tin nổi bật

Thông báo quyết định của UBND Quận Long Biên về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch Phường Sài Đồng
Ngày đăng 02/07/2021 | 10:29  | Lượt xem: 167

UBND phường thông báo quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBND phường, Phó chủ tịch UBND phường Sài Đồng của UBND Quận Long Biên.

1.Quyết định bổ nhiệm đồng chí Vũ Tiến Hưng - Chủ tịch UBND phường Sài Đồng:

2.Quyết định bổ nhiệm đồng chí Hồ Việt Phúc - Phó chủ tịch phường Sài Đồng:

3.Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó chủ tịch phường Sài Đồng: