Bài viết chuyên sâu

Nhìn lại 01 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Sài Đồng
Ngày đăng 18/11/2020 | 16:38  | Lượt xem: 255

01 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Sài Đồng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên toàn phường tiếp tục được triển khai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 và được gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn phường. UBND -  UBMTTQ đã xây dựng và triển khai kế hoạch liên tịch số 03/KHLT - UBND - UBMTTQ về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Tuyên truyền các tiêu chí thực hiện KH 211gắn với “Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp” đến các cấp, các ngành và nhân dân. Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động cán bộ Đảng viên, đoàn viên, hội viên đi đầu trong các phong trào thi đua.

MTTQ vận động các ban công tác MT và nhân dân làm tổng vệ sinh 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo là một trong những tiêu chí quan trọng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. MTTQ phường phối hợp với UBND, các ban ngành đoàn thể, các ban công tác mặt trận tổ dân phố đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua các hình thức như: Chi hội phụ nữ phát động đến các chi hội nuôi lợn nhựa, cho nhau vay không lấy lãi, giới thiệu việc làm và các nguồn vốn vay ngân hàng để hội viên có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh buôn bán, với số tiền lên đến trên 3 tỷ đồng. Thực hiện mô hình giảm nghèo bền vững MTTQ phường phối hợp với MTTQ quận, UBND và các tập thể, cá nhân trên địa bàn phường hỗ trợ hộ 07 nghèo với số tiền 90 triệu đồng đến nay trên địa bàn phường không còn hộ nghèo.

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên, các ban công tác Mặt trận tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa”; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trong năm có 39 người qua đời đều được gia đình đưa đi hỏa táng đạt 100%. Năm 2020 toàn phường có 4.083/4133 (đạt 98,79%) gia đình đăng ký xây dựng GĐVH 16/16 tổ dân phố đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa Xanh - sạch - đẹp - văn minh. Kết quả trong đó có 48 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020 và 05 tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh và 17 cá nhân tích cực thực hiện KH211 gắn với hành động vì một Long Biên Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh. Trong năm UBND-UBMTTQ phường đã phối hợp các tổ dân phố tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo và chức mừng thọ cho người cao tuổi với tổng số tiền trên 700 triệu đồng. 

Đến cuối năm 2020 trên địa bàn phường không còn hộ nghèo

MTTQ phường đã ra lời kêu gọi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn phường tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Trường sa thân yêu, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ phòng chống dịch Covid – 19, Qũy ủng hộ 5 tỉnh miền trung do mưa lũ, Quỹ ngày vì người nghèo. Tổng số tiền gần 700 triệu đồng và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu nhân đạo đạt 285 đơn vị máu.

MTTQ vận động các tổ chức thành viên và đông đảo người dân tham gia hiến máu

MTTQ phối hợp với UBND, các tổ chức thành viên đã tập trung chỉ đạo các ban công tác Mặt trận, tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền kế hoạch 211 gắn với hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp. Tổ dân phố Xanh – sạch – Đẹp văn minh đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường, phát hiện xử lý với 175 lượt vi phạm TTĐT, VSMT và đầu năm có 90 hộ đun than tổ ong đến nay còn 25 hộ. Phong trào tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần được duy trì do vậy các tuyến phố, ngõ, ngách trên địa bàn phường được khang trang, sạch sẽ. 100% các gia đình đều chấp hành nghiêm túc việc xin giấy phép trước khi xây dựng. Trong quá trình xây dựng đảm bảo tốt TTĐT, VSMT, không có tình trạng xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm đất công, 100% các hộ đều nộp thuế xây dựng đầy đủ và niêm yết giấy phép tại chân công trình.

Các tổ hòa giải tổ dân phố hoạt động có hiệu quả trong năm số vụ việc bất hoà giữa các hộ gia đình trên địa bàn là không nhiều, tính chất không nghiêm trọng, phức tạp và được tổ dân phố tích cực hoà giải ngay từ tổ dân phố, số vụ hoà giải thành công trên địa bàn phường là 3/3 đạt tỉ lệ 100%.

Ủy Ban MTTQ thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đạt được nhiều kết quả tích cực, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Phối hợp với HĐND -  UBND phường tổ chức tiếp xúc cử tri tại 06 đơn vị bầu cử trước kỳ họp thứ X HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 với 175 người tham gia, tham gia đoàn giám sát chuyên đề của HĐND và các ban của HĐND.

“Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp” được phổ biến đến cấp ủy chi bộ, tổ dân phố  và nhân dân.

Để góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới. MTTQ phường Sài Đồng đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021 cần tăng cường tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, quy chế dân chủ ở cơ sở và 6 quy chế dân chủ do quận ban hành. Tham mưu Cấp ủy Đảng ra Nghị quyết lãnh đạo phong trào TDĐKXDĐSVH và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện KH 211 và hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp năm 2021. Tỷ lệ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2021 đạt 97% trở lên, tỷ lệ đạt GĐVH trên 95%, phấn đấu 16/16 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân cùng thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và các mô hình, giải pháp, phù hợp với tình hình thực tế của tổ dân phố, để thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động. Tiếp tục Giám sát và phản biện xã hội, theo QĐ 217, 218  của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.