Bài viết chuyên sâu

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Ban CTMT trong xây dựng khối đại đoàn kết của phường Sài Đồng trong 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 03/07/2022 | 19:42  | Lượt xem: 140

6 tháng đầu năm 2022, nhiều hoạt động của Ủy ban Mặt trận phường Sài Đồng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đây là cầu nối quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố trên địa bàn phường Sài Đồng đã tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, vận động nhân dân tốt nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thực hiện các giải pháp thiết thực và hiệu quả, đã làm tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 5 hộ; hệ thống giao thông trong các tuyến ngõ, ngách đều được cải tạo, với hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Toàn phường có 16 Ban công tác Mặt trận ở các TDP. Với phương châm hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, khu dân cư, UB MTTQ phường luôn chú trọng kiện toàn, củng cố các Ban công tác Mặt trận theo hướng nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phối hợp tổ chức hàng chục buổi phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của quận Long Biên “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng gắn với chỉnh trang đô thị” trên địa bàn quận Long Biên năm 2022 được các Ban công tác Mặt trận tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa phương.

Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2022 tại các tổ dân phố

Bên cạnh việc phối hợp với chính quyền tổ chức cho hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hoá, TDP đăng ký xây dựng TDP văn hoá. Từ đầu năm, các Ban công tác Mặt trận còn vận động nhân dân đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, xây dựng quy ước, hương ước, nếp sống văn hoá, vì vậy, hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” trên địa bàn thị xã từ năm 2019 có tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 75%, đến năm 2021 tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt trên 85%. 

Trong công tác xây dựng Đảng xây dựng chính quyền, UB MTTQ từ phường tới các Ban công tác Mặt trận phối hợp với UBND và các TDP tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động nhân dân tích cực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm. Đến nay, UBMTTQ phường đang tổ chức thực hiện mô hình TDP “Tự xây, tự quản”, Ban Công tác Mặt trận TDP 22 đã tổ chức ra mắt mô hình “Tuyến ngõ hoa” và “Ban công xanh, nở hoa” được đông đảo người dân hưởng ứng.

Ban CTMT tổ dân phố 22 ra mắt mô hình "Tuyến ngõ hoa"

Phối hợp với UBND hướng dẫn, chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức Hội nghị ĐBND năm 2022 đánh giá kết quả NQ hội nghị nhân dân năm 2021 và xây dựng chương trình hàng động, NQ năm 2022. Có 10/16 tổ dân phố trên địa bàn phường đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2022, số người tham dự đạt 70% so với số hộ được mời. Hội nghị ĐBND cấp phường và một số tổ dân phố không tổ chức Hội nghị được là do ảnh hưởng diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng phiếu. Tuyên truyền, vận động thêm được 17 hộ gia đình tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện đo đất giải phóng mặt bằng tại ngõ 53 - Tổ 11- Phố Vũ Xuân Thiều. Tiếp tục thực hiện tang văn minh tiến bộ, 6 tháng đầu năm có 39/39 người qua đời đều được gia đình đưa đi hỏa táng tỷ lệ đạt 100%

UB MTTQ thường xuyên giám sát TTXD, TTĐT; VSMT; VSATTP; ATGT và 6 quy chế dân chủ (QCDC) do quận ban hành, lập biên bản 20 điểm vi phạm TTĐT, VSMT và đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định như: (phố Sài Đồng, phố Vũ Xuân Thiều, ngõ 42, hồ điều hòa tổ 11, 12, tuyến phố Cầu Bây, đường Nguyễn Văn Linh), giám sát 02 CLB tình nguyện vì môi trường 8 buổi với 600 lượt người tham gia nhổ cỏ dại, cắt tỉa cây xanh, trồng cây hoa các loại tại đầu ngõ 42, phố Cầu Bây, TTVH phường và tổng vệ sinh sáng thứ bẩy hàng tuần tại các tổ dân phố là 136 lượt với trên 4.000 lượt người tham gia.

UBMTTQ phường ra quân nhổ cỏ, trồng hoa tại Trung tâm văn hóa phường Sài Đồng

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dân chủ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân theo đề án 02 – 212 thông qua nhóm ”Nòng cốt” và trên hệ thống truyền thanh của phường 16 cuộc. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Trưởng ban CTMT giám sát 39/39 công trình xây dựng nhà ở tư nhân, 100% đều có giấy phép xây dựng và công khai, niêm yết giấy phép tại chân công trình.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBMTTQ phường và các Ban công tác Mặt trận đồng chí Phạm Tiến Vinh – UVBTV – Chủ tịch UBMTTQ phường Sài Đồng đã chỉ ra một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và tạo sự đồng thuận xã hội.

Thứ hai, Tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và công tác giảm nghèo bền vững ở khu dân cư; duy trì việc đăng ký các danh hiệu văn hóa; đồng thời làm tốt công tác bình xét, biểu dương khen thưởng đảm bảo đúng quy định, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Thứ ba, Tiếp tục đổi mới nội dung, hướng mọi hoạt động của Mặt trận về địa bàn khu dân cư và hộ gia đình; trong đó chú trọng các hình thức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị thông tin, tài liệu; giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với TDP bạn, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trên các lĩnh vực; phối hợp tổ chức thực hiện các Cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, phát huy thế mạnh ở mỗi khu dân cư.

Thứ tư, Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, hằng năm bổ sung hương ước, quy ước, động viên Nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong giám sát, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Phát huy vai trò tích cực của các tập thể, cá nhân điển hình, người có uy tín; động viên mỗi cá nhân, từng gia đình trong phong trào tự quản và tương thân, tương trợ giúp đỡ nhau, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.