tin nổi bật

Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân phường Sài Đồng, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 26/11/2019 | 09:23  | Lượt xem: 270

Sáng ngày 06/11/2019, Hội động nhân dân (HĐND) phường Sài Đồng tổ chức kỳ họp bất thường - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét, kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch (PCT) Ủy ban nhân dân (UBND) phường.

Tới dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Ban Kinh tế - Xã Hội HĐND quận Long Biên; Đại biểu phường Sài Đồng tham dự kỳ họp có đồng chí Đặng Đức Cường - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Vũ Tiến Hưng - chủ tịch UBND cùng toàn thể các đồng chí Ủy viên thường vụ Đảng uỷ; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; 22/25 ông (bà) Đại biểu HĐND phường khoá III; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể UBND phường.

Ngày 15/11/2019, Quận uỷ Long Biên đã có Thông báo số 871-TB/QU về việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường để HĐND bầu giữ chức vụ PCT UBND phường Nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đ/c Vũ Tiến Hưng - Chủ tịch UBND phường trình bày Tờ trình tại kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND phường đã biểu quyết thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu kiện toàn chức danh PCT UBND phường đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Công chức Tư pháp - Hộ tịch; đồng thời kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu kiện toàn chức danh PCT UBND phường; kết quả bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường được HĐND phường bầu giữ chức vụ PCT UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 95,4%.

Đại biểu HĐND phường bỏ phiếu kín

Bế mạc kỳ họp bất thường, Đặng Đức Cường - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường chỉ đạo Thường trực HĐND, UBND phường hoàn thiện các văn bản trình cơ quan thẩm quyền phê chuẩn và thông báo kết quả bầu các chức danh theo quy định của pháp luật; đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường trong thời gian tới tiếp cận với công việc, nêu cao tinh trần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo phường thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương./.

Đ/c Đặng Đức Cường - Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại kỳ họp