tin nổi bật

Điều kiện, hồ sơ để thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày đăng 06/05/2020 | 15:40  | Lượt xem: 3058

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phòng Lao động TB&XH quận gửi thông tin về điều kiện, hồ sơ để thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cụ thể như sau:

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương:

2. Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động:

 3. Hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19:

4. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19:

5. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19:

6.  Người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19:

7. Đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19:

8. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19:

Các vấn đề cần trao đổi, liên hệ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Long Biên, địa chỉ: Số 1, phố Vạn Hạnh, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội. Hotline: 0964.352.668.