Bài viết chuyên sâu

Sài Đồng - dấu ấn năm 2020
Ngày đăng 12/10/2020 | 15:20  | Lượt xem: 308

Kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Thị trấn Sài Đồng - nay là phường Sài Đồng (13/10/1982-13/10/2020)

Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Long Biên anh hùng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân phường Sài Đồng đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Sài Đồng hôm nay đang dần khoác trên mình chiếc áo mới với những đổi thay tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ phường Sài Đồng đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 thành chương trình hành động, kế hoạch, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát huy vị thế, vai trò, trách nhiệm là cửa ngõ của quận Long Biên - Thủ đô Hà Nội.

Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015-2020 là xây dựng phường phát triển vững mạnh toàn diện, Đảng bộ phường Sài Đồng  đã đề ra các khâu đột phá, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế về thương mại, dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Đảng bộ phường Sài Đồng đã  hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra, vượt cao so kế hoạch.

Trong đó, xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng uỷ phường đã tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ - thương mại. Trong các năm từ 2015 đến nay, giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp tăng 15%; tạo việc làm mới cho trên 2000 lao động. Kinh doanh thương mại và dịch vụ hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Phường luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Hiện, toàn phường có 172 cơ sở sản xuất kinh doanh, 840 hộ kinh doanh, dịch vụ, góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy kinh tế trên địa bàn phát triển. Tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm tăng 12% trở lên so với kế hoạch giao. Thu ngân sách phường tăng bình quân hàng năm từ 10 đến 20%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X. Đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng.

Ngày hội Văn hóa thể thao xuân

Lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Hiện, phường có 6 trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn; hàng năm đều có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. Số học sinh tham gia và đạt giải học sinh giỏi cấp Quận, Thành phố, cấp Quốc gia và Quốc tế tăng.  

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,5%; tỷ lệ trẻ em từ 0 - 5 tuổi suy dinh dưỡng là 5,16%, giảm 0,7% so với đầu nhiệm kỳ.  

Cùng đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong nhiệm kỳ qua, phường đã hoàn thành  xây dựng mới và sửa chữa 6 nhà cho người có công, 4 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà người nghèo, người có công, hộ đặc biệt khó khăn, yếu thế, tổng kinh phí hàng năm đạt trên 600 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn đảm bảo ổn định; không phát sinh tụ điểm về ma túy, mại dâm, điểm nóng về tệ nạn xã hội, tội phạm. Phường duy trì thường xuyên phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt công tác tuyển quân; đảm bảo quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, quyết liệt, kỷ luật, kỷ cương công vụ ngày càng được nâng cao. Phường quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa, rà soát, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết, công khai thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, được nhân dân và cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường đã phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nổi bật là các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội". Công tác thông tin tuyên truyền, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục-thể thao có những chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được đông đảo nhân dân hưởng ứng, tỉ lệ đăng ký xây dựng GĐVH đạt trên 98%, trong đó, nhiều tổ dân phố đạt 100%. Qua bình xét, hàng năm số hộ gia đình đạt GĐVH từ 90 – 91%. Phong trào đã đi vào chiều sâu và có chuyển biến rõ rệt trên nhiều mặt, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, mối quan hệ trong các gia đình và giữa các gia đình với nhau được gắn bó, ý thức xây dựng gia đình, cộng đồng ngày càng được nâng lên.

Ra quân tổng vệ sinh môi trường, làm sạch tuyến sông Cầu Bây

Xác định xây dựng Đảng là then chốt, Đảng ủy phường Sài Đồng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú. Đảng ủy phường đã chỉ đạo việc học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương  4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị. Các chi bộ làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ đảng viên và nhân dân về việc thực hiện Đề án sáp nhập tổ dân phố và làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó là làm tốt công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đến cán bộ đảng viên và nhân dân về những thành tựu của Đảng bộ phường, quận nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các chi ủy, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 

Đ/c Bí thư Đảng ủy trao Huy hiệu cho các Đảng viên 40 năm tuổi Đảng

Số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm luôn được giữ vững. Đảng bộ phường cũng đã làm tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, làm cơ sở cho việc bố trí, sắp xếp cán bộ. Việc bổ nhiệm, bố trí, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ đảm bảo đúng quy chế. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng hướng dẫn của cấp trên. Năm 2017, nhân kỷ niệm 35 năm thành lập phường, cán bộ nhân dân và phường Sài Đồng vinh dự được Thành phố tặng cờ thi đua, Đảng bộ phường liên tục đạt trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. 

Ngày 13 tháng 10 năm 2020, toàn thể Đảng bộ và nhân dân phường Sài Đồng vui mừng, phấn khởi kỉ niệm 38 năm thành lập phường Sài Đồng, cũng là năm kết thúc một nhiệm kỳ Đại hội, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sài Đồng bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm: xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường văn minh đô thị.