Bài viết chuyên sâu

Đột phá trong cách làm của UBMTTQ phường Sài Đồng trong 3 tháng đầu năm 2023
Ngày đăng 01/04/2023 | 18:15  | Lượt xem: 201

Sáng ngày 31/3/2023 tại hội trường A3, UBMTTQ Việt Nam phường Sài Đồng đã tổ chức sơ kết công tác Mặt trận, Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng quý I năm 2023

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên; đ/c Lê Thị Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Đ/c Phạm Tiến Vinh – UVBTV – Chủ tịch UBMTTQ phường chủ trì hội nghị, các ông bà là uỷ viên UBMTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể, các ông bà Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT các tổ dân phố, thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Toàn cảnh Hội nghị

Quý I năm 2023, UBMTTQ phường Sài Đồng đã luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn của Quận, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, tạo điều kiện của chính quyền, phối hợp các ban ngành đoàn thể phường và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình hoạt động đã bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra thực hiện khách quan, kịp thời đúng pháp luật, có tinh thần trách nhiệm, qua đó đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Tổ chức được 3 buổi tuyên truyền các chuyên đề có 179 người tham dự. Phối hợp với UBND các ngành đoàn thể thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường, vận động các nhà hảo tậm và trích quỹ người nghèo tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, các cháu mồ coi, tàn tật, nhiễm chất độc da cam với tổng số tiền 48.800.000 đồng. Phối hợp với UBND tổ chức hội nghị ĐBND tổ dân phố và cấp phường năm 2023. Với tổng số đại biểu đại diện hộ được  mời 2500 có mặt 1160/2500 đạt tỷ lệ 46,6%. Tại Hội nghị các đại biểu  bàn các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng đới sống văn hóa cơ sở. Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xây dựng tổ dân phố xanh-sạch-đẹp-văn minh, năm “dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng”gắn với chủ đề năm chỉnh trang đô thị, chăm ko đời sống nhân dân trên địa bàn quận Long Biên, Tại các hội nghị có 51 ý kiến tập trung vào 4 nhóm: nhóm (1) ATGT, TNXH, PCCC. Nhóm (2) TTXD, TTĐT, VSMT nhóm (3) nâng cao chất lượng xây dựng GĐVH, tổ dân phố VH nhóm (4) thực hiện bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng và bàn các giải pháp xây dựng tổ dân phố xanh-sạch-đẹp văn minh và chăm lo đời sống người dân.

. Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận Sài Đồng”. MTTQ phường là cơ quan thường trực đã hướng dẫn các tổ chức thành viên, Tổ dân phố xây dựng các mô hình thực hiện chủ đề năm 2023 cấp quận và cấp phường. Đến nay, phường và tổ dân phố đã đăng ký thực hiện 36 mô hình. (Lĩnh vực chỉnh trang đô thị 20 mô hình; Lĩnh vực chăm lo đời sống người dân 16 mô hình). Triển khai mô hình của MTTQ phường “ Tổ dân phố chia sẻ yêu thương ” đến các tổ dân phố với những giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... Ban thanh tra nhân dân đã làm tốt công tác giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, thực hiện tốt cải cách hành chính. Duy trì hoạt động 3 tổ dân vận khéo trong công tác chỉnh trang đô thị tại tuyến phố Sài Đồng, tổ chức ra quân 6 buổi vệ sinh môi trường, 8 buổi tuyên truyền chỉnh trang đô thị....

Nhiệm vụ quý II năm 2023:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, thực hiện kế hoạch của Đảng Ủy về giữ vững phường văn minh đô thị gắn với thực hiện chủ đề chỉnh trang đô thị, chăm lo đới sống nhân dân và “Hành động vì một Sài Đồng Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” tiếp tục thực hiện chủ đề năm “dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng” ngõ 53, phố Vũ Xuân Thiều.

2. Phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền CĐV “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN” vận động thu quỹ ngày vì người nghèo năm 2023.

3. Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) 136 năm ngày Quốc tế lao động 1/5, 69 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 133 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ chí Minh..

4. Phối hợp với UBND tổng kết 20 năm Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc.         

5. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng.

6. Phối hợp với UBND xây dựng, triển khai kế hoạch vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023 và đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm 2023.

 7. Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH – ANQP 6 tháng đầu năm 2023. Phối hợp với Ban CTMT tổ dân phố 22 thi trưởng Ban CTMT giỏi năm 2023.

8. Tiếp tục giám sát cán bộ đảng viên công chức viên chức và người lao động đang làm việc tại UBND phường và quy chủ dân chủ ở cơ sở (QCDC) 6 quy chế do quận ban hành. Đánh giá kết quả thi đua 6 tháng đầu năm đối với các ban CTMT

9. Sơ kết công tác Mặt trận quý II tháng đầu năm 2023 triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.