trực thuộc,  ngoài 16 tổ dân phố và 6 trường học, còn có 5 cơ quan, doanh nghiệp tham gia Hội Khuyến học của địa phương. Tổng số hội viên toàn phường hiện có trên 4.400 hội viên, 2.700 hộ gia đình đăng ký xây dựng Gia đình Khuyến học. Các tổ chức Hội khuyến học của phường đang từng bước hoàn thiện và đi vào hoạt động có hiệu quả. Hệ thống các trường học trên địa bàn gồm 1 trường THCS, 3 trường Tiểu học, 2 trường MN công lập  mầm non công lập, 2 trường mầm non bán công, 1 trường tư thục và hệ thống 11 nhóm lớp tư thục. Trên cơ sở xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội khuyến học của phường đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Xây dựng quỹ hội, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học,vv… Từ các phong trào này, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn phường không ngừng phát triển, nhiều gia đình đã tự nguyện tham gia và có những cách làm hay trong công tác khuyến khích, giáo dục, động viên con em ra sức học tập, rèn đức luyện tài, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và công tác.

Nhận thức rõ công tác xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài tại địa phương, Hội khuyến học phường đã có những cách làm hay, sáng tạo, vận dụng linh hoạt thực tiễn để xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho khuyến học. Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân cùng các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn xã tham gia ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học tốt, học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Trong năm qua, các chi hội tổ dân phố, các trường học đã trích quỹ khuyến học hàng trăm triệu đồng khen thưởng cho hàng trăm lượt học sinh giỏi, học sinh vượt khó học tốt, học sinh nghèo hiếu học; Các hội, đoàn thể cũng đã trao học bổng cho học sinh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và học sinh thi đỗ vào các trường Đại học. Qua đó, đã động viên được phong trào dạy tốt, học tốt trong các trường học trên địa bàn phường. Việc xây dựng quỹ khuyến học đối với phường còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự cố gắng trong công tác tuyên truyền, Hội đã vận động và xây dựng được một số quỹ, như: Quỹ khuyến học trường học, quỹ khuyến học gia đình, cơ quan, tổ dân phố... Số tiền huy động đóng góp vào các loại quỹ trên trong giai đoạn 2011 đến nay trên 2 tỉ đồng, các tổ dân phố đều duy trì số quỹ hàng năm đạt từ 20 triệu đồng trở lên.

Hằng năm, Hội khuyến học phường còn phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng, nhà trường, các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, vệ sinh môi trường, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, Dân số, KHHGĐ; tập huấn kiến thức pháp luật, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật , tổ chức hội thi, tọa đàm nêu gương người tốt việc tốt, hội nghị gia đình tiêu biểu…để mọi gia đình, mọi người nhận thức rõ về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập, phát huy truyền thống hiếu học trong nhân dân và đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài ở  cơ sở; Nhờ triển khai đạt hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hàng năm phường có Tỉ lệ học sinh đạt khá, giỏi, tốt nghiệp, thi chuyển cấp đều đạt kết quả cao; tỷ lệ học sinh cấp tiểu học lên lớp và học sinh tốt nghiệp lớp 9 hàng năm đạt trên 98%; tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố, học sinh thi đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học ngày một tăng cao. 6 trường công lập trên địa bàn phường luôn duy trì và giữ vững danh hiệu Trường học đạt chuẩn Quốc gia. Từ năm 2011 đến nay, Sài Đồng luôn UBND quận Long Biên công nhận “ Đơn vị học tập”; năm 2020, 5/16  tổ dân phố đạt danh hiệu “ Tổ dân phố học tập”.

Để có được kết quả trên, UBND phường đã làm tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số  11- CT/TW; Chỉ thị số 11-CT/QU của Quận ủy Long Biên về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khuyến học, khuyến tài – xây dựng xã hội học tạp, định hướng đến năm 2020 tới các cấp, các ngành, các Đảng bộ, chính quyền địa phương. Hội Khuyến học phường đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo có nhiều giải pháp tích cực cùng với các tổ chức đoàn thể nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, khuyến học khuyến tài, xây dựng XHHT. Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển đa dạng, phong phú cả về hình thức và nội dung nên đã thu hút và khích lệ tinh thần thi đua học tập của mọi tầng lớp nhân dân. Trung tâm HTCĐ phường đã nêu cao vai trò trách nhiệm; triển khai có hiệu quả các hoạt động về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT qua việc tổ chức các lớp học, các lớp tập huấn, tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về nội dung pháp luật, khoa học, kinh tế, đời sống... có nội dung tích hợp xây dựng xã hội học tập cho tất cả mọi người...

Để công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục có sức lan tỏa trong cộng động và phát huy vai trò, ý nghĩa, trong thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan  doạnh nghiệp, đoàn thể, các tổ dân phố, các ngành, các chi hội trên địa bàn cần tiếp tục thực hiện các mục tiêu trong Chỉ thị 11-CT/TW đã đề ra: Tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người về công tác khuyến học, khuyến tài, và xây dựng XHHT; thực hiện có hiệu quả việc xây dựng XHHT; tập trung củng cố mô hình học tập của Trung tâm HTCĐ theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; tăng cường nền nếp, kỷ cương, tăng cường hiệu quả hoạt động của trung tâm HTCĐ; Đa dạng hoá nội dung, chương trình và hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của mọi người; Phát huy vai trò của Trung tâm Trung tâm HTCĐ trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ cập giáo dục và hướng nghiệp dạy nghề cho lao động trẻ, lao động nữ trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được, tin rằng trong thời gian tới Hội Khuyến học phường Sài Đồng sẽ không ngừng phát triển vững mạnh, tiếp tục làm tốt vai trò khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học  tập, góp phần xây dựng phường Sài Đồng, quận Long Biên ngày một phát triển.

Đồng chí Chủ tịch UBND phường trao thưởng cho các Gia đình hiếu học

 

Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy trao phần thưởng cho các em học sinh đoạt giải qua các kỳ thi HSG các cấp