tin nổi bật

Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05
Ngày đăng 17/04/2021 | 06:22  | Lượt xem: 301

Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết Quý I thực hiện chủ đề của Quận ủy về dân vận khéo.

Chiều ngày 16 tháng 4 năm 2021, Đảng ủy phường Sài Đồng tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết quý I về thực hiện chủ đề của quận Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”;Triển khai Hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4.

Tới dự và chủ trì Hội nghị là đồng chí Lê Thị Hiền - Phó Bí thư Thường trực ĐU – Chủ tịch HĐND phường. Cùng các đồng chí trong BCH đảng bộ; Lãnh đạo UBND; Thường trực UBMTTQ phường và Trưởng, Phó các đoàn thể; Lãnh đạo Ban Chỉ huy Công an phường. Dự hội nghị còn có các ông, bà Bí thư Chi bộ trực thuộc, Tổ trưởng dân phố của 16 tổ dân phố trên địa bàn phường cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong việc gương mẫu thực hiện Chỉ thị 05.

Đồng chí Lê Thị Hiền - Phó Bí thư Thường trực ĐU – Chủ tịch HĐND phường thay mặt Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các Chi bộ trong toàn Đảng bộ phường đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tại hội nghị, Đảng ủy phường khen thưởng 6 tập thể, 10 cá nhân thực hiện tốt Chị thị 05 của Bộ Chính trị.

Đ/c Lê Thị Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện Chỉ thị 05

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy yêu cầu: Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, các cấp ủy Chi bộ cần thực hiện tốt nội dung Chị thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ ở các Chi bộ. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện chủ đề năm của quận về “Dân vận khéo”, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng phát hiện, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác để tạo sự lan tỏa. 

Cũng trong Hội nghị này, đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy cũng đã sơ kết quý I về thực hiện chủ đề dân vận khéo. 3 tháng qua, các Chi bộ và đoàn thể đã hoàn thành đăng ký mô hình dân vận khéo và từng bước thực hiện hiệu quả góp phần tích cực vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do mặt trận, đoàn thể phát động. Các phong trào này đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, huy động được nhiều tấm lòng nhân ái ủng hộ, giúp đỡ đồng bào nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn phường. Các dự án triển khai trên địa bàn không có vướng mắc lớn về giải phóng mặt bằng, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công hoàn thành nhiệm vụ.

Đ/c Lê Thị Hiền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường sơ kết quý I về thực hiện chủ đề năm của quận và hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4

Về nội dung Hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên đồng chí chủ trì nêu mục đích nhằm kiểm tra tính pháp lý để xác nhận giá trị sử dụng của thẻ đảng viên và việc bảo quản, sử dụng thẻ của đảng viên. Đồng thời, thực hiện đối khớp để phát hiện, xử lý số lượng đảng viên chênh lệch (nếu có).Tại thời điểm kiểm tra, các đảng viên chính thức (có đảng số) và đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời (đảng số ở nơi chi bộ giới thiệu đi) ở chi bộ nào, thì chi bộ đó kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên. Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo quản, sử dụng thẻ đảng viên.